Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0907.89.8888 444,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
57 0868 898888 435,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
58 09.33.99.8888 429,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
59 0906 229999 424,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
60 0932 668888 418,750,016 Mobifone  Sim Tứ Quý
61 0972 889999 418,750,016 Viettel  Sim Tứ Quý
62 0909.96.8888 413,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
63 0822 226666 400,000,000 may-ban-VNPT  Sim Tứ Quý
64 0888 882222 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
65 096.333.6666 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
66 0969.77.9999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 0981 669999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
68 012.9999.6666 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
69 0898.66.9999 399,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
70 0912 99 8888 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
71 096.383.8888 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0909 579999 398,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
73 0123.686.8888 398,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
74 0168.678.9999 398,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0888.29.8888 390,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
76 0963 868888 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0901 228888 379,860,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
78 0963 119999 379,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
79 0963 998888 379,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
80 0869.77.9999 364,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
81 0913.23.9999 362,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
82 09.6116.8888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
83 0962 868888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0971 483333 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0903 828888 356,249,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
86 0905.92.9999 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
87 0909.07.9999 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
88 09.3878.9999 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
89 0967.66.8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
90 0967 678888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
91 0983 959999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
92 0988 61 8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
93 016.5678 9999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
94 0961 558888 349,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
95 01253.16.8888 339,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
96 0125.666.8888 339,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
97 01258.77.9999 339,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
98 0936 228888 331,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
99 097.168.9999 330,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
100 0983 818888 330,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0989 819999 329,860,000 Viettel  Sim Tứ Quý
102 0869.33.9999 325,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
103 0888.25.8888 325,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
104 0888.92.8888 325,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
105 0965.77.9999 318,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 0978.55.8888 318,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
107 0983 337777 313,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
108 0913 337777 310,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
109 0915 828888 310,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
110 0888 881111 300,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý