Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0917.66.9999 450,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
57 01207 779999 450,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
58 0906 338888 449,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
59 0906 339999 449,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
60 0916.55.8888 446,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
61 0907.89.8888 444,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
62 096.123.9999 439,000,064 Viettel  Sim Tứ Quý
63 0868 898888 435,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
64 09.33.99.8888 429,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0906 229999 424,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
66 0932 668888 418,750,016 Mobifone  Sim Tứ Quý
67 0909.96.8888 413,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
68 08.2222.6666 400,000,000 may-ban-VNPT  Sim Tứ Quý
69 0888 882222 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
70 096.333.6666 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0969.77.9999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0981 669999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 016.5678 9999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
74 01688 668888 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0912 99 8888 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
76 096.383.8888 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0909 579999 398,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
78 0888 298888 390,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
79 0901 989999 390,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
80 01689 989999 390,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
81 0906.99.8888 381,900,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
82 09 7676 9999 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
83 0901 228888 379,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
84 0963 119999 379,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0963 998888 379,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0961.22.8888 368,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
87 0902.77.9999 366,900,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
88 0869 779999 364,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
89 0913 239999 362,500,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
90 0971 483333 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
91 0903 828888 356,249,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
92 0905.92.9999 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
93 0909.07.9999 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
94 091.123.6666 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
95 0913.05.8888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
96 0967 678888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0983 959999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
98 0988 61 8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
99 0961 558888 349,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
100 093 878 9999 345,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
101 01253.16.8888 339,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
102 01258.77.9999 339,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
103 0973.55.8888 338,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
104 09.4994.9999 330,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
105 097.168.9999 330,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 097.356.9999 330,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
107 01207 979999 330,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
108 0989 819999 329,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 0869 339999 325,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 0888 258888 325,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý