Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0986.15.9999 374,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
57 0988 61 8888 369,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
58 090 118 9999 360,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
59 0911 898888 360,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
60 0978 858888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
61 0901 228888 359,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
62 0905.22.8888 359,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
63 0905.92.9999 359,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
64 0909 56 8888 359,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0977.00.9999 359,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
66 0989.57.9999 359,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 09 1975 8888 351,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
68 0909.05.9999 342,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
69 093 878 9999 342,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
70 097.229.8888 342,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0977.38.9999 342,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0981.92.9999 342,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 0869 669999 338,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
74 0977 729999 336,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0914 118888 332,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
76 0961 818888 332,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0903 529999 331,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
78 0906 939999 331,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
79 0908.97.9999 331,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
80 0966.79.8888 331,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
81 0961 369999 326,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
82 0918 778888 321,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
83 0961.77.9999 315,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0989.30.9999 315,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0969 819999 306,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0947.49.8888 305,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
87 0949.10.8888 305,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
88 096 239 8888 302,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
89 0916 959999 297,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
90 0972.91.9999 297,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
91 097.356.9999 297,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
92 0908 239999 295,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
93 0911.00.8888 288,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
94 091.168.6666 288,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
95 0919.12.9999 288,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
96 0963.82.9999 288,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0979 109999 287,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
98 091.333.7777 282,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
99 0961 26 9999 282,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
100 0975.99.8888 279,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0902.99.6666 270,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
102 0917 398888 270,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
103 0919.06.8888 270,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
104 0919.44.5555 269,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
105 0947.21.9999 269,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
106 09.46.46.8888 268,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
107 0976 068888 262,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
108 0962.97.9999 261,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 0969 296666 257,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 0982 926666 257,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý