Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0888 795491 700,000 Vinaphone 
57 0888 796571 700,000 Vinaphone 
58 0888 797561 496,000 Vinaphone 
59 0888.79.7570 1,300,000 Vinaphone 
60 0888.79.78.31 600,000 Vinaphone 
61 0888.79.81.91 496,000 Vinaphone 
62 0888 799541 496,000 Vinaphone 
63 0888 799631 496,000 Vinaphone 
64 0888.91.99.61 700,000 Vinaphone 
65 0888.94.9391 1,300,000 Vinaphone 
66 0888 979181 496,000 Vinaphone 
67 0888.97.9190 1,300,000 Vinaphone 
68 0898.46.1111 13,500,000 Mobifone 
69 0898 689191 1,000,000 Mobifone 
70 0898 689911 1,000,000 Mobifone 
71 0898 691891 1,000,000 Mobifone 
72 0898 691981 1,000,000 Mobifone 
73 0898 693691 1,000,000 Mobifone 
74 0898.698.191 496,000 Mobifone 
75 0898 869191 1,500,000 Mobifone 
76 0898 869911 1,000,000 Mobifone 
77 0901 318881 2,015,000 Mobifone 
78 0901.33.88.70 900,000 Mobifone 
79 0903.128.970 496,000 Mobifone 
80 0903.98.09.01 900,000 Mobifone 
81 0905 743 380 496,000 Mobifone 
82 0905 778 021 496,000 Mobifone 
83 0905 787300 496,000 Mobifone 
84 0909.305.841 496,000 Mobifone 
85 0911 279 280 600,000 Vinaphone 
86 0911.28.08.91 1,000,000 Vinaphone 
87 0911.28.8910 3,300,000 Vinaphone 
88 0912.109.881 550,000 Vinaphone 
89 0912 128691 496,000 Vinaphone 
90 0912 137880 650,000 Vinaphone 
91 0912.184.761 496,000 Vinaphone 
92 0912.1968.30 496,000 Vinaphone 
93 0912 1972 80 496,000 Vinaphone 
94 0912 914481 496,000 Vinaphone 
95 0912 917280 496,000 Vinaphone 
96 0912 941580 496,000 Vinaphone 
97 0913 805940 496,000 Vinaphone 
98 0913 806651 496,000 Vinaphone 
99 0913 806741 496,000 Vinaphone 
100 0913 806750 496,000 Vinaphone 
101 0913 806921 650,000 Vinaphone 
102 0913 807281 650,000 Vinaphone 
103 0913 807290 650,000 Vinaphone 
104 0913 807470 550,000 Vinaphone 
105 0913 807560 496,000 Vinaphone 
106 0913 807641 496,000 Vinaphone 
107 0913 808451 496,000 Vinaphone 
108 0913 808541 496,000 Vinaphone 
109 0913 808721 496,000 Vinaphone 
110 0913 808730 550,000 Vinaphone