Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0886.91.2979 2,400,000 Vinaphone 
57 0886.919.099 1,000,000 Vinaphone 
58 0886.92.3779 1,900,000 Vinaphone 
59 0886.929.179 2,500,000 Vinaphone 
60 0888.14.7779 3,700,000 Vinaphone 
61 0888.179.189 14,300,000 Vinaphone 
62 0888.712.979 800,000 Vinaphone 
63 0888.71.5679 1,900,000 Vinaphone 
64 0888.723.779 1,900,000 Vinaphone 
65 0888.750.779 1,900,000 Vinaphone 
66 0888.774.539 700,000 Vinaphone 
67 0888.79.16.39 1,900,000 Vinaphone 
68 0888.931.679 1,500,000 Vinaphone 
69 0888.96.11.99 2,400,000 Vinaphone 
70 0888.98.3339 3,700,000 Vinaphone 
71 0898 055699 1,800,000 Mobifone 
72 0901.320.789 1,500,000 Mobifone 
73 09.01.34.6789 61,800,000 Mobifone 
74 0911.20.09.89 1,500,000 Vinaphone 
75 0911 24 05 89 1,250,000 Vinaphone 
76 0911.26.12.89 2,200,000 Vinaphone 
77 0913.05.04.89 1,500,000 Vinaphone 
78 0921 106389 500,000 Vietnamobile 
79 0926 849939 500,000 Vietnamobile 
80 0926 894939 500,000 Vietnamobile 
81 0926 896739 500,000 Vietnamobile 
82 0927.744.989 600,000 Vietnamobile 
83 0928 669199 500,000 Vietnamobile 
84 0928 696199 496,000 Vietnamobile 
85 0931 009089 1,000,000 Mobifone 
86 0931.020.789 4,400,000 Mobifone 
87 0931.02.08.79 2,400,000 Mobifone 
88 0931 024839 1,000,000 Mobifone 
89 0931 028439 1,000,000 Mobifone 
90 0931.80.0279 1,500,000 Mobifone 
91 0934 198889 7,100,000 Mobifone 
92 0934.792.889 560,000 Mobifone 
93 0936.58.48.79 1,150,000 Mobifone 
94 0936.73.86.89 2,000,000 Mobifone 
95 0937 428989 4,600,000 Mobifone 
96 0937.68.0989 1,200,000 Mobifone 
97 0941.986.679 4,800,000 Vinaphone 
98 0941.992.889 1,250,000 Vinaphone 
99 0942.88.3979 9,000,000 Vinaphone 
100 0944.08.9799 700,000 Vinaphone 
101 0945 768479 500,000 Vinaphone 
102 0945.786.389 500,000 Vinaphone 
103 09.4579.4489 800,000 Vinaphone 
104 0946.498.379 990,000 Vinaphone 
105 0948.01.41.39 570,000 Vinaphone 
106 094.84.36799 600,000 Vinaphone 
107 0949.148.879 1,200,000 Vinaphone 
108 0949 984079 1,000,000 Vinaphone 
109 0961.72.89.89 8,900,000 Viettel 
110 0961.748.789 2,400,000 Viettel