Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0368.639.699 2,800,000 Viettel 
2 0769 30 8989 2,600,000 Mobifone 
3 0868 137989 1,500,000 Viettel 
4 086.818.7939 3,800,000 Viettel 
5 0868 197479 1,000,000 Viettel 
6 0868 32 9779 3,900,000 Viettel 
7 0868.355.969 3,500,000 Viettel 
8 0868 377929 700,000 Viettel 
9 0868.379.369 3,800,000 Viettel 
10 0868.397.369 600,000 Viettel 
11 0868.936.379 1,100,000 Viettel 
12 0868 961579 2,800,000 Viettel 
13 0868.963.199 1,100,000 Viettel 
14 0869.087.579 1,700,000 Viettel 
15 0869.236.799 1,000,000 Viettel 
16 0869.237.969 496,000 Viettel 
17 0869.28.3779 2,200,000 Viettel 
18 0869.29.36.79 2,000,000 Viettel 
19 0886.157.789 4,500,000 Vinaphone 
20 0886.173.989 990,000 Vinaphone 
21 0886 187939 1,800,000 Vinaphone 
22 0886.319.789 5,000,000 Vinaphone 
23 0886.33.7789 7,500,000 Vinaphone 
24 0886.356.599 496,000 Vinaphone 
25 0886.379.189 1,200,000 Vinaphone 
26 0886.391.789 5,000,000 Vinaphone 
27 0886.91.78.39 720,000 Vinaphone 
28 0889 038779 1,200,000 Vinaphone 
29 0896.87.0399 1,000,000 Mobifone 
30 0896.87.0579 1,000,000 Mobifone 
31 0896.87.0939 1,000,000 Mobifone 
32 0898.018.979 1,400,000 Mobifone 
33 0898.019.789 2,600,000 Mobifone 
34 0898.025.999 8,600,000 Mobifone 
35 0898.02.7799 3,600,000 Mobifone 
36 0898.02.79.79 13,100,000 Mobifone 
37 0898.02.9779 2,200,000 Mobifone 
38 0898 02 9959 650,000 Mobifone 
39 0898 03 89 59 650,000 Mobifone 
40 0898.052.999 8,100,000 Mobifone 
41 0898.069.379 750,000 Mobifone 
42 0898.651.679 550,000 Mobifone 
43 0898 661579 1,500,000 Mobifone 
44 0898.66.1939 1,050,000 Mobifone 
45 0898.663.199 550,000 Mobifone 
46 0898.670.939 550,000 Mobifone 
47 0898.675.079 496,000 Mobifone 
48 0898.678.139 1,050,000 Mobifone 
49 0898.679.039 496,000 Mobifone 
50 0898.68.5339 500,000 Mobifone 
51 0898.69.16.39 496,000 Mobifone 
52 0898.80.1979 2,600,000 Mobifone 
53 089.8811.789 7,100,000 Mobifone 
54 0898.82.39.39 8,100,000 Mobifone 
55 0899.540.699 496,000 Mobifone