Cách Đăng Ký Cuộc Gọi Nhỡ Mobifone Cú Pháp Tự Nhắn Tin

Thứ năm , 24/12/2020 , 09:10 (GMT+7)

Hướng dẫn đăng ký báo cuộc gọi nhỡ

Hướng dẫn đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobjfone, khi tắt máy, hoặc khi ở vùng không có sóng để biết các cuộc gọi nhỡ Mobifone khi tắt máy hoặc khi bạn đến các vùng không có sóng điện thoại .

Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA) của MobiFone giúp bạn biết thông tin về các cuộc gọi nhỡ tới số thuê bao của mình khi điện thoại di động của bạn đang tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng. Dịch vụ đăng ký cuộc gọi nhỡ là của nhà mạng Mobifone và chỉ áp dụng trên các số thuê bao di động là sim Mobifone

1. Lợi ích  đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone


- Đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone bạn sẽ nhận được bản tin thông báo về tất cả các cuộc gọi nhỡ tới thuê bao của mình ngay khi bật máy điện thoại hoặc di chuyển vào vùng phủ sóng (ngay cả khi roaming ở nước ngoài).

- Bạn có thể chủ động tra cứu thông tin về các cuộc gọi nhỡ mạng Mobifone một cách dễ dàng.

- Bạn có thể cài đặt để gửi bản tin thông báo nhập mạng tới một hay nhiều số thuê bao ngay khi thuê bao của bạn nhập mạng trở lại.

- Trong thời gian tắt điện thoại hoặc ngoài vùng phủ sóng bạn có thể cài đặt lời nhắn để hệ thống tự động gửi bản tin trả lời cho người gọi.

2. Đối tượng sử dụng đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone


- Dịch vụ đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone được áp dụng đối với tất cả các thuê bao Mobifone  đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone.

3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone


Dịch vụ đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone được cung cấp qua các kênh sau:

- SMS: gửi tin đến đầu số 9232

- USSD: bấm *090*2# sau đó bấm gọi

- Website: truy cập http://www.mobifone.com.vn

4. Các dịch vụ của gói cước


4. 1 Đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone


Bạn có thể Đăng ký sử dụng dịch cuộc gọi nhỡ Mobifone vụ theo một trong những cách sau:

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Bằng tin nhắn :

Soạn DK gửi 9232

USSD

Bấm *090*2*1# sau đó bấm gọi

Đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone tại website :

- Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

- Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Đăng ký

4.2 Hủy đăng ký cuộc gọi nhỡ


Bạn có thể Hủy đđăng ký sử dụng dịch vụ cuộc gọi nhỡ Mobifone theo một trong những cách sau:

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

SMS

Soạn HUY gửi 9232

USSD

Bấm *090*2*2# sau đó bấm gọi

Đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone tại website :

-     Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

-    Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Hủy bỏ đăng ký cuộc gọi nhỡ

4.3 Hướng dẫn sử dụng dịch vị vụ cuộc gọi nhỡ


- Tra cứu thông tin các cuộc gọi nhỡ

Bạn có thể tra cứu thông tin về các cuộc gọi nhỡ gần nhất theo một trong những cách sau:

Cách thực hiện

Bằng tin nhắn :

Soạn tin MCA gửi 9232

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Danh sách cuộc gọi nhỡ

- Trả lời tự động

Tính năng Trả lời tự động giúp bạn cài đặt bản tin trả lời tự động với nội dung do bạn tự soạn để gửi tới thuê bao gọi (các thuê bao nội mạng MobiFone) khi điện thoại di động của bạn đang tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng.

Nội dung

Cách thực hiện

Cài đặt tính năng

Bằng tin nhắn :

Soạn REPLY NộiDung gửi 9232

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Trả lời tự động – Có

Tắt tính năng SMS

Soạn NO REPLY gửi 9232

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Trả lời tự động – Không

Tạo/Sửa nội dung trả lời tự động

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Nội dung trả lời tự động

Tạo nhóm trả lời tự động

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Tạo nhóm trả lời tự động – Có/Không

Quản lý nhóm trả lời tự động

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Danh sách các nhóm trả lời tự động – Edit

- Thông báo nhập mạng trở lại

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo cho thuê bao gọi (các thuê bao nội mạng MobiFone) khi thuê bao của bạn nhập mạng trở lại (bật máy hoặc di chuyển vào vùng phủ sóng).

Nội dung

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Cài đặt tính năng

SMS

Soạn THONGBAO SốĐiệnThoại gửi 9232

Lưu ý:

+ Mỗi lần thực hiện bạn chỉ được nhập 01 số điện thoại.́

+ Nếu bạn muốn gửi thông báo tới nhiều số thuê bao, bạn cần thực hiện nhiều lần.

Website

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Thông báo khi nhập mạng trở lại – Có

Tắt tính năng

SMS

Soạn TAT THONGBAO A gửi 9232

Đăng ký tại website :

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Thông báo khi nhập mạng trở lại – Không

Quản lý danh sách các số điện thoại gửi thông báo

Website

+ Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ:  http://www.mobifone.com.vn

+ Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông báo khi nhập mạng trở lại – Edit

Tham khảo các câu lệnh khác để sử dụng dịch vụ Tại đây

5. Giá cước sử dụng dịch vụ


5.1 Giá cước cuộc gọi nhỡ Mobifone


- Cước gửi tin nhắn đến 9232: Miễn phí

- Cước nhận bản tin MCA: Miễn phí

- Cước thuê bao: 2.500 đồng/15 ngày

5.2 Nguyên tắc tính cước dịch vụ cuộc gọi nhỡ Mobifone


Cước thuê bao sẽ được trừ sau khi bạn đăng ký thành công và tiếp tục trừ cho chu kỳ 15 ngày.

- Đối với thuê bao trả sau: cước thuê bao được cộng vào hóa đơn cước hàng tháng.

- Đối với thuê bao trả trước: cước thuê bao được trừ trong tài khoản chính.

6. Những quy định chung dịch vụ đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone


- Qui định về nhận bản tin MCA: Bạn sẽ nhận được bản tin Thông báo cuộc gọi nhỡ khi thuê bao của bạn đang hoạt động 2 chiều.

- Qui định về Khoá/Mở dịch vụ

Thuê bao của bạn sẽ bị khóa dịch vụ cuộc gọi nhỡ trong các trường hợp sau:

+ Khi thuê bao bị khoá hai chiều. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ khi thuê bao của bạn đã hoạt động 2 chiều trở lại, bạn cần thực hiện đăng ký lại dịch vụ.

+ Khi đến chu kỳ trừ cước mà tài khoản chính của thuê bao trả trước có số dư nhỏ hơn 2.500đ (hai ngàn năm trăm đồng).

+ Chuyển tiếp cuộc gọi vào Hộp thư thoại: Nếu bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ MCA sau đó lại thực hiện chuyển cuộc gọi đến vào HTT thì dịch vụ MCA của bạn của sẽ bị hủy (kể cả khi dịch vụ MCA vẫn còn thời hạn sử dụng). Sau khi sử dụng dịch vụ HTT, nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ MCA, bạn phải thực hiện đăng ký lại dịch vụ.

+ Nếu dịch vụ MCA còn thời hạn sử dụng: Thuê bao sẽ không bị tính cước dịch vụ MCA.

+ Nếu dịch vụ MCA đã hết thời hạn sử dụng: Thuê bao sẽ bị tính cước thuê bao tại thời điểm đăng ký.

Đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone được áp dụng với mạng Mobifone nó thực sự là quan trọng và cần thiết nhất là với những người sở hữu sim số đẹp với những cuộc gọi quan trọng. Nếu những hướng dẫn trên đây vẫn chưa làm hài lòng xin hãy liên hệ Hotline 0909.575.575 để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Nguồn: Siêu Thị Sim Thẻ

Trước kia việc đăng ký cuộc gọi nhỡ không được quan tâm cho lắm. Nhưng đến ngày nay khi chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân, là công cụ của việc trao đổi  liên lạc với các đối tác làm ăn thì người ta cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc đăng ký cuộc gọi nhỡ.

Khi điện thoại của bạn hết  pin, ngoài vùng phủ sóng khi đó bạn không thể nhận được cuộc gọi vào lúc đó. Khi mở máy lên nếu bạn đăng ký cuộc gọi nhỡ Mobifone ngay lập tức nhà mạng sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn danh sách những người gọi nhỡ cho bạn. hoặc báo cho người đó là bạn đã mở máy.

Thật tiện ích phải không? Cách đăng ký cuộc gọi nhỡ này sử dụng cho cả các sim Mobifone trả sau.

Ứng dụng này hiện tại được triển khai ở hầu hết các nhà mạng lớn: nếu bạn dùng sim Viettel hãy đọc hướng dẫn đăng ký cuộc gọi nhỡ Viettel

Nếu bạn đang sử dụng sim số của nhà mạng Vinaphone thì hãy đọc bài hướng dẫn cách đăng ký cuộc gọi nhỡ Vinaphone