Sim Năm Sinh *1987 giá tốt nhất hiện nay

Stt Số sim Giá bán / Mạng Loại sim Mua sim
1 0777.8.7.1987 20,000,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
2 0376.43.1987 800,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
3 0369.51.1987 900,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
4 0776.48.1987 1,100,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
5 0779.36.1987 1,100,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
6 0919.41.1987 2,000,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
7 0984 96 1987 3,700,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
8 0706 881987 1,200,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
9 0934 251987 1,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
10 0935 501987 1,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
11 0936 601987 1,700,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
12 0938 721987 1,900,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
13 0936 151987 3,200,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
14 0936 221987 3,200,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
15 0904 481987 4,100,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
16 0907 221987 4,100,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
17 0913.5.9.1987 3,600,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
18 0928 581987 1,400,000₫ Vietnamobile  Sim Năm Sinh Đặt mua
19 0378.43.1987 840,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
20 0814.87.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
21 0328.63.1987 950,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
22 0368.58.1987 950,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
23 0394.05.1987 950,000₫ Viettel  Sim Năm Sinh Đặt mua
24 0777.81.1987 950,000₫ Mobifone  Sim Năm Sinh Đặt mua
25 0814.13.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
26 0814.15.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
27 0814.16.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
28 0814.17.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
29 0814.18.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
30 0814.23.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
31 0814.24.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
32 0814.25.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
33 0814.26.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
34 0814.28.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
35 0814.29.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
36 0814.31.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
37 0814.32.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
38 0814.34.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
39 0814.35.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
40 0814.37.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
41 0814.38.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
42 0814.41.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
43 0814.42.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
44 0814.45.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
45 0814.46.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
46 0814.47.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
47 0814.48.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
48 0814.49.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
49 0814.51.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
50 0814.53.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
51 0814.61.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
52 0814.62.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
53 0814.63.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
54 0814.64.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua
55 0814.65.1987 950,000₫ Vinaphone  Sim Năm Sinh Đặt mua