Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 032.997.6878 1,300,000 Viettel 
2 0389.558.678 2,500,000 Viettel 
3 0866.5789.55 800,000 Viettel 
4 0868.199.198 5,700,000 Viettel 
5 0868 337798 900,000 Viettel 
6 0868.93.1978 2,500,000 Viettel 
7 0868.997.255 600,000 Viettel 
8 0869 255798 700,000 Viettel 
9 0886.918.955 496,000 Vinaphone 
10 0886.955.189 790,000 Vinaphone 
11 0888.178.955 550,000 Vinaphone 
12 0888 945359 496,000 Vinaphone 
13 0896 889155 1,150,000 Mobifone 
14 0896.899.055 800,000 Mobifone 
15 0898.055.789 4,100,000 Mobifone 
16 0898.09.1978 1,150,000 Mobifone 
17 08980.969.55 496,000 Mobifone 
18 0898 82 55 77 1,500,000 Mobifone 
19 0898 82 77 55 830,000 Mobifone 
20 0899 533688 3,900,000 Mobifone 
21 0899.545.388 496,000 Mobifone 
22 0899.750.588 496,000 Mobifone 
23 0899.750.678 1,000,000 Mobifone 
24 0899.753.288 496,000 Mobifone 
25 0899.755.268 1,000,000 Mobifone 
26 0899.761.388 500,000 Mobifone 
27 0899.770.568 800,000 Mobifone 
28 0899.771.288 650,000 Mobifone 
29 0899.773.088 650,000 Mobifone 
30 0899.773.268 1,500,000 Mobifone 
31 0899.775.068 850,000 Mobifone 
32 0899.78.03.78 550,000 Mobifone 
33 0899.78.11.88 1,300,000 Mobifone 
34 0899.785.229 496,000 Mobifone 
35 0899.790.188 650,000 Mobifone 
36 0899.79.0278 496,000 Mobifone 
37 0899.792.168 650,000 Mobifone 
38 0901.317.288 1,000,000 Mobifone 
39 0901.33.1688 3,600,000 Mobifone 
40 0901.350.588 1,200,000 Mobifone 
41 0902.23.1589 1,500,000 Mobifone 
42 0906.859.589 1,600,000 Mobifone 
43 0908.679.578 500,000 Mobifone 
44 090.8839.778 650,000 Mobifone 
45 090.889.2599 600,000 Mobifone 
46 0908.89.53.89 700,000 Mobifone 
47 0911.20.09.98 1,500,000 Vinaphone 
48 091 1234 658 600,000 Vinaphone 
49 0911.24.05.98 1,200,000 Vinaphone 
50 0911.24.07.78 1,050,000 Vinaphone 
51 0911.25.05.88 1,700,000 Vinaphone 
52 0911.274.168 1,350,000 Vinaphone 
53 0912.12.07.98 1,500,000 Vinaphone 
54 0913.06.12.98 950,000 Vinaphone 
55 0913 842138 599,999 Vinaphone