Xem sim phong thủy hợp tuổi GiápThân, Mệnh Thủy 2004.

Stt Số sim Giá bán / Mạng Xem diễn giải Mua sim
1 0929 785.360 95,000₫ Vietnamobile 
Đặt mua
2 0969 108961 430,000₫ Viettel 
Đặt mua
3 0993.850.050 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
4 0996 352861 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
5 099.636.9980 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
6 0996 508910 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
7 0996 510890 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
8 0996.52.8910 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
9 0996 912580 450,000₫ Gmobile 
Đặt mua
10 0919.63.8021 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
11 0919.68.3300 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
12 0961 806991 550,000₫ Viettel 
Đặt mua
13 0966 619831 580,000₫ Viettel 
Đặt mua
14 0969.802.591 650,000₫ Viettel 
Đặt mua
15 0961 582611 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
16 0963 058530 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
17 0969 918520 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
18 0982 035101 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
19 0983.926.921 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
20 09889.321.90 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
21 0993.189.000 700,000₫ Gmobile 
Đặt mua
22 0374.141.180 290,000₫ Viettel 
Đặt mua
23 0985.269.631 450,000₫ Viettel 
Đặt mua
24 0961 380181 500,000₫ Viettel 
Đặt mua
25 0962 369831 510,000₫ Viettel 
Đặt mua
26 0916 980121 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
27 0919.65.6821 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
28 0919.66.8251 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
29 0919.98.0821 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
30 0961 302891 550,000₫ Viettel 
Đặt mua
31 0981.635.980 550,000₫ Viettel 
Đặt mua
32 0966.358.190 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
33 09.66698.591 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
34 0983.158.690 700,000₫ Viettel 
Đặt mua
35 0961 580901 400,000₫ Viettel 
Đặt mua
36 0961 580910 400,000₫ Viettel 
Đặt mua
37 0919.20.8631 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
38 0919.21.8801 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
39 0961 580811 590,000₫ Viettel 
Đặt mua
40 0928 261191 700,000₫ Vietnamobile 
Đặt mua
41 0961 580891 400,000₫ Viettel 
Đặt mua
42 0963 858091 450,000₫ Viettel 
Đặt mua
43 0968.580.931 450,000₫ Viettel 
Đặt mua
44 0989.256.361 450,000₫ Viettel 
Đặt mua
45 0909.891.850 480,000₫ Mobifone 
Đặt mua
46 0916.589.621 500,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
47 0962 335380 500,000₫ Viettel 
Đặt mua
48 0982.939.801 500,000₫ Viettel 
Đặt mua
49 0919.12.6281 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
50 0919.15.8600 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
51 0919.30.8801 550,000₫ Vinaphone 
Đặt mua
52 0968.383.561 550,000₫ Viettel 
Đặt mua
53 0968 932561 550,000₫ Viettel 
Đặt mua
54 0982 930891 550,000₫ Viettel 
Đặt mua
55 0983.650.161 550,000₫ Viettel 
Đặt mua