Xem sim phong thủy hợp tuổi Mậu Tý , Mệnh Hỏa 2008.

Stt Số sim Giá bán / Mạng Xem diễn giải Mua sim
1 0868 178939 350,000 Viettel 
Đặt mua
2 0868 349399 350,000 Viettel 
Đặt mua
3 0868 367399 350,000 Viettel 
Đặt mua
4 0868 376399 350,000 Viettel 
Đặt mua
5 0868 918379 350,000 Viettel 
Đặt mua
6 0868 919639 350,000 Viettel 
Đặt mua
7 0868 925399 350,000 Viettel 
Đặt mua
8 0868 925939 350,000 Viettel 
Đặt mua
9 0868 927379 350,000 Viettel 
Đặt mua
10 0868 934399 350,000 Viettel 
Đặt mua
11 0868 935299 350,000 Viettel 
Đặt mua
12 0868 936739 350,000 Viettel 
Đặt mua
13 0868 945739 350,000 Viettel 
Đặt mua
14 0868 971839 350,000 Viettel 
Đặt mua
15 0868 975079 350,000 Viettel 
Đặt mua
16 0869 059679 350,000 Viettel 
Đặt mua
17 0869 079299 350,000 Viettel 
Đặt mua
18 0869 237969 350,000 Viettel 
Đặt mua
19 0869 239499 350,000 Viettel 
Đặt mua
20 0869 245979 350,000 Viettel 
Đặt mua
21 0869 253989 350,000 Viettel 
Đặt mua
22 0869 267399 350,000 Viettel 
Đặt mua
23 0869 271899 350,000 Viettel 
Đặt mua
24 0869 277839 350,000 Viettel 
Đặt mua
25 0869 285399 350,000 Viettel 
Đặt mua
26 0869 287739 350,000 Viettel 
Đặt mua
27 0869 809739 350,000 Viettel 
Đặt mua
28 0869 836199 350,000 Viettel 
Đặt mua
29 0869 856179 350,000 Viettel 
Đặt mua
30 0869 859239 350,000 Viettel 
Đặt mua
31 0869 883179 350,000 Viettel 
Đặt mua
32 0869 891639 350,000 Viettel 
Đặt mua
33 0961 796489 350,000 Viettel 
Đặt mua
34 0967 168499 350,000 Viettel 
Đặt mua
35 0967 992089 350,000 Viettel 
Đặt mua
36 0968 275499 350,000 Viettel 
Đặt mua
37 0968 874539 350,000 Viettel 
Đặt mua
38 0969 924839 350,000 Viettel 
Đặt mua
39 0971 401089 350,000 Viettel 
Đặt mua
40 0973 685489 350,000 Viettel 
Đặt mua
41 0976 178489 350,000 Viettel 
Đặt mua
42 0978 982439 350,000 Viettel 
Đặt mua
43 0979 634489 350,000 Viettel 
Đặt mua
44 0985 964639 350,000 Viettel 
Đặt mua
45 0986 296739 350,000 Viettel 
Đặt mua
46 0988 627739 350,000 Viettel 
Đặt mua
47 0989 584439 350,000 Viettel 
Đặt mua
48 0886 395299 550,000 Vinaphone 
Đặt mua
49 0889 635299 550,000 Vinaphone 
Đặt mua
50 0927 783689 550,000 Vietnamobile 
Đặt mua
51 0869 279369 580,000 Viettel 
Đặt mua
52 0904 053189 600,000 Mobifone 
Đặt mua
53 0923 948879 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua
54 0926 079989 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua
55 0926 097899 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua