Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901.394.814 596,000 Mobifone 
2 0911.24.1984 2,000,000 Vinaphone 
3 0911.27.07.84 1,000,000 Vinaphone 
4 0913.06.08.93 1,010,000 Vinaphone 
5 0918 373440 596,000 Vinaphone 
6 09.19.23.03.84 1,800,000 Vinaphone 
7 092.11.4.1984 2,000,000 Vietnamobile 
8 0929.11.06.83 596,000 Vietnamobile 
9 0931.800.774 596,000 Mobifone 
10 0931 806453 596,000 Mobifone 
11 0931 824345 1,400,000 Mobifone 
12 0931.834.362 596,000 Mobifone 
13 0931 845234 1,200,000 Mobifone 
14 0931 870083 596,000 Mobifone 
15 0931 880613 596,000 Mobifone 
16 0931.882.413 596,000 Mobifone 
17 0931.88.4114 1,000,000 Mobifone 
18 0933 612348 850,000 Mobifone 
19 0933.68.11.44 600,000 Mobifone 
20 09365.789.84 1,000,000 Mobifone 
21 0938 910234 2,600,000 Mobifone 
22 0938 93 2014 3,000,000 Mobifone 
23 0941 988983 700,000 Vinaphone 
24 0942 899774 596,000 Vinaphone 
25 0945.31.05.84 1,000,000 Vinaphone 
26 0945.31.06.83 700,000 Vinaphone 
27 0948.027.333 3,800,000 Vinaphone 
28 0948 057123 596,000 Vinaphone 
29 0962 433183 850,000 Viettel 
30 0964 233183 650,000 Viettel 
31 0965 118 234 1,900,000 Viettel 
32 0967 189784 596,000 Viettel 
33 096798.2.7.83 596,000 Viettel 
34 0967.988.093 596,000 Viettel 
35 0967 997804 850,000 Viettel 
36 0967.998.614 596,000 Viettel 
37 0968 095994 700,000 Viettel 
38 0968 853794 850,000 Viettel 
39 0968 897903 850,000 Viettel 
40 0969 916883 3,000,000 Viettel 
41 0969 998414 650,000 Viettel 
42 0971 407083 596,000 Viettel 
43 0971 422833 900,000 Viettel 
44 0971.428.053 596,000 Viettel 
45 0971.433.084 596,000 Viettel 
46 097.18.67894 1,000,000 Viettel 
47 0972 308703 850,000 Viettel 
48 0972 312834 850,000 Viettel 
49 0972 324183 850,000 Viettel 
50 0973 248114 850,000 Viettel 
51 0973 658894 850,000 Viettel 
52 0974 183223 789,000 Viettel 
53 0977 289863 4,100,000 Viettel 
54 0978 929663 1,000,000 Viettel 
55 0978 991844 850,000 Viettel