Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0932 668888 500,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
57 0988 819999 500,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
58 0961 889999 498,600,000 Viettel  Sim Tứ Quý
59 0962 889999 498,600,000 Viettel  Sim Tứ Quý
60 09 1313 9999 490,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
61 0988 58 9999 490,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
62 0905 959999 475,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
63 0969 898888 473,600,000 Viettel  Sim Tứ Quý
64 0909 968888 466,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0868 828888 453,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
66 0868 858888 453,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 0913 589999 450,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
68 0978 998888 450,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
69 0981 779999 450,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
70 0916.55.8888 446,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
71 0901 66 9999 440,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
72 0906 339999 433,600,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
73 0868 808888 433,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
74 0888 686666 428,900,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
75 0977 773333 428,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
76 0906 229999 423,600,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
77 0906 338888 423,600,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
78 0868 878888 423,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
79 0915 689999 420,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
80 0901 009999 410,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
81 0943.88.9999 410,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
82 0963 669999 410,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
83 0868 168888 402,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0868 268888 402,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0868 368888 402,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0913 686666 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
87 0969 779999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
88 0898 66 9999 399,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
89 0912 99 8888 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
90 0917.66.9999 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
91 0966 898888 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
92 0977 989999 395,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
93 0868 968888 391,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
94 0961 239999 391,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
95 0985.2 6.9999 390,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
96 0988 678888 388,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0912 629999 384,800,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
98 08.8888.1111 380,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
99 0949 949999 380,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
100 0977 709999 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0906 998888 373,600,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
102 0915 969999 368,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
103 0983 959999 368,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
104 0978 779999 363,600,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0913 239999 362,500,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
106 0963 838888 362,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
107 0901 22 9999 360,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
108 0961 168888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 09 6767 8888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 0909 579999 358,600,000 Mobifone  Sim Tứ Quý