Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0919 228888 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
57 09.2828.9999 600,000,000 Vietnamobile  Sim Tứ Quý
58 097.885.8888 600,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
59 01257 775555 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
60 01285 553333 600,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
61 01288 838888 600,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
62 012.9999.8888 600,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
63 0168.333.9999 600,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
64 0909.35.8888 580,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0968.87.9999 580,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
66 0938818888 566,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
67 0932 88 9999 565,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
68 0935 868888 562,499,968 Mobifone  Sim Tứ Quý
69 0917.66.9999 558,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
70 093.123.9999 550,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
71 0986.35.9999 550,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0988 06 8888 550,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 0164 777 8888 550,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
74 09.6262.8888 543,249,984 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0911 008888 537,500,032 Vinaphone  Sim Tứ Quý
76 0933 959999 537,500,032 Mobifone  Sim Tứ Quý
77 090 789 8888 525,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
78 0902.11.9999 520,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
79 0916.26.8888 510,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
80 0966.00.9999 510,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
81 0911 679999 500,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
82 0121 555 8888 500,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
83 01252 212222 500,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
84 01252 345555 500,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
85 01265 678888 500,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
86 012.79.79.8888 500,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
87 016.3989.8888 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
88 0902 919999 498,750,016 Mobifone  Sim Tứ Quý
89 0905 239999 487,500,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
90 0939.12.9999 487,500,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
91 090.777.6666 481,249,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
92 090.262.9999 480,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
93 0905.22.8888 480,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
94 0966.58.9999 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
95 0969.59.8888 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
96 0982 16 8888 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0988 61 8888 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
98 0989.30.9999 480,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
99 090 313 9999 475,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
100 016.555.89999 468,888,896 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0939 198888 468,750,016 Mobifone  Sim Tứ Quý
102 09.1113.8888 468,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
103 0909.61.9999 460,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
104 0982 309999 460,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0978 33 8888 451,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 0919.59.8888 450,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
107 0934 779999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
108 0961.81.8888 450,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 098.115.9999 450,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 01285 558888 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý