Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0888.931.679 1,500,000 Vinaphone 
57 0888 943919 600,000 Vinaphone 
58 0898.016.999 7,200,000 Mobifone 
59 0898.019.789 2,000,000 Mobifone 
60 0898.025.999 7,200,000 Mobifone 
61 0898.02.7799 3,000,000 Mobifone 
62 0898.02.79.79 12,000,000 Mobifone 
63 0898.02.9779 1,800,000 Mobifone 
64 0898 02 9959 600,000 Mobifone 
65 0898.03.7789 1,800,000 Mobifone 
66 0898 03 89 59 600,000 Mobifone 
67 0898 04 7779 2,800,000 Mobifone 
68 0898.052.999 6,800,000 Mobifone 
69 0898 096559 499,000 Mobifone 
70 0898 098539 600,000 Mobifone 
71 0898.641.779 800,000 Mobifone 
72 0898.675.439 700,000 Mobifone 
73 0898.69.09.19 750,000 Mobifone 
74 0898.80.1979 2,000,000 Mobifone 
75 089.8811.789 5,900,000 Mobifone 
76 0898.82.39.39 6,800,000 Mobifone 
77 0.898.838.339 3,500,000 Mobifone 
78 0899 508749 650,000 Mobifone 
79 0899 514869 650,000 Mobifone 
80 0899 516489 650,000 Mobifone 
81 0899 518469 650,000 Mobifone 
82 0899.540.699 600,000 Mobifone 
83 0899.540.789 1,500,000 Mobifone 
84 0899.540.879 700,000 Mobifone 
85 0899.764.079 650,000 Mobifone 
86 0899.767.229 600,000 Mobifone 
87 0899.78.00.99 1,300,000 Mobifone 
88 0899.780.279 850,000 Mobifone 
89 0899 780369 630,000 Mobifone 
90 0899.780.639 650,000 Mobifone 
91 0899.78.09.09 1,800,000 Mobifone 
92 0899.784.239 550,000 Mobifone 
93 0901.300.899 1,000,000 Mobifone 
94 0901.31.80.89 1,800,000 Mobifone 
95 0906.098.999 32,000,000 Mobifone 
96 0906 099899 21,000,000 Mobifone 
97 0908.891.699 750,000 Mobifone 
98 0911.28.01.89 2,000,000 Vinaphone 
99 0915.89.46.89 1,500,000 Vinaphone 
100 0917.84.9669 2,000,000 Vinaphone 
101 0917.866.589 1,800,000 Vinaphone 
102 0921 106 389 700,000 Vietnamobile 
103 0921.11.08.89 1,000,000 Vietnamobile 
104 09.2111.2689 600,000 Vietnamobile 
105 092.111.2869 600,000 Vietnamobile 
106 0922.018.179 600,000 Vietnamobile 
107 0924.891.899 600,000 Vietnamobile 
108 0924 899099 2,650,000 Vietnamobile 
109 0924.899.909 700,000 Vietnamobile 
110 0926 687 399 600,000 Vietnamobile