Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0888.92.3399 4,500,000 Vinaphone 
57 0888.933.299 1,800,000 Vinaphone 
58 0888.933.929 1,500,000 Vinaphone 
59 0888.96.11.99 3,000,000 Vinaphone 
60 0898.016.999 8,100,000 Mobifone 
61 0898.019.789 2,800,000 Mobifone 
62 0898.025.999 8,100,000 Mobifone 
63 0898.02.7799 3,800,000 Mobifone 
64 0898.02.79.79 13,000,000 Mobifone 
65 0898.02.9779 2,300,000 Mobifone 
66 0898.03.7789 2,300,000 Mobifone 
67 0898.052.999 7,700,000 Mobifone 
68 0898 097459 699,000 Mobifone 
69 0898 097729 699,000 Mobifone 
70 0898.675.439 800,000 Mobifone 
71 0898.69.09.19 850,000 Mobifone 
72 0898.80.1979 2,800,000 Mobifone 
73 089.8811.789 6,800,000 Mobifone 
74 0898.82.39.39 7,700,000 Mobifone 
75 0898.835.909 649,000 Mobifone 
76 0.898.838.339 4,300,000 Mobifone 
77 0899 508749 700,000 Mobifone 
78 0899 514869 700,000 Mobifone 
79 0899 516489 700,000 Mobifone 
80 0899 518469 700,000 Mobifone 
81 0899.78.00.99 1,300,000 Mobifone 
82 0899.78.09.09 1,800,000 Mobifone 
83 0901.31.80.89 1,800,000 Mobifone 
84 0901.343.289 1,000,000 Mobifone 
85 0906 099899 21,000,000 Mobifone 
86 0908.891.699 850,000 Mobifone 
87 0911 234289 2,100,000 Vinaphone 
88 0911.26.1289 1,900,000 Vinaphone 
89 0911.28.01.89 2,000,000 Vinaphone 
90 0915.89.46.89 1,500,000 Vinaphone 
91 0917.84.9669 2,000,000 Vinaphone 
92 0917.866.589 1,800,000 Vinaphone 
93 0917.88.49.49 2,800,000 Vinaphone 
94 0922 499789 800,000 Vietnamobile 
95 0924.098.999 7,400,000 Vietnamobile 
96 0924.278.999 5,000,000 Vietnamobile 
97 0924.287.999 5,000,000 Vietnamobile 
98 0926.099.789 1,500,000 Vietnamobile 
99 09284 9.1989 1,625,000 Vietnamobile 
100 0928.63.78.79 1,400,000 Vietnamobile 
101 0931.000.899 3,300,000 Mobifone 
102 0931.001.889 1,600,000 Mobifone 
103 0931.02.08.79 2,400,000 Mobifone 
104 0931.03.06.89 2,300,000 Mobifone 
105 0931.07.02.89 2,200,000 Mobifone 
106 0931.08.0099 2,400,000 Mobifone 
107 0931.08.01.89 2,400,000 Mobifone 
108 0931.080.639 1,050,000 Mobifone 
109 0931.08.9009 1,800,000 Mobifone 
110 0937 428989 4,700,000 Mobifone