Xem sim phong thủy hợp tuổi Tân Tỵ, Mệnh Kim 2001.

Stt Số sim Giá bán / Mạng Xem diễn giải Mua sim
1 0967 378469 350,000 Viettel 
Đặt mua
2 0927 774986 450,000 Vietnamobile 
Đặt mua
3 0927 786569 450,000 Vietnamobile 
Đặt mua
4 0921 903186 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua
5 0923 730186 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua
6 0927 596786 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua
7 0927 756689 650,000 Vietnamobile 
Đặt mua
8 0935.430.186 900,000 Mobifone 
Đặt mua
9 0921 901386 950,000 Vietnamobile 
Đặt mua
10 0901.375.086 1,100,000 Mobifone 
Đặt mua
11 0973 201386 1,300,000 Viettel 
Đặt mua
12 0978 956186 1,400,000 Viettel 
Đặt mua
13 0967 348778 1,700,000 Viettel 
Đặt mua
14 0989 763386 1,700,000 Viettel 
Đặt mua
15 0912.175.086 2,400,000 Vinaphone 
Đặt mua
16 0919.497.686 2,700,000 Vinaphone 
Đặt mua
17 0969 737468 2,700,000 Viettel 
Đặt mua
18 0967 346879 4,100,000 Viettel 
Đặt mua
19 0973 656968 6,900,000 Viettel 
Đặt mua
20 0912 118386 18,000,000 Vinaphone 
Đặt mua
21 0335.451.486 120,000 Viettel 
Đặt mua
22 0357.649.186 120,000 Viettel 
Đặt mua
23 0357.934.486 120,000 Viettel 
Đặt mua
24 0359.412.186 120,000 Viettel 
Đặt mua
25 0868 577639 350,000 Viettel 
Đặt mua
26 0868 577738 350,000 Viettel 
Đặt mua
27 0868 765739 350,000 Viettel 
Đặt mua
28 0868 767539 350,000 Viettel 
Đặt mua
29 0869 131786 350,000 Viettel 
Đặt mua
30 0869 657279 350,000 Viettel 
Đặt mua
31 0869 672579 350,000 Viettel 
Đặt mua
32 0869 674379 350,000 Viettel 
Đặt mua
33 0869 675639 350,000 Viettel 
Đặt mua
34 0869 676539 350,000 Viettel 
Đặt mua
35 0961 435786 350,000 Viettel 
Đặt mua
36 0961 534586 350,000 Viettel 
Đặt mua
37 0963 695768 350,000 Viettel 
Đặt mua
38 0964 693778 350,000 Viettel 
Đặt mua
39 0965 731486 350,000 Viettel 
Đặt mua
40 0967 017478 350,000 Viettel 
Đặt mua
41 0967 429778 350,000 Viettel 
Đặt mua
42 0967 587278 350,000 Viettel 
Đặt mua
43 0967 631278 350,000 Viettel 
Đặt mua
44 0971 143086 350,000 Viettel 
Đặt mua
45 0971 301486 350,000 Viettel 
Đặt mua
46 0971 459086 350,000 Viettel 
Đặt mua
47 0973 114086 350,000 Viettel 
Đặt mua
48 0973 243786 350,000 Viettel 
Đặt mua
49 0973 952086 350,000 Viettel 
Đặt mua
50 0974 107786 350,000 Viettel 
Đặt mua
51 0974 945786 350,000 Viettel 
Đặt mua
52 0975 167086 350,000 Viettel 
Đặt mua
53 0976 531486 350,000 Viettel 
Đặt mua
54 0976 577486 350,000 Viettel 
Đặt mua
55 0976 621378 350,000 Viettel 
Đặt mua