Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 01207 508888 97,368,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
2 01203 616789 32,686,000 Mobifone  Sim Số Tiến
3 01202 791111 25,686,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
4 01205 477979 8,486,000 Mobifone  Sim Số Lặp
5 01205 175678 7,886,000 Mobifone  Sim Số Tiến
6 01205 443456 7,186,000 Mobifone  Sim Số Tiến
7 01206 219888 6,786,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
8 01204 863999 6,586,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
9 01206 095888 6,286,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
10 01206 192888 6,286,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
11 01206 205888 6,286,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
12 01206 224888 6,286,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
13 01206 250888 6,286,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
14 01205 340340 5,686,000 Mobifone  Sim Taxi
15 01206 195888 5,686,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
16 01206 249888 5,686,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
17 01202 851888 5,586,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
18 01202 852888 5,586,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
19 01206 653888 5,586,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
20 01205 441234 5,068,000 Mobifone  Sim Số Tiến
21 01204.666.568 4,480,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
22 01202 852345 3,686,000 Mobifone  Sim Số Tiến
23 01205 442345 3,286,000 Mobifone  Sim Số Tiến
24 01205 318866 2,786,000 Mobifone  Sim Số Kép
25 01205 146333 2,700,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
26 01205 147222 2,700,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
27 01205 199866 2,700,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
28 01202 054555 2,400,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
29 01204 016555 2,400,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
30 01205 146555 2,400,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
31 01202 054777 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
32 01204 016777 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
33 01204 017000 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
34 01205 146444 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
35 01205 146777 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
36 01205 147000 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
37 01205.59.7799 2,000,000 Mobifone  Sim Số Kép
38 01205 055866 1,950,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
39 01205 146669 1,950,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
40 01205 256966 1,920,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
41 01205 089966 1,875,000 Mobifone  Sim Số Kép
42 01202 054678 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
43 01202 054799 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
44 01202 098688 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
45 01202 136566 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
46 01202 146686 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
47 01205 146678 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
48 01205 146788 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
49 01205 176866 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
50 01205 206766 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
51 01205 348868 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
52 01205 416768 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
53 01205 476686 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
54 01202 662015 1,695,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
55 01203 387789 1,680,000 Mobifone  Sim Số Tiến