Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0908.451.479 1,000,000 Mobifone 
57 0908.452.379 1,600,000 Mobifone 
58 0908.455.369 800,000 Mobifone 
59 0908.49.05.39 600,000 Mobifone 
60 0908.502.339 550,000 Mobifone 
61 0908.536.819 440,000 Mobifone 
62 0908.544.379 1,800,000 Mobifone 
63 0908.546.179 1,200,000 Mobifone 
64 0908.710.789 1,995,000 Mobifone 
65 0908.718.079 1,100,000 Mobifone 
66 0908.73.9229 500,000 Mobifone 
67 0908.763.529 400,000 Mobifone 
68 0908.77.0279 2,375,000 Mobifone 
69 0908.813.299 450,000 Mobifone 
70 0908.847.599 450,000 Mobifone 
71 0908.91.6789 56,700,000 Mobifone 
72 0908.920.399 1,100,000 Mobifone 
73 0908.95.09.09 2,470,000 Mobifone 
74 0908.970.169 700,000 Mobifone 
75 0909 098419 1,890,000 Mobifone 
76 0909.430.789 3,610,000 Mobifone 
77 0909 689369 2,812,000 Mobifone 
78 0909 699089 1,200,000 Mobifone 
79 0909 86 78 39 2,280,000 Mobifone 
80 0909.87.4679 1,500,000 Mobifone 
81 0909 876479 1,500,000 Mobifone 
82 0909.89.09.69 3,800,000 Mobifone 
83 0911.018.009 600,000 Vinaphone 
84 0911.04.9889 2,850,000 Vinaphone 
85 0911 12 08 89 2,375,000 Vinaphone 
86 091.11.88.669 1,900,000 Vinaphone 
87 0911 188849 800,000 Vinaphone 
88 0911 246989 1,800,000 Vinaphone 
89 0911.264.879 850,000 Vinaphone 
90 0911.28.08.99 1,000,000 Vinaphone 
91 0911.286.479 1,600,000 Vinaphone 
92 0911.288.909 750,000 Vinaphone 
93 0911 289 269 1,300,000 Vinaphone 
94 0911.30.08.89 1,900,000 Vinaphone 
95 0911.302.689 700,000 Vinaphone 
96 0911.38.6669 4,750,000 Vinaphone 
97 0911.422.839 675,000 Vinaphone 
98 0911 528409 450,000 Vinaphone 
99 0911.588.449 1,170,000 Vinaphone 
100 0911.66.0989 1,200,000 Vinaphone 
101 0911 668189 1,900,000 Vinaphone 
102 0911 686 189 1,300,000 Vinaphone 
103 0911.724.889 410,000 Vinaphone 
104 0911 786089 760,000 Vinaphone 
105 0911 806879 2,042,500 Vinaphone 
106 0911.80.86.79 1,900,000 Vinaphone 
107 0911.83.6669 1,900,000 Vinaphone 
108 0911 864299 450,000 Vinaphone 
109 0911 884099 1,800,000 Vinaphone 
110 0911 889869 1,750,000 Vinaphone