Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0903.98.09.01 950,000 Mobifone 
2 0909 389010 800,000 Mobifone 
3 0909 398010 800,000 Mobifone 
4 0911.29.08.81 1,170,000 Vinaphone 
5 0913 080990 2,400,000 Vinaphone 
6 0913.809.261 500,000 Vinaphone 
7 0913.880.910 550,000 Vinaphone 
8 0915.689.010 450,000 Vinaphone 
9 0918 339060 900,000 Vinaphone 
10 0918.398.010 650,000 Vinaphone 
11 0919 280910 2,400,000 Vinaphone 
12 0919 286130 450,000 Vinaphone 
13 0921 908910 910,000 Vietnamobile 
14 0921 910980 910,000 Vietnamobile 
15 0922 869111 1,900,000 Vietnamobile 
16 0922 896111 1,900,000 Vietnamobile 
17 092821 1961 800,000 Vietnamobile 
18 0929 100891 830,000 Vietnamobile 
19 0929 101881 760,000 Vietnamobile 
20 0929 110881 850,000 Vietnamobile 
21 0929 110890 850,000 Vietnamobile 
22 0929 110980 1,500,000 Vietnamobile 
23 0929.111.880 1,800,000 Vietnamobile 
24 0931.08.0990 2,500,000 Mobifone 
25 0931.08.90.90 1,900,000 Mobifone 
26 0931.881.801 1,500,000 Mobifone 
27 0933.61.8900 750,000 Mobifone 
28 0939.01.08.90 2,500,000 Mobifone 
29 0939.080.631 760,000 Mobifone 
30 0939 810180 950,000 Mobifone 
31 0961.51.8090 800,000 Viettel 
32 0961.580.631 780,000 Viettel 
33 0961 580811 650,000 Viettel 
34 0961 580901 600,000 Viettel 
35 0961 580910 470,000 Viettel 
36 0962 899691 600,000 Viettel 
37 0963 318801 900,000 Viettel 
38 0963 383610 500,000 Viettel 
39 0965.10.08.91 1,600,000 Viettel 
40 0965.11.8081 800,000 Viettel 
41 0965.18.03.61 800,000 Viettel 
42 0965 910180 450,000 Viettel 
43 0968 635011 550,000 Viettel 
44 0969 918980 1,200,000 Viettel 
45 0969 919880 2,400,000 Viettel 
46 0969 986291 640,000 Viettel 
47 0981.30.08.91 1,600,000 Viettel 
48 0981 306291 600,000 Viettel 
49 0981 318081 800,000 Viettel 
50 098.131.8180 950,000 Viettel 
51 0981 330681 450,000 Viettel 
52 0981.3368.10 750,000 Viettel 
53 098.1368.130 950,000 Viettel 
54 0981.39.01.80 450,000 Viettel 
55 0983.109.630 1,600,000 Viettel