Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0896.8998.11 1,000,000 Mobifone 
2 0929.18.08.11 1,200,000 Vietnamobile 
3 0866 792911 496,000 Viettel 
4 0868.277.911 660,000 Viettel 
5 0868.70.99.11 1,980,000 Viettel 
6 0868.727.911 496,000 Viettel 
7 0869.181.411 500,000 Viettel 
8 0869.57.2011 496,000 Viettel 
9 0888 831111 62,600,000 Vinaphone 
10 0889.099.411 600,000 Vinaphone 
11 0889.336.011 496,000 Vinaphone 
12 0889.443.911 550,000 Vinaphone 
13 0889.544.911 550,000 Vinaphone 
14 0898.00.1111 40,500,000 Mobifone 
15 0898 830 111 880,000 Mobifone 
16 0898.9.1.2011 910,000 Mobifone 
17 0899 022 711 580,000 Mobifone 
18 0899.028.111 1,600,000 Mobifone 
19 0899 272011 1,200,000 Mobifone 
20 0899 630211 496,000 Mobifone 
21 0899 65 0011 1,300,000 Mobifone 
22 0899.76.44.11 496,000 Mobifone 
23 08.9996.88.11 650,000 Mobifone 
24 0901 668711 500,000 Mobifone 
25 0906.758.211 496,000 Mobifone 
26 0907 489 011 496,000 Mobifone 
27 0907 658 211 496,000 Mobifone 
28 0907.668.111 5,500,000 Mobifone 
29 0907 821 011 496,000 Mobifone 
30 0908.46.99.11 500,000 Mobifone 
31 0908.71.2011 1,050,000 Mobifone 
32 0908.75.44.11 1,000,000 Mobifone 
33 0911.66.86.11 2,100,000 Vinaphone 
34 0912 083411 699,999 Vinaphone 
35 0912 803411 599,999 Vinaphone 
36 0912 821411 599,999 Vinaphone 
37 0913.480.211 496,000 Vinaphone 
38 0914.678.211 496,000 Vinaphone 
39 0915 868 011 570,000 Vinaphone 
40 0918 045011 599,999 Vinaphone 
41 0919 680411 599,999 Vinaphone 
42 0922.789.011 1,500,000 Vietnamobile 
43 0924.770.811 496,000 Vietnamobile 
44 0927 010811 550,000 Vietnamobile 
45 0928.383.411 496,000 Vietnamobile 
46 0931 08 8811 900,000 Mobifone 
47 0932.684.511 496,000 Mobifone 
48 0932.744.811 500,000 Mobifone 
49 0936 682311 550,000 Mobifone 
50 093.678.2211 800,000 Mobifone 
51 0936 806511 550,000 Mobifone 
52 0936 850611 550,000 Mobifone 
53 0936 874011 550,000 Mobifone 
54 0936.887.611 600,000 Mobifone 
55 093.814.66.11 750,000 Mobifone