Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0784 233336 1,200,000 Mobifone 
2 0785 144433 500,000 Mobifone 
3 0868.94.39.93 1,200,000 Viettel 
4 0889 651994 2,500,000 Vinaphone 
5 0889 678913 1,500,000 Vinaphone 
6 0898 678913 4,300,000 Mobifone 
7 0904 078353 550,000 Mobifone 
8 0904 089513 550,000 Mobifone 
9 0904 091853 550,000 Mobifone 
10 0909 798683 2,000,000 Mobifone 
11 0911.24.1984 2,000,000 Vinaphone 
12 0911.27.07.84 1,000,000 Vinaphone 
13 0912.11.8494 800,000 Vinaphone 
14 0912.914.184 496,000 Vinaphone 
15 0913 063854 496,000 Vinaphone 
16 0913 833804 496,000 Vinaphone 
17 0914.97.8984 600,000 Vinaphone 
18 0917.4141.84 1,000,000 Vinaphone 
19 0918.31.05.84 900,000 Vinaphone 
20 0918 360093 496,000 Vinaphone 
21 0922 833345 800,000 Vietnamobile 
22 092 283 3435 500,000 Vietnamobile 
23 0928 211 763 496,000 Vietnamobile 
24 092824 3335 496,000 Vietnamobile 
25 092 846 9993 496,000 Vietnamobile 
26 0929 160183 550,000 Vietnamobile 
27 0931 891 404 500,000 Mobifone 
28 0934 580334 800,000 Mobifone 
29 0934 586103 800,000 Mobifone 
30 0934 587003 800,000 Mobifone 
31 0936 587984 550,000 Mobifone 
32 0936 596894 550,000 Mobifone 
33 0936 598964 550,000 Mobifone 
34 0938 910234 2,100,000 Mobifone 
35 0938 93 2014 3,000,000 Mobifone 
36 0941 979884 496,000 Vinaphone 
37 0945.31.06.83 700,000 Vinaphone 
38 0945 788774 640,000 Vinaphone 
39 0946 689593 700,000 Vinaphone 
40 0948.01.3383 750,000 Vinaphone 
41 0948 057123 500,000 Vinaphone 
42 0961 789784 2,200,000 Viettel 
43 0961 789874 500,000 Viettel 
44 0961.7899.64 700,000 Viettel 
45 0961.9988.63 850,000 Viettel 
46 0963.31.05.84 1,000,000 Viettel 
47 0963 311844 610,000 Viettel 
48 0963.76.8983 600,000 Viettel 
49 0964.233.183 650,000 Viettel 
50 0965 596874 800,000 Viettel 
51 0967 965584 496,000 Viettel 
52 0967.980.974 496,000 Viettel 
53 0969.768.923 1,590,000 Viettel 
54 0969 778454 600,000 Viettel 
55 0971.418.423 496,000 Viettel