Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0912 861499 750,000 Vinaphone 
57 0913 464589 650,000 Vinaphone 
58 0914 067589 649,000 Vinaphone 
59 0914 348299 700,000 Vinaphone 
60 0914.77.22.89 550,000 Vinaphone 
61 0914 860579 700,000 Vinaphone 
62 0916 014189 650,000 Vinaphone 
63 091 60 67839 950,000 Vinaphone 
64 0916 208139 600,000 Vinaphone 
65 0916 429189 700,000 Vinaphone 
66 0916 574089 500,000 Vinaphone 
67 0916 870189 593,000 Vinaphone 
68 0917.04.3889 800,000 Vinaphone 
69 0917 430689 600,000 Vinaphone 
70 0917.54.24.89 520,000 Vinaphone 
71 0918 2920 99 690,000 Vinaphone 
72 0919 018489 850,000 Vinaphone 
73 0919 860989 900,000 Vinaphone 
74 0931 029689 700,000 Mobifone 
75 0932 092879 700,000 Mobifone 
76 09323 808 79 950,000 Mobifone 
77 0932 408139 500,000 Mobifone 
78 0932 814679 600,000 Mobifone 
79 0932 850679 700,000 Mobifone 
80 0933 620989 850,000 Mobifone 
81 0933 621 889 590,000 Mobifone 
82 0933 62 81 89 540,000 Mobifone 
83 0934 570489 579,000 Mobifone 
84 0934 632589 800,000 Mobifone 
85 0936 158089 700,000 Mobifone 
86 0936 168439 900,000 Mobifone 
87 0936 216589 900,000 Mobifone 
88 0936 290839 900,000 Mobifone 
89 0936 417289 800,000 Mobifone 
90 0936 803 299 540,000 Mobifone 
91 0936 837689 700,000 Mobifone 
92 0936 850639 600,000 Mobifone 
93 0937.69.44.89 700,000 Mobifone 
94 0941 018079 600,000 Vinaphone 
95 0941.24.11.89 800,000 Vinaphone 
96 0941.386. 189 690,000 Vinaphone 
97 0941.65.80.79 500,000 Vinaphone 
98 0941 761289 600,000 Vinaphone 
99 0941 784239 500,000 Vinaphone 
100 0941 801079 549,000 Vinaphone 
101 0941 861479 550,000 Vinaphone 
102 0941.88.01.99 700,000 Vinaphone 
103 0941 886139 900,000 Vinaphone 
104 0941 983889 500,000 Vinaphone 
105 0941 984879 900,000 Vinaphone 
106 0941 988389 500,000 Vinaphone 
107 0941 988479 900,000 Vinaphone 
108 0942 133089 519,000 Vinaphone 
109 0942 683179 700,000 Vinaphone 
110 0942 761389 600,000 Vinaphone