Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0909 430789 3,000,000 Mobifone 
57 0909 456789 4,560,000,000 Mobifone 
58 0909 618439 600,000 Mobifone 
59 0909.64.7789 2,700,000 Mobifone 
60 0909 677489 596,000 Mobifone 
61 0909 845879 1,600,000 Mobifone 
62 0909 890969 4,000,000 Mobifone 
63 0909.89.34.89 2,400,000 Mobifone 
64 0912 018279 2,000,000 Vinaphone 
65 0912 089839 900,000 Vinaphone 
66 0912 092989 3,900,000 Vinaphone 
67 0912 162899 1,600,000 Vinaphone 
68 0912 270189 1,700,000 Vinaphone 
69 0912.409.789 5,500,000 Vinaphone 
70 0912 483129 596,000 Vinaphone 
71 0912 48 36 79 1,300,000 Vinaphone 
72 0912 485019 596,000 Vinaphone 
73 0912 586369 1,050,000 Vinaphone 
74 0912 634 879 596,000 Vinaphone 
75 0912.70.86.79 2,000,000 Vinaphone 
76 0912 716689 1,800,000 Vinaphone 
77 0912 724879 1,000,000 Vinaphone 
78 09127.4.3689 1,500,000 Vinaphone 
79 0912 78 6789 50,000,000 Vinaphone 
80 0912 820179 1,500,000 Vinaphone 
81 0912 823419 800,000 Vinaphone 
82 0912 899029 596,000 Vinaphone 
83 0912 903689 2,000,000 Vinaphone 
84 0912 903889 1,500,000 Vinaphone 
85 0912 908299 1,400,000 Vinaphone 
86 0912 962389 2,000,000 Vinaphone 
87 0913 058869 990,000 Vinaphone 
88 0913.07.6689 2,200,000 Vinaphone 
89 0913 148 229 596,000 Vinaphone 
90 0913 160289 1,300,000 Vinaphone 
91 0913 348669 1,100,000 Vinaphone 
92 0913 421829 596,000 Vinaphone 
93 0913 463869 1,250,000 Vinaphone 
94 0913 468729 650,000 Vinaphone 
95 0913 668169 1,100,000 Vinaphone 
96 0913 684459 650,000 Vinaphone 
97 0913 782009 1,600,000 Vinaphone 
98 0913.80.2699 2,200,000 Vinaphone 
99 0913 804699 790,000 Vinaphone 
100 0913 804969 790,000 Vinaphone 
101 0913 806859 800,000 Vinaphone 
102 0913 807469 1,050,000 Vinaphone 
103 0913 807489 1,050,000 Vinaphone 
104 0913 807669 1,050,000 Vinaphone 
105 0913 807829 650,000 Vinaphone 
106 0913 854469 596,000 Vinaphone 
107 09138.678.89 2,650,000 Vinaphone 
108 0913 892629 3,500,000 Vinaphone 
109 0913 928629 1,086,000 Vinaphone 
110 0913 984429 596,000 Vinaphone