Sim Năm Sinh *1997 giá tốt nhất hiện nay

Stt Số sim Giá bán / Mạng Loại sim Mua sim
1 0705 811997 1,900,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
2 0778 201997 1,900,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
3 0795 311997 1,900,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
4 0705 681997 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
5 0778 321997 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
6 0793 271997 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
7 0793 371997 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
8 0705 771997 2,800,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
9 0705 831997 2,800,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
10 093.220.1997 3,100,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
11 0367 791997 3,700,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
12 0389 361997 3,700,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
13 0903.5.1.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
14 0903.5.2.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
15 0903.5.4.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
16 0903.5.6.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
17 0903.5.8.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
18 0905.2.3.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
19 0905.3.1.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
20 0905.6.5.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
21 0905.7.1.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
22 0905.8.4.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
23 0905.8.7.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
24 0905.9.4.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
25 0905.9.5.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
26 0906.4.2.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
27 0906.4.6.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
28 0906.4.7.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
29 0906.4.9.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
30 0935.5.1.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
31 0935.6.2.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
32 0935.91.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
33 0935.92.1997 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
34 09.05.07.1997 10,000,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
35 0768 491997 1,500,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
36 0775 561997 1,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
37 0777 481997 2,000,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
38 0388 911997 4,400,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
39 0969.13.1997 7,000,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
40 0976.79.1997 12,500,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
41 0982.78.1997 12,500,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
42 0868 941997 3,600,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
43 091.176.1997 3,700,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
44 09.26.01.1997 4,400,000₫ Vietnamobile  Sim Năm Sinh Đặt mua
45 0396 501997 2,100,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
46 0347 151997 3,000,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
47 0355 141997 3,000,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
48 0335 581997 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
49 0346 921997 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
50 0355 181997 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
51 0355 781997 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
52 0355 851997 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
53 0356 891997 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
54 0332 461997 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
55 0333 911997 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua