Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0965.84.1970 1,700,000 Viettel 
2 0989.413.050 880,000 Viettel 
3 0961 111486 2,300,000 Viettel 
4 0961.12.11.88 4,800,000 Viettel 
5 0961.21.11.88 4,800,000 Viettel 
6 0963 387.290 500,000 Viettel 
7 0968.738.990 670,000 Viettel 
8 0981.01.11.88 4,800,000 Viettel 
9 0981.10.11.88 4,800,000 Viettel