Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901 343838 5,400,000 Mobifone 
2 0901.389.234 990,000 Mobifone 
3 0901.394.814 496,000 Mobifone 
4 0901 398414 496,000 Mobifone 
5 0908.451.453 2,086,000 Mobifone 
6 0909 798683 3,500,000 Mobifone 
7 0911.24.1984 2,000,000 Vinaphone 
8 0911.27.07.84 1,000,000 Vinaphone 
9 0911 270883 1,200,000 Vinaphone 
10 0912.11.8494 800,000 Vinaphone 
11 0913.06.08.93 1,010,000 Vinaphone 
12 0913 063854 496,000 Vinaphone 
13 0913 090584 1,500,000 Vinaphone 
14 0913 833804 496,000 Vinaphone 
15 0914 778003 700,000 Vinaphone 
16 0914.97.8984 600,000 Vinaphone 
17 0916 976894 700,000 Vinaphone 
18 0917 412834 496,000 Vinaphone 
19 0918 360093 528,000 Vinaphone 
20 0919.64.99.84 496,000 Vinaphone 
21 0919 658894 500,000 Vinaphone 
22 0919.688.954 496,000 Vinaphone 
23 0922 833345 1,080,000 Vietnamobile 
24 092 283 3435 700,000 Vietnamobile 
25 0922 836333 4,500,000 Vietnamobile 
26 0922 890333 4,000,000 Vietnamobile 
27 0923 781414 840,000 Vietnamobile 
28 0924 618333 2,000,000 Vietnamobile 
29 0924 681333 4,500,000 Vietnamobile 
30 0928 211 763 600,000 Vietnamobile 
31 092824 3335 700,000 Vietnamobile 
32 092 846 9993 700,000 Vietnamobile 
33 0929.11.06.83 800,000 Vietnamobile 
34 0929 160183 1,028,000 Vietnamobile 
35 0929.18.07.03 1,200,000 Vietnamobile 
36 0931.800.774 496,000 Mobifone 
37 0931.801.944 496,000 Mobifone 
38 0931 803663 2,000,000 Mobifone 
39 0931 804554 1,000,000 Mobifone 
40 0931 805454 1,000,000 Mobifone 
41 0931 805544 1,000,000 Mobifone 
42 0931 806363 2,000,000 Mobifone 
43 0931 806633 2,000,000 Mobifone 
44 0931.807.344 496,000 Mobifone 
45 0931.809.144 496,000 Mobifone 
46 0931.809.234 650,000 Mobifone 
47 0931.813.644 496,000 Mobifone 
48 0931.814.544 496,000 Mobifone 
49 0931.823.544 496,000 Mobifone 
50 0931.824.633 496,000 Mobifone 
51 0931.835.244 496,000 Mobifone 
52 0931.836.144 496,000 Mobifone 
53 0931.845.144 496,000 Mobifone 
54 0931.845.234 600,000 Mobifone 
55 0931.846.233 496,000 Mobifone