Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 03.28.06.1991 6,500,000 Viettel 
2 0328 091961 660,000 Viettel 
3 0333.01.01.80 700,000 Viettel 
4 0333 080110 1,000,000 Viettel 
5 0335.29.09.80 990,000 Viettel 
6 0336.19.09.80 550,000 Viettel 
7 0336 958410 600,000 Viettel 
8 0348 011011 13,000,000 Viettel 
9 0353 28 09 90 1,000,000 Viettel 
10 0354.18.09.81 510,000 Viettel 
11 0354.18.1980 690,000 Viettel 
12 0354.18.9090 1,000,000 Viettel 
13 0354 989010 496,000 Viettel 
14 0356.70.1980 1,300,000 Viettel 
15 0356 710890 600,000 Viettel 
16 0356 789100 22,000,000 Viettel 
17 0357 662811 496,000 Viettel 
18 0357 680541 660,000 Viettel 
19 0365.70.1980 990,000 Viettel 
20 0373 065870 496,000 Viettel 
21 0373.80.1980 1,500,000 Viettel 
22 0379.28.09.01 550,000 Viettel 
23 0387.30.1980 1,500,000 Viettel 
24 0387 362901 660,000 Viettel 
25 0389.11.09.80 600,000 Viettel 
26 0389 124561 660,000 Viettel 
27 0389 160291 500,000 Viettel 
28 0389 170380 680,000 Viettel 
29 0389 920161 496,000 Viettel 
30 0392.70.1980 1,500,000 Viettel 
31 0393 658050 600,000 Viettel 
32 0396.31.08.90 620,000 Viettel 
33 0397.20.1980 900,000 Viettel 
34 0399.01.08.90 1,200,000 Viettel 
35 0583 560570 500,000 Vietnamobile 
36 058.999.88.30 496,000 Vietnamobile 
37 0589 999280 800,000 Vietnamobile 
38 0589 999460 800,000 Vietnamobile 
39 0589 999640 800,000 Vietnamobile 
40 0705 119880 599,000 Mobifone 
41 0706 881711 599,000 Mobifone 
42 0763 541841 550,000 Mobifone 
43 0773.88.99.80 1,500,000 Mobifone 
44 0775.20.1980 2,000,000 Mobifone 
45 0777 000891 2,900,000 Mobifone 
46 0777 000981 2,900,000 Mobifone 
47 0777 001980 3,500,000 Mobifone 
48 0777.00.88.11 40,000,000 Mobifone 
49 0777.08.09.10 5,000,000 Mobifone 
50 0777 837 000 3,800,000 Mobifone 
51 0777 872010 1,800,000 Mobifone 
52 0777 873 000 3,800,000 Mobifone 
53 0778 772010 1,900,000 Mobifone 
54 0782 414391 700,000 Mobifone 
55 0782 451471 496,000 Mobifone