Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0961.58.5678 12,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
57 0962.79.5678 12,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
58 0981.30.5678. 12,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
59 0961.800.999 12,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
60 0961.802.999 12,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
61 0981.244.999 12,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
62 0981.44.2999 12,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
63 0961.22.0000 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
64 096 456.1368 12,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
65 0971.00.6999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
66 0971.368.468 12,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
67 0971.468.568 12,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
68 0961.168.568 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
69 0961.568.968 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
70 0961.668.768 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
71 0961.668.968 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
72 0971.22.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
73 0971.22.3999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
74 0971.22.5999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
75 0971.22.7999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
76 0971.268.568 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
77 0971.322.999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
78 0971.33.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
79 0971.468.668 11,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
80 0971.55.2999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
81 0971.600.999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
82 0971.668.768 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
83 0971.722.999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
84 0961.77.0000 10,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0961.07.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
86 0961.25.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
87 0961.755.999 9,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
88 0961.90.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
89 0971.00.2999 9,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
90 0971.00.3999 9,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
91 0971.00.5999 9,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
92 0971.06.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
93 0971.08.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
94 0971.200.999 9,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
95 0971.48.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
96 0971.80.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
97 0971.168.568 9,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
98 0981.462.999 9,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
99 0984.756.756 9,700,000 Viettel  Sim Taxi
100 0961.068.868 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
101 0961.068.968 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
102 0961.268.468 9,500,000 Viettel  Sim Số Tiến
103 0961.268.968 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
104 0961 368.968 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
105 0961.468.868 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
106 0961.668.568 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
107 0961.722.999 9,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
108 0971.268.468 9,500,000 Viettel  Sim Số Tiến
109 0971.268.968 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
110 0971.468.868 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát