Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 09 2268 3999 26,000,000 Vietnamobile  Sim Tam Hoa
2 09.22.08.1997 8,500,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
3 09.224.98999 7,200,000 Vietnamobile  Sim Tam Hoa
4 09.22.09.1983 5,100,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
5 09.22.10.1981 5,100,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
6 09.224.33338 3,800,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
7 09.22.88.9993 2,700,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
8 09.2255.86.99 1,150,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
9 0922.083.111 1,050,000 Vietnamobile  Sim Tam Hoa
10 0922.81.39.81 1,050,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
11 0922.39.3883 1,040,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
12 0922.97.28.97 1,040,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
13 0922.05.18.79 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
14 0922.058.979 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
15 0922 181109 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
16 0922 191078 1,030,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
17 0922.239.879 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
18 0922.30.1987 1,030,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
19 0922.308.979 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
20 0922.317.168 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
21 0922.334.879 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
22 0922.337.168 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
23 0922.33.87.87 1,030,000 Vietnamobile  Sim Số Lặp
24 0922.348.979 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
25 0922.35.11.68 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
26 0922.353.168 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
27 0922.355.168 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
28 0922.357.168 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
29 0922.389.299 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
30 0922.39.71.68 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
31 0922.39.80.79 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
32 0922.39.82.79 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
33 0922.39.84.79 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
34 0922.399.168 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
35 0922.48.5995 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
36 0922.48.7557 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
37 0922.48.7997 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
38 0922.51.7887 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
39 0922.559.568 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
40 0922.599.586 1,030,000 Vietnamobile  Sim Lộc Phát
41 0922.658.979 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
42 0922.685.979 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
43 0922.68.7557 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
44 0922.71.5885 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
45 0922.73.1881 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
46 0922.79.1881 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
47 0922.82.3993 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
48 0922.82.7557 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
49 0922.82.7997 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
50 0922.88.11.79 1,030,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
51 0922.95.3883 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
52 0922.99.5885 1,030,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
53 0922 337889 1,000,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
54 0922 550558 1,000,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
55 0922 553678 1,000,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ