Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 03.28.06.1991 5,900,000 Viettel 
2 0335.29.09.80 990,000 Viettel 
3 0354.18.1980 690,000 Viettel 
4 0365.70.1980 990,000 Viettel 
5 0373.80.1980 1,500,000 Viettel 
6 0387.30.1980 1,500,000 Viettel 
7 0392.70.1980 1,500,000 Viettel 
8 0398 108910 3,100,000 Viettel 
9 0399.01.08.90 1,200,000 Viettel 
10 0702 481971 1,200,000 Mobifone 
11 0705 980190 600,000 Mobifone 
12 0763 501980 1,200,000 Mobifone 
13 0763 510890 600,000 Mobifone 
14 0763 520781 600,000 Mobifone 
15 0763 561281 600,000 Mobifone 
16 0763 580190 600,000 Mobifone 
17 0763 581090 600,000 Mobifone 
18 0763 590180 600,000 Mobifone 
19 0773.88.99.80 1,500,000 Mobifone 
20 0777 872010 1,799,000 Mobifone 
21 0783.30.1980 550,000 Mobifone 
22 0785.10.1980 550,000 Mobifone 
23 0787.737.000 2,100,000 Mobifone 
24 0787.76.2011 600,000 Mobifone 
25 0788 279990 750,000 Mobifone 
26 0788.61.01.71 700,000 Mobifone 
27 0792.30.1980 550,000 Mobifone 
28 0792.31.08.90 550,000 Mobifone 
29 0795 801801 4,800,000 Mobifone 
30 0796 710180 600,000 Mobifone 
31 0799.888.091 550,000 Mobifone 
32 0799.888.631 550,000 Mobifone 
33 0799.888.730 550,000 Mobifone 
34 0813.31.01.20 1,000,000 Vinaphone 
35 0813.90.09.90 3,000,000 Vinaphone 
36 0814.06.1991 3,600,000 Vinaphone 
37 0815.70.1980 1,800,000 Vinaphone 
38 0825 899990 4,600,000 Vinaphone 
39 0828.31.07.91 520,000 Vinaphone 
40 0832.070.991 790,000 Vinaphone 
41 0833 102011 2,000,000 Vinaphone 
42 0866 913330 1,000,000 Viettel 
43 0867 469991 1,000,000 Viettel 
44 0868 703331 1,000,000 Viettel 
45 0868 713330 1,000,000 Viettel 
46 0868 996391 550,000 Viettel 
47 08698.45.991 540,000 Viettel 
48 0886 990991 5,900,000 Vinaphone 
49 0888.1999.70 9,000,000 Vinaphone 
50 0888.727.991 1,300,000 Vinaphone 
51 0888.73.7891 600,000 Vinaphone 
52 0888.754.991 550,000 Vinaphone 
53 0888.778.391 550,000 Vinaphone 
54 0888.939.770 650,000 Vinaphone 
55 0888.987.911 590,000 Vinaphone