Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901.338.366 1,500,000 Mobifone 
2 0904 011897 1,200,000 Mobifone 
3 0915.89.89.46 600,000 Vinaphone 
4 0919 497686 3,000,000 Vinaphone 
5 092.111.2896 590,000 Vietnamobile 
6 092.111.2986 750,000 Vietnamobile 
7 0921 123 786 700,000 Vietnamobile 
8 0921 132 786 700,000 Vietnamobile 
9 092 283 1617 700,000 Vietnamobile 
10 0924 299987 600,000 Vietnamobile 
11 0926.68.75.79 700,000 Vietnamobile 
12 092 680 9997 700,000 Vietnamobile 
13 092 687 5976 600,000 Vietnamobile 
14 0926 896 397 600,000 Vietnamobile 
15 0927 597686 700,000 Vietnamobile 
16 0927 729 986 700,000 Vietnamobile 
17 0927.74.6879 800,000 Vietnamobile 
18 0927 779 486 1,200,000 Vietnamobile 
19 0928 211 097 600,000 Vietnamobile 
20 0928.46.7779 1,300,000 Vietnamobile 
21 0928 656797 700,000 Vietnamobile 
22 0928 689 917 600,000 Vietnamobile 
23 0931 016586 1,300,000 Mobifone 
24 0931.028.457 590,000 Mobifone 
25 0931.08.3366 1,500,000 Mobifone 
26 0933 612807 590,000 Mobifone 
27 0936 756896 1,200,000 Mobifone 
28 0936 767498 1,200,000 Mobifone 
29 0936 768596 1,200,000 Mobifone 
30 0936 776858 1,200,000 Mobifone 
31 0936 778487 1,200,000 Mobifone 
32 0936 779648 1,200,000 Mobifone 
33 0936 786578 1,200,000 Mobifone 
34 093678.6.8.57 1,200,000 Mobifone 
35 093678.6.8.75 1,200,000 Mobifone 
36 0936 787487 590,000 Mobifone 
37 0936 787496 1,200,000 Mobifone 
38 0936 789467 1,200,000 Mobifone 
39 0936 789764 1,200,000 Mobifone 
40 0936 797684 1,200,000 Mobifone 
41 0939.001.386 3,000,000 Mobifone 
42 094.558.7966 1,500,000 Vinaphone 
43 0945.776.786 2,100,000 Vinaphone 
44 094.998.07.67 700,000 Vinaphone 
45 094.998.70.76 800,000 Vinaphone 
46 0961 582017 4,500,000 Viettel 
47 0961 75 8986 2,500,000 Viettel 
48 0961.76.76.98 3,900,000 Viettel 
49 0961 769687 590,000 Viettel 
50 096.1975.886 3,800,000 Viettel 
51 096.197.6786 2,500,000 Viettel 
52 0961 978676 750,000 Viettel 
53 096.283.6997 800,000 Viettel 
54 0962 857796 680,000 Viettel 
55 0962 863997 1,000,000 Viettel