Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.551.480 496,000 Viettel 
2 0962 899691 600,000 Viettel 
3 0963 310890 1,550,000 Viettel 
4 0963 391080 650,000 Viettel 
5 0965.10.08.91 1,500,000 Viettel 
6 0965 130780 1,250,000 Viettel 
7 0965 134380 600,000 Viettel 
8 0965.17.02.81 950,000 Viettel 
9 0966.487.991 550,000 Viettel 
10 0967 711080 700,000 Viettel 
11 0967 938890 530,000 Viettel 
12 0968.818.991 1,800,000 Viettel 
13 0968 896391 750,000 Viettel 
14 0969.746.891 600,000 Viettel 
15 0969 769580 990,000 Viettel 
16 0969 986291 590,000 Viettel 
17 0971 432580 496,000 Viettel 
18 0972 327081 600,000 Viettel 
19 0974 170281 950,000 Viettel 
20 0975.010.980 496,000 Viettel 
21 0975 061380 496,000 Viettel 
22 0975.07.02.81 850,000 Viettel 
23 0976 959680 496,000 Viettel 
24 0978.510.090 620,000 Viettel 
25 0981.30.08.91 1,500,000 Viettel 
26 0981 306291 550,000 Viettel 
27 098.131.8081 700,000 Viettel 
28 0981 318090 600,000 Viettel 
29 0981 341580 600,000 Viettel 
30 0981 360291 560,000 Viettel 
31 0981.39.01.80 496,000 Viettel 
32 0983 134290 600,000 Viettel 
33 0983.141.481 496,000 Viettel 
34 0983 144190 600,000 Viettel 
35 0983.19.10.80 2,700,000 Viettel 
36 0987.57.2001 4,300,000 Viettel 
37 0987 738980 600,000 Viettel 
38 0987 749681 496,000 Viettel 
39 0987 908981 650,000 Viettel 
40 0988.695.491 650,000 Viettel 
41 0989.584.691 600,000 Viettel 
42 0989.757.680 550,000 Viettel 
43 0989 774690 496,000 Viettel 
44 098978.3.6.90 530,000 Viettel 
45 0845.963.310 45,000 Vinaphone 
46 0901.013.6.81 590,000 Mobifone 
47 090108.7.5.90 496,000 Mobifone 
48 09.0110.8118 10,000,000 Mobifone 
49 09.0110.8811 5,100,000 Mobifone 
50 0901.181.180 2,700,000 Mobifone 
51 0901.28.09.91 2,100,000 Mobifone 
52 090128.3.7.90 560,000 Mobifone 
53 0901 518681 589,000 Mobifone 
54 0901 527681 589,000 Mobifone 
55 0901 563681 589,000 Mobifone