Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0968.55.8888 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
57 0969.89.8888 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
58 0164 777 8888 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
59 0917.66.9999 499,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
60 01257 776666 499,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
61 01285 553333 499,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
62 0888 389999 498,750,016 Vinaphone  Sim Tứ Quý
63 0911 989999 493,750,016 Vinaphone  Sim Tứ Quý
64 0899 898888 486,249,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 090 789 8888 480,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
66 0987 798888 478,400,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 0988 696666 478,400,000 Viettel  Sim Tứ Quý
68 0909 298888 462,500,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
69 0902 16 8888 460,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
70 0981 55 9999 459,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0965989999 458,686,016 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0901.86.8888 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
73 0936.77.9999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
74 01207 779999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
75 0901 339999 440,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
76 0961 779999 437,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0911 169999 429,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
78 0909 968888 425,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
79 090.262.9999 420,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
80 0905.22.8888 420,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
81 0909.81.9999 420,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
82 0968. 979999 420,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
83 0868 898888 418,750,016 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0961 168888 418,750,016 Viettel  Sim Tứ Quý
85 090 118 9999 400,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
86 0909.05.9999 400,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
87 0911. 898888 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
88 0935.86.8888 400,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
89 0969.59.8888 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
90 0977.38.9999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
91 0977 729999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
92 0978 858888 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
93 01249 889999 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
94 012.9999.6666 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
95 0168.666.9999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
96 0988 61 8888 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0989.57.9999 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
98 0901228888 398,686,016 Mobifone  Sim Tứ Quý
99 0905 839999 396,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
100 0939. 858888 390,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
101 0976.93.9999 390,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
102 0993 338888 390,000,000 Gmobile  Sim Tứ Quý
103 0961 818888 387,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
104 097 919 8888 385,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0909 56 8888 380,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
106 0922 689999 380,000,000 Vietnamobile  Sim Tứ Quý
107 0925.88.3333 380,000,000 Vietnamobile  Sim Tứ Quý
108 093 878 9999 380,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
109 0969 28 9999 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 0988 058888 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý