Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901 343838 5,400,000 Mobifone 
2 0922 833345 1,080,000 Vietnamobile 
3 0922 836333 4,500,000 Vietnamobile 
4 0922 890333 3,600,000 Vietnamobile 
5 0924 618333 2,000,000 Vietnamobile 
6 0924 681333 4,500,000 Vietnamobile 
7 0589.27.27.63 55,000 Vietnamobile 
8 085.449.1963 290,000 Vinaphone 
9 0868 334539 1,000,000 Viettel 
10 0868.36.3339 5,400,000 Viettel 
11 0869 333368 45,000,000 Viettel 
12 0869 633345 2,300,000 Viettel 
13 0886 393345 2,300,000 Vinaphone 
14 0898.186.333 4,500,000 Mobifone 
15 0898 427333 1,810,000 Mobifone 
16 0898 429333 1,810,000 Mobifone 
17 0898 436333 1,810,000 Mobifone 
18 0898 445333 2,050,000 Mobifone 
19 0898 447333 2,050,000 Mobifone 
20 0898 465333 1,390,000 Mobifone 
21 089.89.06.333 1,200,000 Mobifone 
22 0899.086.333 2,100,000 Mobifone 
23 09044.333.58 600,000 Mobifone 
24 091.333.0488 3,000,000 Vinaphone 
25 0913 448398 599,999 Vinaphone 
26 09.1414.3368 2,700,000 Vinaphone 
27 0914.489.338 496,000 Vinaphone 
28 0919.098.823 390,000 Vinaphone 
29 0919.704.784 590,000 Vinaphone 
30 0921 846333 2,000,000 Vietnamobile 
31 0921 864333 2,100,000 Vietnamobile 
32 0922 368333 7,200,000 Vietnamobile 
33 0922 386333 5,900,000 Vietnamobile 
34 0922 908333 2,700,000 Vietnamobile 
35 0922 980333 5,000,000 Vietnamobile 
36 0923 286333 6,300,000 Vietnamobile 
37 0923 308338 750,000 Vietnamobile 
38 0923 314386 550,000 Vietnamobile 
39 09.233.23458 600,000 Vietnamobile 
40 0923 343078 700,000 Vietnamobile 
41 0923.343.889 660,000 Vietnamobile 
42 0923 362338 550,000 Vietnamobile 
43 09.2345.32.38 750,000 Vietnamobile 
44 0923.474.839 600,000 Vietnamobile 
45 0923 880333 5,400,000 Vietnamobile 
46 0923 884339 670,000 Vietnamobile 
47 0924 078333 2,300,000 Vietnamobile 
48 0924 087333 1,600,000 Vietnamobile 
49 0924 186333 2,300,000 Vietnamobile 
50 0924 339388 670,000 Vietnamobile 
51 0924 348333 2,000,000 Vietnamobile 
52 0924.383.389 780,000 Vietnamobile 
53 0924 384333 2,000,000 Vietnamobile 
54 0924 780333 2,700,000 Vietnamobile 
55 0924 807333 2,000,000 Vietnamobile