Sim Dễ Nhớ *2008 giá tốt nhất hiện nay

Stt Số sim Giá bán / Mạng Loại sim Mua sim
1 0767.65.2008 350,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
2 0523.00.2008 450,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
3 0388 562008 450,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
4 0388 962008 450,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
5 0993 262008 450,000 Gmobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
6 0993 272008 450,000 Gmobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
7 0326.64.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
8 0329.43.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
9 0335.34.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
10 0335.49.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
11 0335.71.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
12 0335.73.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
13 0337.40.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
14 0337.54.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
15 0344.47.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
16 0344.76.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
17 0344.94.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
18 0346.37.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
19 0353.41.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
20 0354.49.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
21 0355.64.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
22 0362.90.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
23 0363.40.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
24 0365.27.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
25 0367.41.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
26 0367.43.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
27 0373.30.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
28 0373.51.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
29 0374.19.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
30 0375.30.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
31 0375.82.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
32 0385.44.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
33 0397.80.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
34 0398.57.2008 490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
35 0826 302008 500,000 Vinaphone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
36 0338 032008 500,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
37 0364 962008 500,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
38 0373 902008 500,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
39 0374.46.2008 500,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
40 0996 53 2008 500,000 Gmobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
41 0996 75 2008 500,000 Gmobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
42 0996 76 2008 500,000 Gmobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
43 0347 202008 550,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
44 0392 052008 550,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
45 0922 042008 550,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
46 0866 412008 550,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
47 0866 712008 550,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
48 0896 642008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
49 0898 992008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
50 0899 312008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
51 0899 342008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
52 0899 472008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
53 0899 482008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
54 0899 512008 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ Đặt mua
55 0334 602008 550,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ Đặt mua