Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 01205 146333 2,700,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
2 01205 147222 2,700,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
3 01205 199866 2,700,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
4 01202 054555 2,400,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
5 01204 016555 2,400,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
6 01205 146555 2,400,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
7 01202 054777 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
8 01204 016777 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
9 01204 017000 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
10 01205 146444 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
11 01205 146777 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
12 01205 147000 2,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
13 01205.59.7799 2,000,000 Mobifone  Sim Số Kép
14 01205 055866 1,950,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
15 01205 146669 1,950,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
16 01205 256966 1,920,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
17 01205 089966 1,875,000 Mobifone  Sim Số Kép
18 01202 054678 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
19 01202 054799 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
20 01202 098688 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
21 01202 136566 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
22 01202 146686 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
23 01205 146678 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
24 01205 146788 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
25 01205 176866 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
26 01205 206766 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
27 01205 348868 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
28 01205 416768 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
29 01205 476686 1,800,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
30 01203 387789 1,680,000 Mobifone  Sim Số Tiến
31 012.08.07.1985 1,680,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
32 01204 016678 1,530,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
33 01207 458459 1,500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
34 01207 461984 800,000 Mobifone  Sim Năm Sinh