Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0909 313284 550,000 Mobifone 
2 0909.320.583 550,000 Mobifone 
3 0911.27.07.84 1,000,000 Vinaphone 
4 0911.28.05.94 1,500,000 Vinaphone 
5 0911.28.07.83 1,040,000 Vinaphone 
6 0911 289144 550,000 Vinaphone 
7 0911.29.06.83 1,000,000 Vinaphone 
8 0912.11.8494 800,000 Vinaphone 
9 0912.914.184 450,000 Vinaphone 
10 0913 056483 800,000 Vinaphone 
11 0913.06.08.93 1,010,000 Vinaphone 
12 0913 800594 550,000 Vinaphone 
13 0913 833804 450,000 Vinaphone 
14 0915 869894 500,000 Vinaphone 
15 0916 976894 700,000 Vinaphone 
16 0917.412.834 500,000 Vinaphone 
17 0917.4141.84 1,000,000 Vinaphone 
18 0917.44.33.08 930,000 Vinaphone 
19 0918 334542 500,000 Vinaphone 
20 0918.373.440 500,000 Vinaphone 
21 0919.23.03.84 1,600,000 Vinaphone 
22 0961.77.88.94 1,000,000 Viettel 
23 0962 433183 1,000,000 Viettel 
24 0962 679893 900,000 Viettel 
25 0963 305283 550,000 Viettel 
26 0963.31.05.84 1,000,000 Viettel 
27 0963.568.994 600,000 Viettel 
28 0965 100783 1,100,000 Viettel 
29 0965.184.123 2,300,000 Viettel 
30 0965 568794 700,000 Viettel 
31 0966.01.3833 1,400,000 Viettel 
32 0967 189784 500,000 Viettel 
33 0967.39.8863 800,000 Viettel 
34 0967 997804 850,000 Viettel 
35 0968.099.693 1,800,000 Viettel 
36 0968.099.774 800,000 Viettel 
37 0968.257.994 750,000 Viettel 
38 0968.819.783 450,000 Viettel 
39 0968 836793 1,000,000 Viettel 
40 0968 853794 850,000 Viettel 
41 0969 768923 1,400,000 Viettel 
42 0969 986354 550,000 Viettel 
43 0969 986453 500,000 Viettel 
44 0971.414.814 1,400,000 Viettel 
45 0971 418234 1,400,000 Viettel 
46 0971.418.423 450,000 Viettel 
47 0971 428053 450,000 Viettel 
48 0972.308.703 750,000 Viettel 
49 0972.321.483 500,000 Viettel 
50 0972 324183 850,000 Viettel 
51 0972.333.480 650,000 Viettel 
52 0973 248114 850,000 Viettel 
53 0973 658894 850,000 Viettel 
54 0974.132.814 500,000 Viettel 
55 0974.36.9894 650,000 Viettel