Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0981.01.02.71 650,000 Viettel 
57 0981.01.1144 596,000 Viettel 
58 0981.01.4411 596,000 Viettel 
59 0981.07.04.91 1,200,000 Viettel 
60 0981 077070 2,300,000 Viettel 
61 0981.09.0011 596,000 Viettel 
62 0981.10.11.80 1,290,000 Viettel 
63 0981.11.01.80 900,000 Viettel 
64 0981 111242 2,000,000 Viettel 
65 0981.12.12.14 2,000,000 Viettel 
66 0981.14.2211 596,000 Viettel 
67 0981.14.3300 596,000 Viettel 
68 0981 180011 4,900,000 Viettel 
69 0981 201990 3,500,000 Viettel 
70 0981.21.1980 2,000,000 Viettel 
71 0981 220791 1,500,000 Viettel 
72 0981 230501 1,300,000 Viettel 
73 0981 23.07.90 1,500,000 Viettel 
74 0981.25.7700 596,000 Viettel 
75 0981.27.0011 596,000 Viettel 
76 0981.27.02.91 1,190,000 Viettel 
77 0981 308181 2,699,000 Viettel 
78 0981.30.8811 596,000 Viettel 
79 0981 38 90 90 1,900,000 Viettel 
80 0981.38.9900 596,000 Viettel 
81 0981 578010 900,000 Viettel 
82 0981 617070 2,200,000 Viettel 
83 0982.1111.24 2,000,000 Viettel 
84 0982 734141 3,800,000 Viettel 
85 0982 746111 3,800,000 Viettel 
86 0982 914141 3,800,000 Viettel 
87 0983.01.01.61 1,200,000 Viettel 
88 0983.07.1001 800,000 Viettel 
89 0983 108811 3,800,000 Viettel 
90 0983 237070 2,300,000 Viettel 
91 0983.24.03.91 1,190,000 Viettel 
92 0983 26 01 91 2,500,000 Viettel 
93 0983.27.08.11 790,000 Viettel 
94 0983 274411 3,800,000 Viettel 
95 0983.31.07.80 1,500,000 Viettel 
96 0983 359 020 596,000 Viettel 
97 0983.41 .70.70 1,000,000 Viettel 
98 0983 430011 3,800,000 Viettel 
99 0983 492121 3,800,000 Viettel 
100 0983 507700 750,000 Viettel 
101 098.351.2001 2,500,000 Viettel 
102 098.352.0101 1,200,000 Viettel 
103 0983.56.1980 3,800,000 Viettel 
104 0983 58 30 30 900,000 Viettel 
105 0983 610011 1,500,000 Viettel 
106 0983 628111 3,800,000 Viettel 
107 0983 659900 650,000 Viettel 
108 0983 673300 3,800,000 Viettel 
109 0983 682111 3,800,000 Viettel 
110 0983 877700 3,800,000 Viettel