Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 099.78.99999 1,900,000,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
2 099.777.9999 1,520,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
3 0995 199999 1,140,000,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
4 05.98.98.98.98 836,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
5 0997 686868 760,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
6 0995 393939 464,550,016 Gmobile  Sim Số Lặp
7 0599 929999 415,624,992 Gmobile  Sim Tứ Quý
8 05.9999.3333 380,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
9 0997.00.9999 361,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
10 0993.00.9999 332,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
11 0995.00.9999 332,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
12 0995.86.86.86 304,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
13 0993.90.90.90 285,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
14 0994.77.9999 275,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
15 0996 786666 275,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
16 0995 676666 266,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
17 0993 738888 237,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
18 0996 080808 237,500,000 Gmobile  Sim Số Lặp
19 0993 080808 209,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
20 0995.33.9999 209,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
21 0997 378888 209,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
22 0995 080808 190,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
23 0996.989.989 190,000,000 Gmobile  Sim Gánh Đảo
24 099.7777774 179,550,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
25 0995.999.888 171,000,000 Gmobile  Sim Tam Hoa
26 0995.019999 166,250,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
27 0996.969.969 160,550,000 Gmobile  Sim Gánh Đảo
28 0993.07.8888 142,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
29 0993 929292 142,500,000 Gmobile  Sim Số Lặp
30 0996 796789 142,500,000 Gmobile  Sim Số Tiến
31 0997 080808 142,500,000 Gmobile  Sim Số Lặp
32 0994.01.8888 123,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
33 0994.12.8888 123,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
34 0995.02.6666 123,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
35 0995.03.6666 123,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
36 0996 708888 123,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
37 0997 556666 123,500,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
38 0997.09.6666 108,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
39 0997.25.6666 108,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
40 0997 699699 108,000,000 Gmobile  Sim Taxi
41 0997.968.968 108,000,000 Gmobile  Sim Taxi
42 0993 086666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
43 0994.022222 99,000,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
44 0994.23.6666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
45 0994.822222 99,000,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
46 0994.89.6666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
47 0995.422222 99,000,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
48 0996 326666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
49 0997.02.6666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
50 0997.03.6666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
51 0997.81.6666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
52 0997.82.6666 99,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
53 0997 999990 99,000,000 Gmobile  Sim Ngũ Quý
54 0592.29.29.29 90,000,000 Gmobile  Sim Số Lặp
55 0593 999399 90,000,000 Gmobile  Sim Dễ Nhớ