Sim Năm Sinh *1996 giá tốt nhất hiện nay

Stt Số sim Giá bán / Mạng Loại sim Mua sim
1 0795 311996 1,900,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
2 0778 351996 2,000,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
3 0705 681996 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
4 0705 771996 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
5 0705 811996 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
6 0705 831996 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
7 0793 271996 2,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
8 0773 291996 2,800,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
9 0389 361996 3,700,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
10 0903.5.6.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
11 0903.5.8.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
12 0905.1.5.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
13 0905.2.8.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
14 0905.3.6.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
15 0905.5.7.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
16 0905.6.9.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
17 0905.7.2.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
18 0905.7.8.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
19 0905.8.2.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
20 0905.9.4.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
21 0905.9.5.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
22 0905.9.7.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
23 0906.4.4.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
24 0906.4.7.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
25 0906.5.4.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
26 0906.5.7.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
27 0935.5.1.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
28 0935.91.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
29 0935.92.1996 3,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
30 090.579.1996 5,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
31 0935.6.2.1996 5,300,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
32 09.05.04.1996 10,000,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
33 0775 561996 1,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
34 0777 481996 2,000,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
35 0392 691996 4,400,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
36 0349 361996 2,000,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
37 0358 241996 3,000,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
38 0359 571996 3,000,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
39 0335 611996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
40 0344 581996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
41 0352 161996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
42 0352 321996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
43 0352 691996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
44 0355 261996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
45 0355 291996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
46 0356 181996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
47 0358 481996 3,200,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
48 0326 391996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
49 0332 391996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
50 0335 771996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
51 0336 051996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
52 0336 891996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
53 0352 271996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
54 0353 661996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
55 0355 531996 2,300,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua