Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0904.018.539 700,000 Mobifone 
57 0904 289999 198,000,000 Mobifone 
58 0911.20.09.89 1,500,000 Vinaphone 
59 0911 240589 1,250,000 Vinaphone 
60 0912 163809 496,000 Vinaphone 
61 0913.05.04.89 1,500,000 Vinaphone 
62 0913.80.20.79 1,200,000 Vinaphone 
63 0914 96 6789 43,200,000 Vinaphone 
64 0916 788389 1,600,000 Vinaphone 
65 0916 798289 1,600,000 Vinaphone 
66 0917 628989 5,900,000 Vinaphone 
67 0917.84.9669 2,000,000 Vinaphone 
68 0921 106389 500,000 Vietnamobile 
69 0926 849939 500,000 Vietnamobile 
70 0926 894939 500,000 Vietnamobile 
71 0926 896739 500,000 Vietnamobile 
72 0927 744989 600,000 Vietnamobile 
73 0928 669199 500,000 Vietnamobile 
74 0928 67 3969 700,000 Vietnamobile 
75 0928 696199 496,000 Vietnamobile 
76 0931 009089 1,000,000 Mobifone 
77 0931.020.789 4,400,000 Mobifone 
78 0931.02.08.79 2,185,000 Mobifone 
79 0931 024839 1,000,000 Mobifone 
80 0931 028439 1,000,000 Mobifone 
81 0931 063089 496,000 Mobifone 
82 0931.08.0099 2,700,000 Mobifone 
83 0931.08.09.09 6,200,000 Mobifone 
84 0931.80.0279 1,500,000 Mobifone 
85 0932.97.6689 1,200,000 Mobifone 
86 0934 198889 6,500,000 Mobifone 
87 0934 792889 560,000 Mobifone 
88 0936 310809 1,100,000 Mobifone 
89 0936.586.499 1,100,000 Mobifone 
90 0937 428989 4,000,000 Mobifone 
91 0937.68.0989 1,200,000 Mobifone 
92 0941.92.9889 1,600,000 Vinaphone 
93 0941.986.679 4,800,000 Vinaphone 
94 0941.992.889 1,250,000 Vinaphone 
95 0943 928879 1,000,000 Vinaphone 
96 0944 839589 550,000 Vinaphone 
97 0945.70.9889 1,800,000 Vinaphone 
98 0945.76.8389 800,000 Vinaphone 
99 09.4579.4489 800,000 Vinaphone 
100 0946.498.379 850,000 Vinaphone 
101 0946.4 98.739 530,000 Vinaphone 
102 094.665.3899 900,000 Vinaphone 
103 0946.655.879 800,000 Vinaphone 
104 094.668.95.39 496,000 Vinaphone 
105 0948.01.41.39 590,000 Vinaphone 
106 094.84.36799 600,000 Vinaphone 
107 0949 148879 1,200,000 Vinaphone 
108 0949 178489 750,000 Vinaphone 
109 0949 902899 830,000 Vinaphone 
110 0949 984079 1,000,000 Vinaphone