Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0961.94.6789 55,000,000 Viettel 
57 0961 964879 1,200,000 Viettel 
58 0962 099789 8,840,000 Viettel 
59 0967 329869 950,000 Viettel 
60 0967 905689 2,850,000 Viettel 
61 0967 998 029 496,000 Viettel 
62 0968 096399 1,250,000 Viettel 
63 0968 279729 2,850,000 Viettel 
64 0969 920789 3,330,000 Viettel 
65 0971.84.6789 52,000,000 Viettel 
66 0973 686389 2,280,000 Viettel 
67 0974 364989 3,710,000 Viettel 
68 0976 196849 660,000 Viettel 
69 0976 989029 1,000,000 Viettel 
70 0977 808929 1,520,000 Viettel 
71 0977.83.80.89 1,500,000 Viettel 
72 0981 576689 1,500,000 Viettel 
73 0981.70.8989 8,900,000 Viettel 
74 0984 010359 620,000 Viettel 
75 0985 186499 2,900,000 Viettel 
76 0986 291789 9,370,000 Viettel 
77 0986 298179 2,850,000 Viettel 
78 0987 794429 730,000 Viettel 
79 0988 619639 4,750,000 Viettel 
80 0989 561489 1,170,000 Viettel 
81 0989 745089 1,900,000 Viettel 
82 0868 01 77 39 700,000 Viettel 
83 0868 075339 910,000 Viettel 
84 0868.11.33.09 800,000 Viettel 
85 0868 123119 1,000,000 Viettel 
86 0868 176959 820,000 Viettel 
87 0868 177859 820,000 Viettel 
88 0868 197569 496,000 Viettel 
89 0868 239139 3,330,000 Viettel 
90 0868 293139 1,000,000 Viettel 
91 0868 297919 720,000 Viettel 
92 0868 331929 540,000 Viettel 
93 0868.389.979 2,660,000 Viettel 
94 0868 419779 1,900,000 Viettel 
95 0868 473599 540,000 Viettel 
96 0868 589339 2,380,000 Viettel 
97 0868 710199 640,000 Viettel 
98 0868 710919 496,000 Viettel 
99 0868.72.3979 5,040,000 Viettel 
100 0868.73.1989 2,850,000 Viettel 
101 0868 939969 9,500,000 Viettel 
102 0868.97.5969 960,000 Viettel 
103 0868 979839 3,250,000 Viettel 
104 0868.99.63.99 2,950,000 Viettel 
105 0868.997.299 1,600,000 Viettel 
106 0868 997929 1,700,000 Viettel 
107 0869 098559 540,000 Viettel 
108 0869.15.6879 2,850,000 Viettel 
109 0869.168.399 1,900,000 Viettel 
110 0869 205739 496,000 Viettel