Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0327.18.1980 2,000,000 Viettel 
2 0379.31.80.80 1,500,000 Viettel 
3 037.995.80.80 1,500,000 Viettel 
4 0397.88.77.00 2,700,000 Viettel 
5 0397.95.8800 1,000,000 Viettel 
6 05.23.01.1980 3,200,000 Vietnamobile 
7 0783 219900 696,000 Mobifone 
8 0783 294141 1,250,000 Mobifone 
9 0784.60.1111 7,900,000 Mobifone 
10 0785 749090 1,250,000 Mobifone 
11 0785 940330 696,000 Mobifone 
12 0786 739900 696,000 Mobifone 
13 08.13.13.2001 1,500,000 Vinaphone 
14 083.22.33.891 1,500,000 Vinaphone 
15 083.686.5111 1,000,000 Vinaphone 
16 0865.27.9091 700,000 Viettel 
17 0865 363 981 696,000 Viettel 
18 0865 415451 700,000 Viettel 
19 0865 659091 900,000 Viettel 
20 086.601.3591 696,000 Viettel 
21 0866 145991 496,000 Viettel 
22 0866 152991 496,000 Viettel 
23 0866.15.3811 696,000 Viettel 
24 0866 172991 496,000 Viettel 
25 0866 1993 61 800,000 Viettel 
26 0866 491951 696,000 Viettel 
27 0866 521191 696,000 Viettel 
28 0866 799590 696,000 Viettel 
29 0866 963911 696,000 Viettel 
30 0868.035.171 696,000 Viettel 
31 0868.11.05.91 1,046,000 Viettel 
32 0868.1111.58 5,000,000 Viettel 
33 0868 195011 696,000 Viettel 
34 0868 211391 835,000 Viettel 
35 0868.25.1991 3,200,000 Viettel 
36 0868 358 191 950,000 Viettel 
37 086.83.85.911 696,000 Viettel 
38 0868 701991 3,400,000 Viettel 
39 0868 753291 496,000 Viettel 
40 0868 755 190 850,000 Viettel 
41 0868 778131 750,000 Viettel 
42 0868 789391 696,000 Viettel 
43 0868 791 190 850,000 Viettel 
44 0869.01.05.91 1,016,000 Viettel 
45 0869 112291 696,000 Viettel 
46 0869.12.11.01 1,016,000 Viettel 
47 0869 121390 496,000 Viettel 
48 0869 123910 696,000 Viettel 
49 0869.14.11.90 1,600,000 Viettel 
50 0869.23.11.90 1,900,000 Viettel 
51 0869 346 391 696,000 Viettel 
52 0869 796301 496,000 Viettel 
53 0869.89.5590 496,000 Viettel 
54 0886 333891 496,000 Vinaphone 
55 0888 111570 1,000,000 Vinaphone