Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0868 158779 2,500,000 Viettel 
2 0868 177949 550,000 Viettel 
3 0868.195.499 600,000 Viettel 
4 0868.31.7989 750,000 Viettel 
5 0868 32 9779 3,900,000 Viettel 
6 0868.35.9929 750,000 Viettel 
7 0868.375.499 600,000 Viettel 
8 0868.377.389 1,700,000 Viettel 
9 0868 379459 650,000 Viettel 
10 0868.396.559 1,000,000 Viettel 
11 0868 905779 1,500,000 Viettel 
12 0868 909919 9,900,000 Viettel 
13 0868 923779 2,500,000 Viettel 
14 0868 932779 2,500,000 Viettel 
15 0868 935389 650,000 Viettel 
16 0868 935659 1,500,000 Viettel 
17 0868.939.259 1,100,000 Viettel 
18 0868.950.779 1,600,000 Viettel 
19 0868.96.1579 1,600,000 Viettel 
20 0869 087579 1,100,000 Viettel 
21 0869.2379.69 600,000 Viettel 
22 0869 239589 600,000 Viettel 
23 0869.26.3979 5,400,000 Viettel 
24 0869.27.1989 3,000,000 Viettel 
25 0869.27.3789 3,500,000 Viettel 
26 0869.277.839 600,000 Viettel 
27 0869.28.3779 2,200,000 Viettel 
28 0869.28.7739 600,000 Viettel 
29 0869 291789 3,500,000 Viettel 
30 0869.298.539 600,000 Viettel 
31 0869.80.3979 5,000,000 Viettel 
32 0886 158779 2,000,000 Vinaphone 
33 0886 169579 2,000,000 Vinaphone 
34 0886 173989 990,000 Vinaphone 
35 0886.174.979 700,000 Vinaphone 
36 0886.175.879 700,000 Vinaphone 
37 0886 185779 2,000,000 Vinaphone 
38 0886.18.7579 1,500,000 Vinaphone 
39 0886 187939 3,900,000 Vinaphone 
40 0886.19.19.89 5,900,000 Vinaphone 
41 0886.19.5679 2,600,000 Vinaphone 
42 0886.19.74.79 550,000 Vinaphone 
43 0886 198379 1,500,000 Vinaphone 
44 0886.339.679 2,500,000 Vinaphone 
45 0886 354979 1,100,000 Vinaphone 
46 0886 356599 550,000 Vinaphone 
47 0886 389179 2,200,000 Vinaphone 
48 0886 391879 2,000,000 Vinaphone 
49 0886 393679 4,000,000 Vinaphone 
50 0886.395.479 650,000 Vinaphone 
51 0886.91.2979 2,500,000 Vinaphone 
52 0886 919189 2,900,000 Vinaphone 
53 0886.92.3779 2,000,000 Vinaphone 
54 0886 929179 2,600,000 Vinaphone 
55 0888.19.79.09 1,260,000 Vinaphone