Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901 319088 740,000 Mobifone 
2 0902.23.1589 1,800,000 Mobifone 
3 090405.8.5.53 1,200,000 Mobifone 
4 090408.5.3.55 1,200,000 Mobifone 
5 0907.58.3223 590,000 Mobifone 
6 0908 401935 590,000 Mobifone 
7 0908 412735 590,000 Mobifone 
8 0908 419125 590,000 Mobifone 
9 0908 439132 590,000 Mobifone 
10 0908 457015 590,000 Mobifone 
11 0908.69.1998 3,600,000 Mobifone 
12 0908.897.495 750,000 Mobifone 
13 0909 380235 590,000 Mobifone 
14 0909 549788 1,100,000 Mobifone 
15 0909 754988 1,100,000 Mobifone 
16 090.979.65.68 5,400,000 Mobifone 
17 0911 248 095 590,000 Vinaphone 
18 0911 291682 800,000 Vinaphone 
19 0912 130788 2,450,000 Vinaphone 
20 0912.176.328 700,000 Vinaphone 
21 09.12.18.5292 1,500,000 Vinaphone 
22 0912 952803 590,000 Vinaphone 
23 0913 040598 2,000,000 Vinaphone 
24 0913.842.912 700,000 Vinaphone 
25 0916 798 298 590,000 Vinaphone 
26 0917.418.018 950,000 Vinaphone 
27 0917 838968 1,400,000 Vinaphone 
28 0918.352.362 2,500,000 Vinaphone 
29 091.8588.389 2,000,000 Vinaphone 
30 0919 201548 590,000 Vinaphone 
31 0921.11.08.98 2,100,000 Vietnamobile 
32 0921.11.09.88 2,100,000 Vietnamobile 
33 0921.112.788 700,000 Vietnamobile 
34 092.111.28.78 850,000 Vietnamobile 
35 0921.112.887 750,000 Vietnamobile 
36 092.111.2968 1,100,000 Vietnamobile 
37 0921 125 586 700,000 Vietnamobile 
38 0921 911268 700,000 Vietnamobile 
39 0921 921168 700,000 Vietnamobile 
40 0922 825335 700,000 Vietnamobile 
41 0922 858113 700,000 Vietnamobile 
42 0923 985 968 700,000 Vietnamobile 
43 0923 992 988 700,000 Vietnamobile 
44 0924.85.78.79 1,600,000 Vietnamobile 
45 092 558 2323 700,000 Vietnamobile 
46 092 558 3322 800,000 Vietnamobile 
47 092 558 4141 700,000 Vietnamobile 
48 092 558 4411 700,000 Vietnamobile 
49 0925 908998 1,000,000 Vietnamobile 
50 0925 995668 4,500,000 Vietnamobile 
51 0926.88.99.35 1,100,000 Vietnamobile 
52 0926.88.99.53 1,100,000 Vietnamobile 
53 092.689.3598 1,099,000 Vietnamobile 
54 0926 895 299 700,000 Vietnamobile 
55 092 689 5569 600,000 Vietnamobile