Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0868 399934 750,000 Viettel 
2 0868 711143 750,000 Viettel 
3 0868 713213 750,000 Viettel 
4 0868.92.95.93 1,500,000 Viettel 
5 0868.95.1994 3,300,000 Viettel 
6 0868 95 91 94 960,000 Viettel 
7 0868 996193 1,100,000 Viettel 
8 0869 631114 780,000 Viettel 
9 0869 898353 1,500,000 Viettel 
10 0888 919493 1,000,000 Vinaphone 
11 0898.03.9994 900,000 Mobifone 
12 0898 089953 650,000 Mobifone 
13 0898 093994 699,000 Mobifone 
14 0898 095794 699,000 Mobifone 
15 0898 095893 699,000 Mobifone 
16 0898 095974 699,000 Mobifone 
17 0898 095983 699,000 Mobifone 
18 0898 096793 699,000 Mobifone 
19 0898 096973 699,000 Mobifone 
20 0898 097783 699,000 Mobifone 
21 0898 097873 699,000 Mobifone 
22 0898 097954 699,000 Mobifone 
23 0898 097963 699,000 Mobifone 
24 0898 099394 699,000 Mobifone 
25 0898 099673 699,000 Mobifone 
26 0898 099754 699,000 Mobifone 
27 0898 099853 699,000 Mobifone 
28 0898 401333 1,000,000 Mobifone 
29 0898 410333 1,000,000 Mobifone 
30 0898 411233 1,000,000 Mobifone 
31 0898 411413 1,000,000 Mobifone 
32 0898 413213 1,000,000 Mobifone 
33 0898 679273 800,000 Mobifone 
34 0898 699523 800,000 Mobifone 
35 0898.81.7774 850,000 Mobifone 
36 0898.82.7773 850,000 Mobifone 
37 0898 871873 1,000,000 Mobifone 
38 0898.87.1963 1,000,000 Mobifone 
39 0898 873673 1,000,000 Mobifone 
40 0898 893293 1,000,000 Mobifone 
41 0899 507894 650,000 Mobifone 
42 0899 508794 750,000 Mobifone 
43 0899 508893 750,000 Mobifone 
44 0899 508974 750,000 Mobifone 
45 0899 508983 750,000 Mobifone 
46 0899 516894 650,000 Mobifone 
47 0899 517884 650,000 Mobifone 
48 0899 518874 650,000 Mobifone 
49 0899 518964 650,000 Mobifone 
50 0899 519864 650,000 Mobifone 
51 0899 548574 800,000 Mobifone 
52 0899 754854 1,000,000 Mobifone 
53 0899 764583 800,000 Mobifone 
54 0899 766383 800,000 Mobifone 
55 0899.78.54.54 750,000 Mobifone