Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0904 083591 899,000 Mobifone 
57 0907 538061 525,000 Mobifone 
58 0911 279 280 600,000 Vinaphone 
59 0911.28.8910 3,600,000 Vinaphone 
60 0911.29.08.90 1,300,000 Vinaphone 
61 0912 109881 550,000 Vinaphone 
62 0912 137880 650,000 Vinaphone 
63 0912.988.011 600,000 Vinaphone 
64 0913. 088811 1,500,000 Vinaphone 
65 0913 806921 650,000 Vinaphone 
66 0913 807281 650,000 Vinaphone 
67 0913 807290 650,000 Vinaphone 
68 0913 807470 550,000 Vinaphone 
69 0913 808730 550,000 Vinaphone 
70 0913.809.540 500,000 Vinaphone 
71 091.38.38.061 600,000 Vinaphone 
72 0914.737.080 500,000 Vinaphone 
73 0914.778.030 600,000 Vinaphone 
74 0915 618900 800,000 Vinaphone 
75 0915 619080 550,000 Vinaphone 
76 0915.668.211 1,000,000 Vinaphone 
77 0916.58.4411 1,000,000 Vinaphone 
78 0918.30.1980 2,500,000 Vinaphone 
79 091.83.02781 550,000 Vinaphone 
80 0918.341.841 1,000,000 Vinaphone 
81 0918.344.181 845,000 Vinaphone 
82 0918 3636 21 600,000 Vinaphone 
83 0919.23.07.80 1,200,000 Vinaphone 
84 0919 27 12 80 1,200,000 Vinaphone 
85 0919 699880 650,000 Vinaphone 
86 0928 211961 500,000 Vietnamobile 
87 0929 180190 1,300,000 Vietnamobile 
88 0931.08.0990 1,200,000 Mobifone 
89 0931.08.90.90 1,300,000 Mobifone 
90 0931.090.890 750,000 Mobifone 
91 093.184.0770 1,200,000 Mobifone 
92 0931 888011 1,100,000 Mobifone 
93 0932 701980 1,900,000 Mobifone 
94 0935.40.1980 1,500,000 Mobifone 
95 0936.31.08.90 1,800,000 Mobifone 
96 0936 373080 1,300,000 Mobifone 
97 0938 149140 1,100,000 Mobifone 
98 0938 922411 1,100,000 Mobifone 
99 0938.9.6.2011 1,500,000 Mobifone 
100 0939.01.08.90 2,500,000 Mobifone 
101 0939.07.02.81 1,900,000 Mobifone 
102 0941 701980 2,900,000 Vinaphone 
103 0941 78 09 10 950,000 Vinaphone 
104 0941.789.001 1,040,000 Vinaphone 
105 0948 061191 1,600,000 Vinaphone 
106 0948.07.01.91 800,000 Vinaphone 
107 0961.988.981 1,200,000 Viettel 
108 0961.998.980 1,200,000 Viettel 
109 0963.30.08.91 1,500,000 Viettel 
110 09646 8.7991 750,000 Viettel