Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0931 020879 1,900,000 Mobifone 
57 0931.024.839 800,000 Mobifone 
58 0931 028079 600,000 Mobifone 
59 0931.028.439 800,000 Mobifone 
60 0931 080279 1,000,000 Mobifone 
61 0936 586499 1,100,000 Mobifone 
62 0941.92.9889 1,600,000 Vinaphone 
63 0941.985.689 1,000,000 Vinaphone 
64 0941.992.889 1,250,000 Vinaphone 
65 0944.655.899 700,000 Vinaphone 
66 0944 689559 1,990,000 Vinaphone 
67 0945 709889 1,800,000 Vinaphone 
68 0945.76.8389 800,000 Vinaphone 
69 09.4579.4489 800,000 Vinaphone 
70 0946.68.1979 3,800,000 Vinaphone 
71 0948.01.41.39 650,000 Vinaphone 
72 094.84.36799 600,000 Vinaphone 
73 0948 465779 1,400,000 Vinaphone 
74 0949 902899 850,000 Vinaphone 
75 094.998.4079 1,000,000 Vinaphone 
76 0961.72.9889 2,200,000 Viettel 
77 0961.75.86.89 1,500,000 Viettel 
78 0961.75.8869 750,000 Viettel 
79 0961.79.6489 800,000 Viettel 
80 0961.92.7889 1,300,000 Viettel 
81 0961.928.969 1,300,000 Viettel 
82 0961 988189 1,000,000 Viettel 
83 0963.589.469 600,000 Viettel 
84 0964 455899 1,700,000 Viettel 
85 0965.34.6989 1,150,000 Viettel 
86 0966.498.179 1,000,000 Viettel 
87 0967 188 389 2,000,000 Viettel 
88 0967.354.889 600,000 Viettel 
89 0968.818.739 1,500,000 Viettel 
90 0968 833499 1,150,000 Viettel 
91 0969 172889 496,000 Viettel 
92 0969 188279 3,260,000 Viettel 
93 0969 780839 800,000 Viettel 
94 096.992.0789 3,000,000 Viettel 
95 0971.84.8679 1,000,000 Viettel 
96 0971 869 289 630,000 Viettel 
97 0972.780.899 900,000 Viettel 
98 0973.684.589 880,000 Viettel 
99 0974 364989 1,800,000 Viettel 
100 0974.529.689 800,000 Viettel 
101 0976.182.899 1,050,000 Viettel 
102 0976 386839 3,100,000 Viettel 
103 0976. 921889 1,700,000 Viettel 
104 0977.830.889 630,000 Viettel 
105 0977 86 2839 700,000 Viettel 
106 0978 780389 950,000 Viettel 
107 0978 93 2489 2,500,000 Viettel 
108 0978.944.189 880,000 Viettel 
109 0978.96.2369 900,000 Viettel 
110 0979 084499 1,850,000 Viettel