Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0886 198379 1,500,000 Vinaphone 
57 0886.31.8979 1,900,000 Vinaphone 
58 0886 339679 2,400,000 Vinaphone 
59 0886 356599 440,000 Vinaphone 
60 0886.36.3979 9,800,000 Vinaphone 
61 0886 369919 600,000 Vinaphone 
62 0886 379 189 1,200,000 Vinaphone 
63 0886.379.279 1,000,000 Vinaphone 
64 0886 389179 2,100,000 Vinaphone 
65 0886 391879 1,900,000 Vinaphone 
66 0886 393679 3,700,000 Vinaphone 
67 0886 396919 1,200,000 Vinaphone 
68 0886.39.79.09 550,000 Vinaphone 
69 0886.90.75.79 600,000 Vinaphone 
70 0886.910.999 8,600,000 Vinaphone 
71 0886.91.2979 2,400,000 Vinaphone 
72 0886 913789 2,400,000 Vinaphone 
73 0886 919099 1,000,000 Vinaphone 
74 0886.92.3779 1,900,000 Vinaphone 
75 0886 927919 1,100,000 Vinaphone 
76 0886 929179 2,500,000 Vinaphone 
77 0888 145979 1,800,000 Vinaphone 
78 0888.14.7779 3,700,000 Vinaphone 
79 0888 191789 3,400,000 Vinaphone 
80 0888.19.79.09 1,500,000 Vinaphone 
81 0888.71.5679 1,900,000 Vinaphone 
82 0888 723779 2,400,000 Vinaphone 
83 0888 737909 1,050,000 Vinaphone 
84 0888 750779 2,400,000 Vinaphone 
85 0888 770579 1,200,000 Vinaphone 
86 0888 774539 630,000 Vinaphone 
87 0888.777.419 1,200,000 Vinaphone 
88 0888.78.1919 2,400,000 Vinaphone 
89 0888.91.77.29 450,000 Vinaphone 
90 0888.9191.69 1,800,000 Vinaphone 
91 0888.92.3939 4,600,000 Vinaphone 
92 0888.931.679 1,500,000 Vinaphone 
93 0888.94.39.19 1,000,000 Vinaphone 
94 0888.96.11.99 2,400,000 Vinaphone 
95 0888.98.3339 3,700,000 Vinaphone 
96 0898 055699 1,090,000 Mobifone 
97 0898.071.899 600,000 Mobifone 
98 0898 094399 400,000 Mobifone 
99 0898 651769 600,000 Mobifone 
100 0898.68.1379 3,800,000 Mobifone 
101 0898 869119 1,000,000 Mobifone 
102 0899 780369 950,000 Mobifone 
103 0901.34.6789 59,000,000 Mobifone 
104 0903.14.05.89 2,100,000 Mobifone 
105 0908.678.579 1,800,000 Mobifone 
106 0908.69.1989 3,600,000 Mobifone 
107 0908.896.919 800,000 Mobifone 
108 0911.20.09.89 1,500,000 Vinaphone 
109 0911 24 05 89 1,250,000 Vinaphone 
110 0911.26.12.89 2,200,000 Vinaphone