Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0868.379.990 950,000 Viettel 
2 0868.93.96.91 800,000 Viettel 
3 0868 999271 1,500,000 Viettel 
4 0868 999721 800,000 Viettel 
5 0888.1999.70 8,100,000 Vinaphone 
6 0888.727.991 1,300,000 Vinaphone 
7 0888.777.491 1,000,000 Vinaphone 
8 0888 777950 800,000 Vinaphone 
9 0888.779.651 750,000 Vinaphone 
10 0888.78.79.31 1,200,000 Vinaphone 
11 0888.79.39.70 720,000 Vinaphone 
12 0888.797.561 600,000 Vinaphone 
13 0888.79.78.31 740,000 Vinaphone 
14 0888.9099.71 700,000 Vinaphone 
15 0888.91.99.61 630,000 Vinaphone 
16 0888.939.770 650,000 Vinaphone 
17 0888 999170 7,200,000 Vinaphone 
18 0888 999350 800,000 Vinaphone 
19 0888 999530 800,000 Vinaphone 
20 0898.416.111 1,000,000 Mobifone 
21 0898.89.1961 900,000 Mobifone 
22 0899.7788.21 550,000 Mobifone 
23 0899.78.0990 800,000 Mobifone 
24 0899.78.74.70 450,000 Mobifone 
25 0899.7.8.8.9.10 1,050,000 Mobifone 
26 0901 329870 650,000 Mobifone 
27 0901.348.761 800,000 Mobifone 
28 0901 357680 650,000 Mobifone 
29 0901 394841 650,000 Mobifone 
30 0903.98.09.01 900,000 Mobifone 
31 0907.542.831 800,000 Mobifone 
32 0908.699.891 600,000 Mobifone 
33 0911.29.08.81 1,170,000 Vinaphone 
34 0912 191 880 600,000 Vinaphone 
35 0912.941.580 380,000 Vinaphone 
36 0913.07.2980 800,000 Vinaphone 
37 0914.778.030 600,000 Vinaphone 
38 0915.668.211 1,000,000 Vinaphone 
39 0917 410890 500,000 Vinaphone 
40 0917.41.86.21 600,000 Vinaphone 
41 0918 302781 700,000 Vinaphone 
42 0918.328.341 700,000 Vinaphone 
43 0918.341.841 1,000,000 Vinaphone 
44 0918.398.010 600,000 Vinaphone 
45 0919.24.3830 600,000 Vinaphone 
46 0919 27 12 80 1,200,000 Vinaphone 
47 0919 28 02 71 1,000,000 Vinaphone 
48 0919 280910 1,200,000 Vinaphone 
49 0923 778 030 450,000 Vietnamobile 
50 0924.89.89.91 1,090,000 Vietnamobile 
51 0927 300981 500,000 Vietnamobile 
52 092821 1961 700,000 Vietnamobile 
53 092 868 9791 600,000 Vietnamobile 
54 0931.08.08.91 2,500,000 Mobifone 
55 0931 806561 650,000 Mobifone