Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0909 380091 600,000 Mobifone 
57 0911 279 280 600,000 Vinaphone 
58 0911.28.08.91 1,000,000 Vinaphone 
59 0911.28.8910 3,400,000 Vinaphone 
60 0912 128691 596,000 Vinaphone 
61 0912 196830 596,000 Vinaphone 
62 0912 1972 80 596,000 Vinaphone 
63 0912 914481 596,000 Vinaphone 
64 0912 917280 596,000 Vinaphone 
65 0912 918090 596,000 Vinaphone 
66 0912.941.580 596,000 Vinaphone 
67 0913 082970 596,000 Vinaphone 
68 0913.805.940 596,000 Vinaphone 
69 0913.809.540 596,000 Vinaphone 
70 0913 827081 596,000 Vinaphone 
71 0913 830780 596,000 Vinaphone 
72 0913 832661 596,000 Vinaphone 
73 0913 849041 596,000 Vinaphone 
74 0913 849410 596,000 Vinaphone 
75 0913 864611 800,000 Vinaphone 
76 0913.866.321 596,000 Vinaphone 
77 0913.87.44.21 596,000 Vinaphone 
78 0914 737080 596,000 Vinaphone 
79 0914 778 030 600,000 Vinaphone 
80 0915 680901 596,000 Vinaphone 
81 0915 690180 596,000 Vinaphone 
82 0917.41.48.41 596,000 Vinaphone 
83 0917.41.86.21 596,000 Vinaphone 
84 09183 1.4841 596,000 Vinaphone 
85 0918.332.481 596,000 Vinaphone 
86 0918.341.841 1,000,000 Vinaphone 
87 0918 344181 845,000 Vinaphone 
88 0918 379200 596,000 Vinaphone 
89 0918 398010 596,000 Vinaphone 
90 0919 208721 596,000 Vinaphone 
91 0919 212 780 600,000 Vinaphone 
92 0919.23.07.80 1,200,000 Vinaphone 
93 0919 27 12 80 1,200,000 Vinaphone 
94 092821 1961 596,000 Vietnamobile 
95 092 868 9791 596,000 Vietnamobile 
96 0931.08.68.31 596,000 Mobifone 
97 0931.088.901 596,000 Mobifone 
98 0931 840770 1,200,000 Mobifone 
99 0933.658.140 596,000 Mobifone 
100 0933.68.0550 596,000 Mobifone 
101 0934 578030 596,000 Mobifone 
102 0935.40.1980 1,200,000 Mobifone 
103 0936.31.08.90 1,200,000 Mobifone 
104 0936 373080 1,300,000 Mobifone 
105 0938 921421 596,000 Mobifone 
106 0938.923.410 596,000 Mobifone 
107 0938.9.6.2011 1,500,000 Mobifone 
108 0939.01.08.90 1,900,000 Mobifone 
109 0939.028.170 596,000 Mobifone 
110 0939.07.02.81 1,500,000 Mobifone