Sim rác hết thời tương lai số đẹp lại về giá gốc.

Sim rác hết thời chóng vánh cũng được gần cả tháng trời, những người đầu cơ sim số đẹp sống trong thấp thỏm no âu. Cứ mỗi lần đài, báo tivi thông tin bất lợi cho nghề nghiệp thì kể như số phận những người buôn sim lại  bấp bênh như đèn treo trước gió phập phù. Vì vậy sim số đẹp đến hạn kích hoạt cũng chỉ có giá trị như sim rác mà thôi.

Danh sách sim khuyến mại giảm giá khủng !

sim rác

Siêu khuyến mại mừng năm mới 

 

0961.168.368 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0961.268.568 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0961.468.568 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.168.868 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.268.668 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.268.868 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.368.468 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.468.568 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.568.868 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.768.868 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.868.968 Giá niêm yết: 19,000,000 Giảm còn: 17000000
0971.568.768 Giá niêm yết: 15,700,000 Giảm còn: 13900000
0971.568.968 Giá niêm yết: 15,700,000 Giảm còn: 13900000
0971.768.968 Giá niêm yết: 15,700,000 Giảm còn: 13900000
096 456.1368 Giá niêm yết: 12,000,000 Giảm còn: 10900000
0961.068.868 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.068.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.168.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.268.468 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.268.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.468.868 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.568.768 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.568.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.668.768 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0961.668.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.268.468 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.268.568 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.268.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.468.668 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.468.868 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.668.768 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.668.968 Giá niêm yết: 11,000,000 Giảm còn: 9900000
0971.168.568 Giá niêm yết: 10,000,000 Giảm còn: 9000000
0961 368.968 Giá niêm yết: 9,500,000 Giảm còn: 8600000
0961.668.568 Giá niêm yết: 9,500,000 Giảm còn: 8600000
0971.668.568 Giá niêm yết: 9,500,000 Giảm còn: 8600000
0971.868.368 Giá niêm yết: 9,500,000 Giảm còn: 8600000
0971.868.568 Giá niêm yết: 9,000,000 Giảm còn: 8100000
0961.668.168 Giá niêm yết: 8,500,000 Giảm còn: 7700000
0961.668.268 Giá niêm yết: 8,500,000 Giảm còn: 7700000
0971.668.268 Giá niêm yết: 8,500,000 Giảm còn: 7700000
0971.768.568 Giá niêm yết: 7,900,000 Giảm còn: 7100000
0971.368.968 Giá niêm yết: 6,800,000 Giảm còn: 6100000
0971.768.368 Giá niêm yết: 6,800,000 Giảm còn: 6100000
0971.968.368 Giá niêm yết: 6,800,000 Giảm còn: 6100000
0971.968.568 Giá niêm yết: 6,800,000 Giảm còn: 6100000
0961.368.168 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0961.568.168 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0961.568.368 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0961.668.368 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0971.568.168 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0971.568.368 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0971.668.368 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0961.068.268 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0971.268.168 Giá niêm yết: 6,500,000 Giảm còn: 5900000
0971.168.768 Giá niêm yết: 5,700,000 Giảm còn: 5100000
0971.968.768 Giá niêm yết: 5,700,000 Giảm còn: 5100000
0961.368.768 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971.668.168 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971.62.65.68 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971.868.468 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971.868.268 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0961 468.068 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0961 468.768 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0961.068.568 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0961.168.468 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 468.068 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 468.368 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 468.768 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 568.068 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 568.468 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 768.068 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971 768.168 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0971.168.068 Giá niêm yết: 5,500,000 Giảm còn: 5000000
0961.368.268 Giá niêm yết: 5,000,000 Giảm còn: 4500000
0971.368.268 Giá niêm yết: 5,000,000 Giảm còn: 4500000
0971.968.168 Giá niêm yết: 5,000,000 Giảm còn: 4500000
0971.968.268 Giá niêm yết: 5,000,000 Giảm còn: 4500000
0971.968.868 Giá niêm yết: 5,000,000 Giảm còn: 4500000
0971 568.268 Giá niêm yết: 4,500,000 Giảm còn: 4100000
0971 668.068 Giá niêm yết: 4,500,000 Giảm còn: 4100000
0961.268.768 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0961.468.968 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0961.668.468 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0971.668.468 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0971.268.768 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0971.468.968 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0961.068.768 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0961.168.068 Giá niêm yết: 3,900,000 Giảm còn: 3500000
0961.268.068 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0961.368.068 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0961.568.068 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.268.068 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.368.068 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0961.568.468 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0961.468.168 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0961.468.268 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0961.468.368 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.468.168 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.468.268 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.868.068 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.768.268 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.868.768 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
096.999.4868 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
096.999.6468 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0971.168.468 Giá niêm yết: 3,500,000 Giảm còn: 3200000
0976.11.7968 Giá niêm yết: 2,900,000 Giảm còn: 2600000
0976.579.168 Giá niêm yết: 2,900,000 Giảm còn: 2600000
0971.768.468 Giá niêm yết: 2,900,000 Giảm còn: 2600000
0971.968.068 Giá niêm yết: 2,900,000 Giảm còn: 2600000
0971.968.468 Giá niêm yết: 2,900,000 Giảm còn: 2600000
0971.479.868 Giá niêm yết: 2,800,000 Giảm còn: 2500000
0965.661.868 Giá niêm yết: 2,500,000 Giảm còn: 2300000
0964.929.668 Giá niêm yết: 2,000,000 Giảm còn: 1800000
0965.339.568 Giá niêm yết: 2,000,000 Giảm còn: 1800000
09.62.62.7968 Giá niêm yết: 1,900,000 Giảm còn: 1700000
0965.08.7968 Giá niêm yết: 1,800,000 Giảm còn: 1600000
0967.983.668 Giá niêm yết: 1,800,000 Giảm còn: 1600000
0988.323.968 Giá niêm yết: 1,800,000 Giảm còn: 1600000
0981.92.3968 Giá niêm yết: 1,800,000 Giảm còn: 1600000
0969.65.1968 Giá niêm yết: 1,700,000 Giảm còn: 1500000
0962.75.1668 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
0988.408.168 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
0969.08.1268 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
098.1936.268 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
098.1953.368 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
0981.976.968 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
0963.298.168 Giá niêm yết: 1,600,000 Giảm còn: 1400000
097.115.2368 Giá niêm yết: 1,500,000 Giảm còn: 1400000
0977 196.268 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0965.723.168 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0975.904.868 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0971.66.00.68 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0965.329.268 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0982.743.168 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0961.532.668 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0971.889.468 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0981.191.768 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0981.702.568 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0942 558.168 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0965.029.168 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
097.116.3368 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0972.959.768 Giá niêm yết: 1,200,000 Giảm còn: 1100000
0971.920.968 Giá niêm yết: 1,170,000 Giảm còn: 1100000
0971.450.368 Giá niêm yết: 1,170,000 Giảm còn: 1100000
0983.231.768 Giá niêm yết: 1,170,000 Giảm còn: 1100000
0971.142.768 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
0961.479.768 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
0963.299.768 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
0971.307.468 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
09.636.717.68 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
0963.935.268 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
098.54.59.168 Giá niêm yết: 970,000 Giảm còn: 900000
0963.328.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0962.481.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.224.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.406.968 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0975.211.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0969.865.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.151.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0976.018.968 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0961.482.968 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
096.70.70.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0962.588.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0962.611.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.297.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.298.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0964.883.168 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0976.227.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0976.434.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0976.482.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0977.806.968 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0983.141.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0981.584.368 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.460.568 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.782.968 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.424.168 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0977.645.168 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
096.345.1468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0961.376.968 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0961.380.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0961.397.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0962.663.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.011.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.265.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.267.168 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.314.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.315.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.514.368 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.621.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.645.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0963.917.168 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0966.754.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0966.890.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971 662.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.20.8368 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.208.168 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.370.568 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0971.763.768 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0972.884.068 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0974.185.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0974.190.268 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0975 094.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0975.954.268 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0976.946.268 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0978.027.468 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0978.480.268 Giá niêm yết: 950,000 Giảm còn: 900000
0976.229.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0966.23.09.68 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0966.23.07.68 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0966.912.068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0966.057.768 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0966.290.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0966.490.968 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0967.943.568 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0967.944.168 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0969.107.268 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0969.422.068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0969.433.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0969.526.068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0969.957.268 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0985.73.2068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0975.239.768 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0984.018.768 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0985.487.768 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0961.10.60.68 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0961.399.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0965.364.268 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0968.65.0068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0963.417.768 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0963.420.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0979.602.068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0969.277.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0971.244.468 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0962 67.2268 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0968 497.568 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0976.19.02.68 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0942 553.168 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0942 556.168 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0912 489.068 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0961.400.168 Giá niêm yết: 900,000 Giảm còn: 800000
0979.132.068 Giá niêm yết: 890,000 Giảm còn: 800000
0961.320.768 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0961.634.968 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0961.804.768 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0964.679.068 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0966 45.3568 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0962.443.068 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0971.201.468 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0974.388.468 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0974.639.268 Giá niêm yết: 850,000 Giảm còn: 800000
0971.661.068 Giá niêm yết: 750,000 Giảm còn: 700000
0971.663.068 Giá niêm yết: 750,000 Giảm còn: 700000
0971.664.068 Giá niêm yết: 750,000 Giảm còn: 700000
0963.299.068 Giá niêm yết: 750,000 Giảm còn: 700000
0971 665.068 Giá niêm yết: 750,000 Giảm còn: 700000
0948.120.468 Giá niêm yết: 500,000 Giảm còn: 500000

 

Sim lộc phát 68

Sim số đẹp lộc phát 68

Trong cái rủi có khi lại có cái may sim rác mất đi coi như một lần đau ai mất cũng mất rồi nhưng nó được khẳng định với những người kinh doanh sim số đẹp thì  sim số đẹp lại được khẳng định bằng giá trị thực của nó. Để tìm được sim số đẹp ưng ý, nếu không sim đã có chuông thì cũng là không biết tìm số đó ở đâu trong cả vô vàn những con số của cả thảy 5 nhà mạng hiện nay những số thực sự cần thì không có  số có lại không cần. Đấy là còn chưa nói đến những người quan tâm tới phong thủy các con số lại quan tâm đến việc sim hợp tuổi, hợp mệnh tìm cả ngàn số không được một số hợp với ngày tháng năm sinh, giờ sinh, giới tính của mình. Để tìm ra được một sim số đẹp thì phải loại ra rất nhiều sim rác nếu cứ tư duy như tuyệt đại đa số chúng ta sim số đẹp nhập của nhà mạng chỉ 65. 000đ thì lấy đâu ra sim rác toàn là sim số đẹp. Một sự thật rất rõ rang những người đang đầu cơ sim số đẹp đã có công làm cho thị trường bớt đi sim rác. Số nào cũng đẹp cúng có giá mua bang một số tiền mấy ai không trân trọng mà gọi cho hết tài khoản rồi vất đi làm gì? Vậy để giải quyết vấn nạn sim rác đơn giản giải quyết trong 1 nốt nhạc đâu cần trống rong cờ mở làm chi cho tốt tiền. Một quyết định xanh rờn tất cả thuê bao đang ký kích hoạt mới phải có dữ liệu thông tin chuẩn theo cmnd và tất cả thuê bao mới kích hoạt đều chỉ có tài khoản bằng 0đ.

Nguồn : Siêu Thị Sim Thẻ

Thứ bảy , 03/12/2016 , 01:19 (GMT+7)