Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0911.179.179 215,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
57 210,000,000 Mobifone  Sim Taxi
58 0983.986.986 210,000,000 Viettel  Sim Taxi
59 0988 286286 210,000,000 Viettel  Sim Taxi
60 0988 586586 210,000,000 Viettel  Sim Taxi
61 0868.768.768 200,000,000 Viettel  Sim Taxi
62 0989.136.136 200,000,000 Viettel  Sim Taxi
63 0969 986986 195,000,000 Viettel  Sim Taxi
64 0828 988988 190,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
65 0909.069.069 190,000,000 Mobifone  Sim Taxi
66 0822 899899 188,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
67 0827 899899 188,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
68 0833 899899 188,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
69 0858 899899 188,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
70 0888.386.386 180,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
71 0888.568.568 180,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
72 0888.679.679 180,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
73 0939 188188 180,000,000 Mobifone  Sim Taxi
74 0975.399.399 180,000,000 Viettel  Sim Taxi
75 0886.988.988 168,888,896 Vinaphone  Sim Taxi
76 0869 386386 165,000,000 Viettel  Sim Taxi
77 0848 688688 160,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
78 0896.368.368 160,000,000 Mobifone  Sim Taxi
79 0839 988988 155,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
80 0814 168168 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
81 0815 179179 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
82 0825 168168 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
83 0835 179179 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
84 0842 179179 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
85 0843 168168 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
86 0847 179179 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
87 0886.568.568 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
88 0888.966.966 150,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
89 0907 699699 150,000,000 Mobifone  Sim Taxi
90 0925.925.925 150,000,000 Vietnamobile  Sim Taxi
91 0962 399399 150,000,000 Viettel  Sim Taxi
92 0975 879879 145,000,000 Viettel  Sim Taxi
93 0971 399399 139,000,000 Viettel  Sim Taxi
94 0943 678678 137,500,000 Vinaphone  Sim Taxi
95 0946 678678 137,500,000 Vinaphone  Sim Taxi
96 0823 988988 135,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
97 0912 288288 135,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
98 0942.368.368 135,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
99 0917 599 599 130,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
100 0981 279279 130,000,000 Viettel  Sim Taxi
101 0911 599599 125,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
102 0914.379.379 125,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
103 0824 168168 120,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
104 0838.188.188 120,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
105 0888.239.239 120,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
106 0919.286.286 120,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
107 0929 389389 120,000,000 Vietnamobile  Sim Taxi
108 0941.899.899 120,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
109 0949.279.279 120,000,000 Vinaphone  Sim Taxi
110 0961.188.188 120,000,000 Viettel  Sim Taxi