Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0928 210791 500,000 Vietnamobile 
2 0928 271091 500,000 Vietnamobile 
3 0929 100891 780,000 Vietnamobile 
4 0929 110890 800,000 Vietnamobile 
5 0961.51.8090 700,000 Viettel 
6 0962 899691 550,000 Viettel 
7 0963 31 08 90 1,500,000 Viettel 
8 0968 896 391 750,000 Viettel 
9 0969 728891 570,000 Viettel 
10 0969.746.891 550,000 Viettel 
11 0969 986291 590,000 Viettel 
12 0977 846891 850,000 Viettel 
13 0977 896490 550,000 Viettel 
14 0978.510.090 620,000 Viettel 
15 0978 758690 820,000 Viettel 
16 0978 786491 550,000 Viettel 
17 0978 944891 600,000 Viettel 
18 0978.964.691 500,000 Viettel 
19 0979.8368.90 700,000 Viettel 
20 0981.30.08.91 1,600,000 Viettel 
21 0981 306291 550,000 Viettel 
22 0981 343290 550,000 Viettel 
23 0983.144.190 500,000 Viettel 
24 0983 160291 1,700,000 Viettel 
25 0987 764891 700,000 Viettel 
26 0987 963890 700,000 Viettel 
27 0988.695.491 700,000 Viettel 
28 0989 546891 550,000 Viettel 
29 0989 584691 550,000 Viettel 
30 0989 766 491 750,000 Viettel 
31 0989 774690 450,000 Viettel 
32 0989 783690 480,000 Viettel 
33 0989.787.290 700,000 Viettel 
34 0335 628.011 99,000 Viettel 
35 0909.00.8391 1,500,000 Mobifone 
36 0909 098491 1,900,000 Mobifone 
37 0909.32.7890 1,300,000 Mobifone 
38 09.09.827.491 450,000 Mobifone 
39 09.09.89.1490 450,000 Mobifone 
40 0911.08.10.90 1,600,000 Vinaphone 
41 09.111.82890 550,000 Vinaphone 
42 09111.86.4.90 550,000 Vinaphone 
43 0911.288.990 950,000 Vinaphone 
44 0911.448.291 520,000 Vinaphone 
45 0911.482.491 520,000 Vinaphone 
46 0911 528490 740,000 Vinaphone 
47 0911 868691 1,400,000 Vinaphone 
48 0911 886691 1,400,000 Vinaphone 
49 0912.036.891 520,000 Vinaphone 
50 0912.068.391 520,000 Vinaphone 
51 0912.27.08.91 1,700,000 Vinaphone 
52 0912.28.07.91 1,600,000 Vinaphone 
53 091.229.9890 1,300,000 Vinaphone 
54 0912.370.890 1,100,000 Vinaphone 
55 0912.548.091 520,000 Vinaphone