Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0973 270380 1,100,000 Viettel 
57 0973 298010 700,000 Viettel 
58 0973.6.888.91 1,800,000 Viettel 
59 0974 588990 800,000 Viettel 
60 0974 981010 659,000 Viettel 
61 0975 070281 880,000 Viettel 
62 0975.09.01.80 1,190,000 Viettel 
63 0975 843300 1,320,000 Viettel 
64 0978 562011 1,400,000 Viettel 
65 0978 758690 640,000 Viettel 
66 0978 778490 496,000 Viettel 
67 0978 964691 496,000 Viettel 
68 0979 856690 550,000 Viettel 
69 0981 306291 496,000 Viettel 
70 0981.31.08.90 1,190,000 Viettel 
71 0981 342291 500,000 Viettel 
72 0982 217091 600,000 Viettel 
73 0982 270911 730,000 Viettel 
74 0983 110890 1,300,000 Viettel 
75 0983 140770 500,000 Viettel 
76 0983 170281 630,000 Viettel 
77 0983 963010 496,000 Viettel 
78 0983 972001 2,800,000 Viettel 
79 0985 754010 520,000 Viettel 
80 0985.76.2011 1,250,000 Viettel 
81 0986.297.891 550,000 Viettel 
82 0987 545010 500,000 Viettel 
83 0987 746891 496,000 Viettel 
84 0987. 764891 496,000 Viettel 
85 0987 798290 700,000 Viettel 
86 0987 988 190 600,000 Viettel 
87 0988 657691 670,000 Viettel 
88 0988.69.91.90 600,000 Viettel 
89 0989.30.01.90 1,800,000 Viettel 
90 0989 788 091 850,000 Viettel 
91 0993 084141 2,450,000 Gmobile 
92 0993 489890 496,000 Gmobile 
93 0993 880101 2,450,000 Gmobile 
94 0994 780101 2,450,000 Gmobile 
95 0995 680011 2,450,000 Gmobile 
96 0996.1888.91 500,000 Gmobile 
97 0996 580011 2,450,000 Gmobile 
98 0996 581010 2,450,000 Gmobile 
99 0997 480011 2,450,000 Gmobile 
100 0997 480101 2,450,000 Gmobile 
101 0997 889090 2,450,000 Gmobile 
102 0862 794111 1,959,000 Viettel 
103 0866 583111 1,959,000 Viettel 
104 0866 592111 1,959,000 Viettel 
105 0866 833131 1,959,000 Viettel 
106 0866 833311 1,959,000 Viettel 
107 0866 895151 1,959,000 Viettel 
108 0866 895511 1,959,000 Viettel 
109 0868 077391 566,400 Viettel 
110 0868 110591 1,000,000 Viettel