Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0939 168888 400,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
57 0969.77.9999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
58 0917.66.9999 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
59 0966 989999 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
60 0912 219999 390,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
61 0912 998888 388,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
62 0912 629999 385,500,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
63 0909.16.8888 380,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
64 0961 239999 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
65 0906 998888 375,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
66 0888 686666 368,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
67 0966 898888 368,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
68 0909 579999 360,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
69 0943 889999 360,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
70 0975 998888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0983 119999 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0984 668888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 0967 678888 358,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
74 09 1122 8888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
75 0911 236666 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
76 0919 398888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
77 0967 66 8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
78 0967 679999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
79 0981 779999 339,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
80 0988 819999 339,249,984 Viettel  Sim Tứ Quý
81 0973.55.8888 338,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
82 0989 269999 336,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
83 0903 909999 325,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
84 0985 33 8888 320,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0987 989999 320,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0986.90.9999 305,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
87 0911 686666 300,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
88 0961 236666 300,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
89 0989 819999 300,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
90 0906 398888 299,999,008 Mobifone  Sim Tứ Quý
91 0919.25.9999 299,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
92 0985 119999 299,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
93 0926 789999 298,000,000 Vietnamobile  Sim Tứ Quý
94 0988 279 999 295,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
95 0911 569999 290,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
96 0918 778888 288,150,016 Vinaphone  Sim Tứ Quý
97 0909 159999 280,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
98 0909 358888 280,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
99 0912.81.8888 276,849,984 Vinaphone  Sim Tứ Quý
100 0907.55.8888 270,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
101 0917.55.9999 270,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
102 0976.55.9999 270,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
103 01233.66.8888 270,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
104 0975.22.9999 269,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0984 868888 268,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 0903.82.8888 264,500,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
107 0916 968888 264,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
108 0988 37 8888 259,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 0888.27.8888 250,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
110 0906 126666 250,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý