Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0562 202.125 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
2 0562 202.126 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
3 0562 202.128 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
4 0562 202.458 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
5 0562 202.459 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
6 0562 202.465 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
7 0562 202.466 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
8 0562 202.885 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
9 0562 652.683 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
10 0923 547.496 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
11 0923 549.402 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
12 0923 549.407 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
13 0923 549.481 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
14 0923 549.517 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
15 0923 549.531 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
16 0923 549.551 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
17 0923 549.562 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
18 0923 549.590 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
19 0562 202.478 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
20 0562 202.479 55,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
21 0562 202.486 55,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
22 0562 202.488 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
23 0562 202.489 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
24 0562 652.682 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
25 0586 610.320 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
26 0586 610.321 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
27 0586 610.322 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
28 0586 610.323 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
29 0586 610.324 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
30 0586 610.531 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
31 0586 610.532 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
32 0586 610.534 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
33 0586 610.540 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
34 0562 20.1958 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
35 0562 20.1959 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
36 0562 20.1960 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
37 0562 20.1961 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
38 0562 20.1962 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
39 0562 20.1963 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
40 0562 20.1964 75,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
41 0586 550.512 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
42 0586 550.513 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
43 0586 550.514 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
44 0586 550.517 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
45 0586 550.519 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
46 0586 550.520 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
47 0586 550.521 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
48 0586 550.523 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
49 0586 550.524 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
50 0586 550.530 75,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
51 092.17.17.719 95,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
52 0929 783.258 95,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
53 0929 785.326 95,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
54 0929 783.218 125,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
55 0929 785.360 125,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ

Chọn sim giá rẻ Vietnamobile

Năm 2016 Vietnamobile có những bước biến đổi cơ bạn với công nghệ GSM đang dược quan tâm, từ khi ra mắt người sử dụng vào đầu năm 2009 Vietnamobile quan tâm tới chất lượng đưa ra các gói cước giả rẻ. Đặc biệt các trương trình nạp thể nhân 300% đã làm rung động tâm hồn các tín đồ choi số đẹp. Cách thức chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng phần nào lấy lại hình ảnh Vietnamobile, người dùng không còn cảm giác dùng sim giá rẻ