Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0907.843.279 1,000,000 Mobifone 
57 0907.880.179 1,700,000 Mobifone 
58 0907.881.079 1,500,000 Mobifone 
59 0907.88.5679 3,200,000 Mobifone 
60 0907 887839 6,900,000 Mobifone 
61 0907.889.189 2,200,000 Mobifone 
62 0907 894499 8,200,000 Mobifone 
63 0907 895489 700,000 Mobifone 
64 0907.898.279 2,300,000 Mobifone 
65 0907.898.639 1,600,000 Mobifone 
66 0908.057.299 496,000 Mobifone 
67 0908.10.12.99 1,000,000 Mobifone 
68 0908.340.799 1,000,000 Mobifone 
69 0908.42.3579 2,100,000 Mobifone 
70 0908.431.789 2,000,000 Mobifone 
71 0908.451.479 1,000,000 Mobifone 
72 0908.452.379 1,500,000 Mobifone 
73 0908.455.369 800,000 Mobifone 
74 0908.502.339 500,000 Mobifone 
75 0908.544.379 1,700,000 Mobifone 
76 0908.546.179 1,100,000 Mobifone 
77 0908.703.499 496,000 Mobifone 
78 0908.706.199 496,000 Mobifone 
79 0908.710.789 2,000,000 Mobifone 
80 0908.718.079 1,000,000 Mobifone 
81 0908 796389 1,000,000 Mobifone 
82 0908.813.299 496,000 Mobifone 
83 0908.847.599 496,000 Mobifone 
84 0908.91.6789 57,000,000 Mobifone 
85 0908.920.399 1,000,000 Mobifone 
86 0908.970.169 700,000 Mobifone 
87 0909.430.789 3,100,000 Mobifone 
88 0909 689369 2,800,000 Mobifone 
89 0909 699089 1,100,000 Mobifone 
90 0909 86 78 39 2,300,000 Mobifone 
91 0909.87.4679 1,400,000 Mobifone 
92 0909 876479 1,400,000 Mobifone 
93 0909.89.09.69 3,800,000 Mobifone 
94 0912.018.279 1,900,000 Vinaphone 
95 0912.128.169 1,500,000 Vinaphone 
96 0912.144.899 1,000,000 Vinaphone 
97 0912.38.40.39 700,000 Vinaphone 
98 0912.40.7989 1,500,000 Vinaphone 
99 0912.409.789 5,200,000 Vinaphone 
100 0912.48.2779 1,400,000 Vinaphone 
101 0912.48.36.79 1,200,000 Vinaphone 
102 0912.686.539 1,400,000 Vinaphone 
103 0912.70.86.79 1,900,000 Vinaphone 
104 0912.724.879 1,000,000 Vinaphone 
105 09127.4.3689 1,400,000 Vinaphone 
106 0912.820.179 1,400,000 Vinaphone 
107 0912 823419 800,000 Vinaphone 
108 0912.903.889 1,400,000 Vinaphone 
109 0912.908.299 1,600,000 Vinaphone 
110 0913.069.489 800,000 Vinaphone