Sim Tam Hoa *1999 giá tốt nhất hiện nay

Stt Số sim Giá bán / Mạng Loại sim Mua sim
1 0868.94.1999 17,000,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
2 0968 681999 103,500,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
3 0587 701999 3,600,000₫ Vietnamobile  Sim Tam Hoa Đặt mua
4 0587 901999 3,600,000₫ Vietnamobile  Sim Tam Hoa Đặt mua
5 039.457.1999 4,100,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
6 0395.60.1999 4,100,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
7 039.643.1999 4,100,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
8 0705 581999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
9 0708.431.999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
10 0779 271999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
11 0779 281999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
12 0779 301999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
13 0783 471999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
14 0784.401.999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
15 0793 351999 4,100,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
16 0829 371999 4,100,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
17 0599 011999 4,300,000₫ Gmobile  Sim Tam Hoa Đặt mua
18 0354.24.1999 4,300,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
19 0394.65.1999 4,300,000₫ Viettel  Sim Tam Hoa Đặt mua
20 0705 721999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
21 0705 741999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
22 0705 811999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
23 0707.671.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
24 0762 371999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
25 0765 84 1999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
26 0766.901.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
27 0767.371.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
28 0772.301.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
29 0774.00.1999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
30 0774.821.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
31 0775 341999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
32 0775.421.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
33 0784.361.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
34 0784.38.1999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
35 0784.961.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
36 0785 031999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
37 0787.401.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
38 0787.44.1999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
39 0792.741.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
40 0794 421999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
41 0795 241999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
42 0796 401999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
43 0798.40.1999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
44 0798.451.999 4,300,000₫ Mobifone  Sim Tam Hoa Đặt mua
45 0814.46.1999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
46 0814 941999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
47 0815 341999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
48 0815 401999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
49 0818 401999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
50 0824 671999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
51 0824 701999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
52 0824 721999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
53 0824 731999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
54 0824 741999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua
55 0824 751999 4,300,000₫ Vinaphone  Sim Tam Hoa Đặt mua