Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0903 145881 1,389,000 Mobifone 
2 0903.98.09.01 900,000 Mobifone 
3 0904 018971 899,000 Mobifone 
4 0907 580721 660,000 Mobifone 
5 0908 413950 590,000 Mobifone 
6 0908.453.181 700,000 Mobifone 
7 0908 457330 590,000 Mobifone 
8 0908 698991 590,000 Mobifone 
9 0908 699891 590,000 Mobifone 
10 0909 378021 590,000 Mobifone 
11 0911.29.08.81 1,170,000 Vinaphone 
12 0912 191880 600,000 Vinaphone 
13 0912 918900 590,000 Vinaphone 
14 0912 951840 590,000 Vinaphone 
15 0913 088451 590,000 Vinaphone 
16 0913 802781 590,000 Vinaphone 
17 0913 809261 590,000 Vinaphone 
18 0913 830780 590,000 Vinaphone 
19 0913 841760 590,000 Vinaphone 
20 0913 845900 590,000 Vinaphone 
21 0913 846701 590,000 Vinaphone 
22 0913 849041 590,000 Vinaphone 
23 0913 865601 590,000 Vinaphone 
24 0913 880910 590,000 Vinaphone 
25 0918.30.1980 2,500,000 Vinaphone 
26 0918 312861 590,000 Vinaphone 
27 0918 328341 590,000 Vinaphone 
28 0918 341841 1,000,000 Vinaphone 
29 0918 350841 590,000 Vinaphone 
30 0918 370740 590,000 Vinaphone 
31 0918 398010 590,000 Vinaphone 
32 0919.24.3830 590,000 Vinaphone 
33 0919 271280 1,200,000 Vinaphone 
34 0919 280271 1,000,000 Vinaphone 
35 0923.70.1980 1,500,000 Vietnamobile 
36 0924.89.89.91 1,090,000 Vietnamobile 
37 0928 210791 590,000 Vietnamobile 
38 0928 271091 590,000 Vietnamobile 
39 0929.11.08.81 800,000 Vietnamobile 
40 0929.11.08.90 800,000 Vietnamobile 
41 0929.18.08.11 1,200,000 Vietnamobile 
42 0929.18.09.01 1,200,000 Vietnamobile 
43 0929.18.09.10 1,200,000 Vietnamobile 
44 0931.08.0990 2,600,000 Mobifone 
45 0933.61.8900 590,000 Mobifone 
46 0933 648 051 1,000,000 Mobifone 
47 0933 658140 590,000 Mobifone 
48 0935.40.1980 2,000,000 Mobifone 
49 0936 360831 590,000 Mobifone 
50 0938 921421 590,000 Mobifone 
51 0939.01.08.90 2,600,000 Mobifone 
52 0939.07.02.81 1,900,000 Mobifone 
53 0939 070830 660,000 Mobifone 
54 0939 080541 660,000 Mobifone 
55 0939 080631 660,000 Mobifone