Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0934 584051 550,000 Mobifone 
57 0934 587210 550,000 Mobifone 
58 0934 589010 550,000 Mobifone 
59 0934 589100 550,000 Mobifone 
60 0934 590801 550,000 Mobifone 
61 0936 308631 550,000 Mobifone 
62 0936 309801 550,000 Mobifone 
63 0936 312861 550,000 Mobifone 
64 0936 318450 550,000 Mobifone 
65 0936 328071 550,000 Mobifone 
66 0936 328530 550,000 Mobifone 
67 0936 345180 550,000 Mobifone 
68 0936 368130 550,000 Mobifone 
69 0936 380271 550,000 Mobifone 
70 0936 381801 550,000 Mobifone 
71 0936 384501 550,000 Mobifone 
72 0936 386301 550,000 Mobifone 
73 0939.07.02.81 1,650,000 Mobifone 
74 0941.730.780 496,000 Vinaphone 
75 0941 789010 496,000 Vinaphone 
76 0948.070.551 496,000 Vinaphone 
77 0949 996580 600,000 Vinaphone 
78 09646 8.7991 787,500 Viettel 
79 0965.17.02.81 950,000 Viettel 
80 0969.769.580 990,000 Viettel 
81 0969.788.570 496,000 Viettel 
82 0969.789.461 550,000 Viettel 
83 0969.789.641 550,000 Viettel 
84 0969.789.740 550,000 Viettel 
85 0973.288.101 600,000 Viettel 
86 0975.018.900 496,000 Viettel 
87 0975.09.01.80 1,290,000 Viettel 
88 0975.837.000 1,500,000 Viettel 
89 0975 843210 1,400,000 Viettel 
90 097.584.3300 1,700,000 Viettel 
91 0975.87.2010 1,200,000 Viettel 
92 0976 998920 790,000 Viettel 
93 0981.30.1980 3,300,000 Viettel 
94 0981 320970 496,000 Viettel 
95 0983.16.02.91 1,140,000 Viettel 
96 0983.19.02.70 750,000 Viettel 
97 0984.013.590 496,000 Viettel 
98 098 40 75321 699,000 Viettel 
99 098.446.9991 1,200,000 Viettel 
100 0985.76.2011 1,500,000 Viettel 
101 09866 31330 500,000 Viettel 
102 0987 562011 2,300,000 Viettel 
103 0987.749.681 496,000 Viettel 
104 0987 988 190 800,000 Viettel 
105 0989 766 491 600,000 Viettel 
106 0989 768561 810,000 Viettel 
107 0868.09.1971 650,000 Viettel 
108 0868.11.05.91 1,000,000 Viettel 
109 0868 133091 496,000 Viettel 
110 0868.151.451 890,000 Viettel