Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0989 622999 70,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
57 0971.84.6789 69,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
58 0972 106789 68,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
59 0988 683999 68,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
60 0963 106789 66,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
61 0973 899888 65,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
62 0961 678783 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
63 0968 669353 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
64 0968 698131 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
65 0969 986233 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
66 0969 986516 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
67 0981 697838 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
68 0981 986233 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
69 0989 083138 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
70 0989 638318 64,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
71 0985 555668 62,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
72 0986 909 909 62,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
73 09.77.88.99.68 61,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
74 0868.10.5555 59,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0868 983333 59,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
76 0977.286.888 59,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
77 0984 73 6789 59,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
78 0988 988979 59,000,000 Viettel  Sim Thần Tài
79 0963 333668 57,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
80 0986 929929 56,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
81 0961 381896 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
82 0961 529881 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
83 0961 679863 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
84 0965.62.3138 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
85 0968 669151 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
86 0968 863999 55,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
87 0969 195880 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
88 0969 197884 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
89 0969 986129 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
90 0969 986183 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
91 0969 986219 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
92 0969 986323 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
93 0969 986455 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
94 0971 662938 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
95 0971.66.3038 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
96 0978.36.78.63 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
97 0978 905258 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
98 0981 556090 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
99 0981 833728 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
100 0981.83.6691 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
101 0981 836918 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
102 0981 839928 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
103 0981.99.22.30 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
104 0981.99.22.76 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
105 0981 998690 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
106 0982.14.3138 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
107 0982 155036 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
108 0982 239563 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
109 0983 392261 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
110 0986.53.6361 55,000,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ