Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0911 240589 1,250,000 Vinaphone 
57 0911 261289 2,100,000 Vinaphone 
58 0911 270289 1,000,000 Vinaphone 
59 0912 108189 900,000 Vinaphone 
60 0916 785 869 550,000 Vinaphone 
61 0916 798289 1,200,000 Vinaphone 
62 0916 956689 1,000,000 Vinaphone 
63 0916 966589 1,000,000 Vinaphone 
64 0917.84.9669 2,000,000 Vinaphone 
65 0917 863889 1,050,000 Vinaphone 
66 0917 884499 1,800,000 Vinaphone 
67 0917 88 49 49 2,550,000 Vinaphone 
68 0918 586679 2,150,000 Vinaphone 
69 0919 438889 2,500,000 Vinaphone 
70 0926 687939 500,000 Vietnamobile 
71 0926 849939 500,000 Vietnamobile 
72 0926 894939 500,000 Vietnamobile 
73 0926 896739 500,000 Vietnamobile 
74 0927 744989 600,000 Vietnamobile 
75 0928 669199 550,000 Vietnamobile 
76 0928 67 3969 700,000 Vietnamobile 
77 092.868.1979 2,000,000 Vietnamobile 
78 0928 696199 496,000 Vietnamobile 
79 0931.009.089 1,000,000 Mobifone 
80 0931.02.08.79 1,900,000 Mobifone 
81 0931 024839 800,000 Mobifone 
82 0931 028439 800,000 Mobifone 
83 0931 054089 496,000 Mobifone 
84 0931 063089 496,000 Mobifone 
85 0931 080279 1,000,000 Mobifone 
86 0932.97.6689 1,200,000 Mobifone 
87 0936 310809 1,100,000 Mobifone 
88 0936 586499 1,100,000 Mobifone 
89 0937 680989 1,200,000 Mobifone 
90 0941 929889 1,600,000 Vinaphone 
91 0941.985.689 1,000,000 Vinaphone 
92 0941.988.929 500,000 Vinaphone 
93 0941.992.889 1,250,000 Vinaphone 
94 0943 794689 890,000 Vinaphone 
95 0943 928879 1,000,000 Vinaphone 
96 0943 967489 570,000 Vinaphone 
97 0943 983689 496,000 Vinaphone 
98 0944 689559 1,990,000 Vinaphone 
99 0944 839589 550,000 Vinaphone 
100 0944 897099 496,000 Vinaphone 
101 0945 709889 1,800,000 Vinaphone 
102 0945.76.8389 800,000 Vinaphone 
103 0945 768479 496,000 Vinaphone 
104 0945.78.68.39 800,000 Vinaphone 
105 0945 794489 800,000 Vinaphone 
106 0946.49.83.79 500,000 Vinaphone 
107 0946.498.739 496,000 Vinaphone 
108 0946 671899 496,000 Vinaphone 
109 0946 689539 496,000 Vinaphone 
110 0947 546879 1,500,000 Vinaphone