Chính sách quy trình xử lý khiếu lại của Siêu Thị Sim Thẻ

12/01/2022 - By Đoàn Văn Tuấn
Chính sách quy trình xử lý khiếu nại

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Xem chi tiết:

Xem video hướng dẫn bạn đến trụ sở chính của Chúng tôi:

Siêu Thị Sim Thẻ Số 575 Giải Phóng - Hoàng Mai - HN