Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0988 58 9999 490,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
57 0909 968888 466,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
58 0966 898888 454,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
59 0868 828888 453,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
60 0868 858888 453,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
61 0976 789999 450,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
62 0916.55.8888 446,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
63 0868 808888 433,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
64 0901 66 9999 430,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0906 339999 430,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
66 0969 898888 430,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 0888 686666 428,900,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
68 0977 773333 428,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
69 0868 878888 423,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
70 0906 229999 420,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
71 0906 338888 420,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
72 0963 669999 410,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 0913 239999 408,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
74 0868 168888 402,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0868 268888 402,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
76 0868 368888 402,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0913 686666 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
78 0939 168888 400,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
79 0969 779999 400,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
80 0898 66 9999 399,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
81 0912 99 8888 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
82 0917 669999 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
83 0961 239999 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0977 989999 395,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0868 968888 391,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0985.2 6.9999 390,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
87 0988 678888 388,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
88 0912 629999 384,800,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
89 08.8888.1111 380,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
90 0909.16.8888 380,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
91 0949 949999 380,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
92 0906 998888 375,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
93 0902 338888 370,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
94 0915 969999 368,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
95 0919 789999 368,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
96 0983 959999 368,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0978 779999 365,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
98 0909 579999 360,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
99 0943 889999 360,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
100 0983 119999 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0984 668888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
102 0989 26 9999 356,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
103 0868 228888 353,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
104 0868 558888 353,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0868 779999 353,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 0901 228888 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
107 09 1122 8888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
108 091.123.6666 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
109 0967 66 8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 0967 679999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý