Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0962 867.795 1,890,000 Viettel 
2 098 179 5686 6,300,000 Viettel 
3 0987.741.896 900,000 Viettel 
4 0961.076.785 550,000 Viettel 
5 0962.7789.65 550,000 Viettel 
6 0962 976.785 1,800,000 Viettel 
7 0964 76.78.57 1,800,000 Viettel 
8 0967.038.916 299,000 Viettel 
9 0967.087.057 299,000 Viettel 
10 0968.75.01.76 550,000 Viettel 
11 0968 979.687 1,800,000 Viettel 
12 0971 06.5678 18,800,000 Viettel 
13 0974.968.097 900,000 Viettel 
14 0975.021.896 800,000 Viettel 
15 0976.774.586 1,800,000 Viettel 
16 0978.16.76.96 1,800,000 Viettel 
17 097 996.8876 1,800,000 Viettel 
18 098 100 1316 600,000 Viettel 
19 0981.10.7986 1,200,000 Viettel 
20 0981.174.586 1,600,000 Viettel 
21 0981.330.986 950,000 Viettel 
22 0981.331.886 3,200,000 Viettel 
23 0981 332986 1,200,000 Viettel 
24 0981 335.686 4,500,000 Viettel 
25 0981.3435.86 1,500,000 Viettel 
26 0981 349 186 700,000 Viettel 
27 0981 354386 1,200,000 Viettel 
28 098.1379.886 5,400,000 Viettel 
29 0981 417586 850,000 Viettel 
30 0981.597.686 2,700,000 Viettel 
31 0981 83 6167 890,000 Viettel 
32 0981 899.186 5,300,000 Viettel 
33 0981 929786 1,800,000 Viettel 
34 0981 989.186 2,700,000 Viettel 
35 0984.154.017 299,000 Viettel 
36 0984.391.096 550,000 Viettel 
37 0985.014.237 299,000 Viettel 
38 0986.649.773 299,000 Viettel 
39 0987.071.476 299,000 Viettel 
40 0987.865.772 299,000 Viettel 
41 0988.751.416 550,000 Viettel 
42 098 919 4586 2,300,000 Viettel 
43 0989.365.946 550,000 Viettel 
44 0916 761.728 650,000 Vinaphone 
45 0961.479.768 960,000 Viettel 
46 0961.479.786 960,000 Viettel 
47 0962 08.7377 496,000 Viettel 
48 0962 776.785 990,000 Viettel 
49 0965 867.675 890,000 Viettel 
50 09.6677.6385 570,000 Viettel 
51 09.6677.8376 550,000 Viettel 
52 09.6677.8419 550,000 Viettel 
53 09.6677.8473 550,000 Viettel 
54 09.6677.8475 550,000 Viettel 
55 09.6677.8491 550,000 Viettel