Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.72.89.89 8,900,000 Viettel 
2 0961.94.6789 55,000,000 Viettel 
3 0971.84.6789 55,000,000 Viettel 
4 0981.70.8989 8,900,000 Viettel 
5 098.442.77.99 2,700,000 Viettel 
6 0971.20.6789 55,000,000 Viettel 
7 0981 238099 1,000,000 Viettel 
8 0981 586499 950,000 Viettel 
9 0981 728699 800,000 Viettel 
10 0981.74.6699 3,600,000 Viettel 
11 098.445.0199 480,000 Viettel 
12 0987.049.589 1,800,000 Viettel 
13 0987.054.439 800,000 Viettel 
14 0987 149.029 800,000 Viettel 
15 098.8.9.10.699 1,600,000 Viettel 
16 0904 870.759 390,000 Mobifone 
17 096 168.0999 22,000,000 Viettel 
18 0961 80.6999 22,000,000 Viettel 
19 0963 74.8039 990,000 Viettel 
20 0968.203.119 800,000 Viettel 
21 0981 038299 600,000 Viettel 
22 0981.06.07.99 1,700,000 Viettel 
23 098.114.2699 990,000 Viettel 
24 0981 21.0099 1,850,000 Viettel 
25 0981.22.07.99 1,800,000 Viettel 
26 0981 226.399 1,900,000 Viettel 
27 0981.26.05.99 1,100,000 Viettel 
28 0981.261.499 890,000 Viettel 
29 0981 264199 450,000 Viettel 
30 0981 270299 1,500,000 Viettel 
31 0981 274099 800,000 Viettel 
32 0981 340699 560,000 Viettel 
33 0981 36.6699 9,900,000 Viettel 
34 0981 456.699 3,600,000 Viettel 
35 0981.462.999 11,000,000 Viettel 
36 0981 620599 800,000 Viettel 
37 0981 622399 1,500,000 Viettel 
38 0981 669299 1,800,000 Viettel 
39 0981 68.98.99 9,900,000 Viettel 
40 0981 692699 1,600,000 Viettel 
41 0981.696.299 3,500,000 Viettel 
42 0981 810499 600,000 Viettel 
43 0981 820399 700,000 Viettel 
44 0981 865499 600,000 Viettel 
45 0981 867099 650,000 Viettel 
46 0982.063.759 800,000 Viettel 
47 0984.381.619 1,300,000 Viettel 
48 0984.991.829 1,300,000 Viettel 
49 0986 304.739 800,000 Viettel 
50 0986.410.759 800,000 Viettel 
51 0986.907.389 1,800,000 Viettel