Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0988 168888 688,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
57 09 0123 8888 680,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
58 0888 880000 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
59 0911.68.9999 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
60 09 1919 8888 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
61 09.4444.9999 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
62 0966.77.9999 600,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
63 0963 889999 586,800,000 Viettel  Sim Tứ Quý
64 093 111 8888 580,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0961 118888 575,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
66 0961 889999 568,600,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 088868 9999 568,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
68 0988.12.9999 568,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
69 0909 869999 550,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
70 096 555 8888 550,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0986 898888 550,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 01669 998888 550,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 0966.96.9999 539,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
74 0903 868888 520,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
75 0868. 838888 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
76 0868.98.9999 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0899 898888 500,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
78 090.1 368888 500,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
79 0988.33.6666 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
80 012.779.79999 500,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
81 0164 777 8888 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
82 09 1313 9999 490,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
83 0906 338888 486,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
84 0906 339999 486,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
85 0985.2 6.9999 485,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0911 178888 480,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
87 091.777.8888 480,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
88 0969.89.8888 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
89 0977.99.8888 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
90 0931 119999 469,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
91 0906 229999 468,680,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
92 0989.11.8888 460,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
93 0909 579999 458,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
94 0965.68.9999 455,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
95 0903 579999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
96 0905 959999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
97 0916 268888 450,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
98 0917.66.9999 450,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
99 0933 368888 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
100 0962.68.9999 450,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 01207 779999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
102 0868 898888 435,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
103 09.33.99.8888 429,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
104 0912 99 8888 426,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
105 0963 868888 425,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 096.333.6666 420,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
107 0969.77.9999 420,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
108 0977.00.9999 420,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 0901 228888 418,680,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
110 0963 119999 418,680,000 Viettel  Sim Tứ Quý