Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0962 867.795 1,890,000 Viettel 
2 0335.451.486 120,000 Viettel 
3 0357.649.186 120,000 Viettel 
4 0357.934.486 120,000 Viettel 
5 0359.412.186 120,000 Viettel 
6 0962.7789.65 550,000 Viettel 
7 0962 976.785 1,800,000 Viettel 
8 0964 76.78.57 1,800,000 Viettel 
9 0968.75.01.76 550,000 Viettel 
10 0974.968.097 900,000 Viettel 
11 0975.021.896 800,000 Viettel 
12 0975.188.146 590,000 Viettel 
13 0976.774.586 1,800,000 Viettel 
14 0978.16.76.96 1,800,000 Viettel 
15 097 996.8876 1,800,000 Viettel 
16 0981.174.586 990,000 Viettel 
17 0989.365.946 550,000 Viettel 
18 0989.390.126 590,000 Viettel 
19 0332.594.786 120,000 Viettel 
20 0337.639.486 120,000 Viettel 
21 0339.489.166 90,000 Viettel 
22 0354.479.386 120,000 Viettel 
23 0354.873.766 90,000 Viettel 
24 0354.956.386 120,000 Viettel 
25 0355.434.986 120,000 Viettel 
26 0357.841.786 120,000 Viettel 
27 0358.754.366 90,000 Viettel 
28 0363.455.786 120,000 Viettel 
29 0372.745.786 120,000 Viettel 
30 0373.542.186 120,000 Viettel 
31 0374.793.286 120,000 Viettel 
32 0387.394.186 120,000 Viettel 
33 0393.015.486 120,000 Viettel 
34 0394.651.786 120,000 Viettel 
35 0397.654.186 120,000 Viettel 
36 0398.475.986 120,000 Viettel 
37 0845 194.367 45,000 Vinaphone 
38 0845 199.227 45,000 Vinaphone 
39 0867.175.069 90,000 Viettel 
40 0909.138.036 590,000 Mobifone 
41 0909.18.10.56 1,590,000 Mobifone 
42 0961.1983.46 290,000 Viettel 
43 0961.479.786 960,000 Viettel 
44 0962.087.377 390,000 Viettel 
45 0962 776.785 990,000 Viettel 
46 0965 867.675 890,000 Viettel 
47 09.6677.8376 550,000 Viettel 
48 09.6677.8419 550,000 Viettel 
49 09.6677.8473 550,000 Viettel 
50 09.6677.8475 550,000 Viettel 
51 09.6677.8491 550,000 Viettel 
52 09.6677.8493 550,000 Viettel 
53 09.6677.8592 550,000 Viettel 
54 0966.779.418 550,000 Viettel 
55 09.6677.9483 550,000 Viettel