Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0979 682891 650,000 Viettel 
57 0981 306291 496,000 Viettel 
58 098.223.61.71 600,000 Viettel 
59 0983 149041 500,000 Viettel 
60 0983.16.02.91 950,000 Viettel 
61 0983 972001 3,040,000 Viettel 
62 0984 083511 730,000 Viettel 
63 0985.76.2011 1,300,000 Viettel 
64 0987 949580 496,000 Viettel 
65 0987 988 190 800,000 Viettel 
66 0987 998621 496,000 Viettel 
67 0988 678391 1,400,000 Viettel 
68 0868 035991 1,800,000 Viettel 
69 0868 075311 496,000 Viettel 
70 0868.09.1971 650,000 Viettel 
71 0868 113291 750,000 Viettel 
72 0868.11.33.90 500,000 Viettel 
73 0868 119231 650,000 Viettel 
74 0868 133091 496,000 Viettel 
75 0868 177011 720,000 Viettel 
76 0868 177101 720,000 Viettel 
77 0868.19.11.14 920,000 Viettel 
78 0868 235331 496,000 Viettel 
79 0868 307971 496,000 Viettel 
80 0868 314711 496,000 Viettel 
81 0868 317051 496,000 Viettel 
82 0868 317510 496,000 Viettel 
83 0868 317781 496,000 Viettel 
84 0868 319121 496,000 Viettel 
85 0868 350991 920,000 Viettel 
86 0868.37.1970 650,000 Viettel 
87 0868 395901 496,000 Viettel 
88 0868 431991 2,560,000 Viettel 
89 0868.45.1331 640,000 Viettel 
90 0868.63.3131 1,600,000 Viettel 
91 0868.70.9911 1,800,000 Viettel 
92 0868 716.111 1,888,000 Viettel 
93 0868.73.1970 1,300,000 Viettel 
94 0868 769591 496,000 Viettel 
95 0869.011.101 1,600,000 Viettel 
96 0869.05.01.91 1,600,000 Viettel 
97 0869 162331 496,000 Viettel 
98 0869 170990 1,786,000 Viettel 
99 0869.18.07.91 1,600,000 Viettel 
100 0869.611.161 1,600,000 Viettel 
101 0869 985770 550,000 Viettel 
102 0869 999180 3,610,000 Viettel 
103 0886 149.111 1,300,000 Vinaphone 
104 0886 811331 1,000,000 Vinaphone 
105 088.68.79.111 1,900,000 Vinaphone 
106 0888 075.111 1,500,000 Vinaphone 
107 0888.13.10.91 900,000 Vinaphone 
108 0888.13.13.70 700,000 Vinaphone 
109 0888.16.9991 1,500,000 Vinaphone 
110 0888.19.9691 940,000 Vinaphone