Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0898 038959 910,000 Mobifone 
57 0898 045979 960,000 Mobifone 
58 0898 047779 3,200,000 Mobifone 
59 0898 055699 1,800,000 Mobifone 
60 0898 653659 1,000,000 Mobifone 
61 0898 655099 1,000,000 Mobifone 
62 0898 681199 1,000,000 Mobifone 
63 0898 807199 730,000 Mobifone 
64 0898 818179 1,000,000 Mobifone 
65 0898 832939 1,250,000 Mobifone 
66 0898 833299 1,100,000 Mobifone 
67 0898 833389 1,000,000 Mobifone 
68 0898 833839 2,000,000 Mobifone 
69 0898 836359 1,100,000 Mobifone 
70 0898 869119 1,300,000 Mobifone 
71 0901.308.279 900,000 Mobifone 
72 0902 699789 4,100,000 Mobifone 
73 0903 105 849 596,000 Mobifone 
74 0904.053.189 596,000 Mobifone 
75 0904.28.9999 180,000,000 Mobifone 
76 0907 964789 1,900,000 Mobifone 
77 0911.20.09.89 1,500,000 Vinaphone 
78 0911 24 05 89 1,250,000 Vinaphone 
79 0911 261289 2,000,000 Vinaphone 
80 0911.27.02.89 1,000,000 Vinaphone 
81 0912 163809 596,000 Vinaphone 
82 0914 96 6789 45,600,000 Vinaphone 
83 0916 785869 700,000 Vinaphone 
84 0916 798289 1,200,000 Vinaphone 
85 0916 798649 850,000 Vinaphone 
86 0916 966589 1,000,000 Vinaphone 
87 0917.84.9669 1,900,000 Vinaphone 
88 0917.88.44.99 1,800,000 Vinaphone 
89 0917.88.49.49 2,700,000 Vinaphone 
90 0918.586.679 1,900,000 Vinaphone 
91 0921 106 389 596,000 Vietnamobile 
92 0926 687939 596,000 Vietnamobile 
93 092 684 9939 596,000 Vietnamobile 
94 0926 894 939 596,000 Vietnamobile 
95 0926 896 739 596,000 Vietnamobile 
96 0927 744989 600,000 Vietnamobile 
97 092 778.9449 596,000 Vietnamobile 
98 0928 669 199 596,000 Vietnamobile 
99 0928 67 3969 700,000 Vietnamobile 
100 0928 681979 1,900,000 Vietnamobile 
101 0928 696 199 596,000 Vietnamobile 
102 0931 009089 1,000,000 Mobifone 
103 0931.020.789 3,700,000 Mobifone 
104 0931.02.08.79 1,900,000 Mobifone 
105 0931 024839 1,000,000 Mobifone 
106 0931 028439 1,000,000 Mobifone 
107 0931 080279 1,000,000 Mobifone 
108 0932.97.6689 1,200,000 Mobifone 
109 0934 198889 6,500,000 Mobifone 
110 0934 792889 596,000 Mobifone