Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0886.399.277 496,000 Vinaphone 
2 0888.912.977 675,000 Vinaphone 
3 0889.663.577 600,000 Vinaphone 
4 0889.833.677 1,000,000 Vinaphone 
5 0898 814 777 3,800,000 Mobifone 
6 0898 841 777 3,800,000 Mobifone 
7 0899.775.086 550,000 Mobifone 
8 0899.78.22.77 850,000 Mobifone 
9 0901.338.366 1,200,000 Mobifone 
10 09.0139.0386 1,500,000 Mobifone 
11 090.868.7777 208,000,000 Mobifone 
12 0911.24.08.77 1,050,000 Vinaphone 
13 0916 798766 1,500,000 Vinaphone 
14 0923.999.486 1,200,000 Vietnamobile 
15 0926.877.479 550,000 Vietnamobile 
16 0927.57.6869 1,200,000 Vietnamobile 
17 0927 597686 700,000 Vietnamobile 
18 0927.756.968 1,500,000 Vietnamobile 
19 0931.08.3366 1,900,000 Mobifone 
20 0931.830.186 1,500,000 Mobifone 
21 0937.678.658 1,000,000 Mobifone 
22 0937.689.566 550,000 Mobifone 
23 0939.001.386 3,600,000 Mobifone 
24 0941.986.877 1,000,000 Vinaphone 
25 0941.987.966 1,000,000 Vinaphone 
26 0941.988.677 1,200,000 Vinaphone 
27 0941.996.786 1,500,000 Vinaphone 
28 096.1975.886 4,000,000 Viettel 
29 0962 867.795 1,890,000 Viettel 
30 0965.13.10.86 2,000,000 Viettel 
31 0967 168679 2,200,000 Viettel 
32 0967 168778 2,500,000 Viettel 
33 0967 364978 800,000 Viettel 
34 0967.386.758 496,000 Viettel 
35 0967 397 486 1,799,000 Viettel 
36 0967.914.986 1,500,000 Viettel 
37 0967.929.386 3,000,000 Viettel 
38 0968.814.977 496,000 Viettel 
39 0969 177866 2,500,000 Viettel 
40 0979 850786 700,000 Viettel 
41 0981.798.566 1,300,000 Viettel 
42 0984.28.7777 138,000,000 Viettel 
43 0989.566.277 2,400,000 Viettel 
44 032.9977.886 1,800,000 Viettel 
45 0339.540.186 1,400,000 Viettel 
46 0357.390.886 2,300,000 Viettel 
47 0367.36.1986 3,800,000 Viettel 
48 03.789.19886 2,500,000 Viettel 
49 0395.02.7986 1,500,000 Viettel 
50 0398.713.666 7,100,000 Viettel 
51 0398.795.666 7,100,000 Viettel 
52 0522 567778 650,000 Vietnamobile 
53 0866 435377 496,000 Viettel 
54 0866 717798 600,000 Viettel 
55 0866 745977 496,000 Viettel