Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0913 807290 850,000 Vinaphone 
57 0913 807470 750,000 Vinaphone 
58 0913 807560 600,000 Vinaphone 
59 0913 807641 600,000 Vinaphone 
60 0913 808451 700,000 Vinaphone 
61 0913 808541 600,000 Vinaphone 
62 0913 808721 600,000 Vinaphone 
63 0913 808730 750,000 Vinaphone 
64 0915 618900 800,000 Vinaphone 
65 0918.341.841 1,000,000 Vinaphone 
66 0919 27 12 80 1,200,000 Vinaphone 
67 0919 28 02 71 1,000,000 Vinaphone 
68 0931.08.08.91 3,300,000 Mobifone 
69 0931 806561 700,000 Mobifone 
70 09318.09.6.21 1,000,000 Mobifone 
71 093184.2.5.70 1,000,000 Mobifone 
72 093184.5.3.60 1,000,000 Mobifone 
73 093184.5.5.40 1,000,000 Mobifone 
74 09318.456.21 1,000,000 Mobifone 
75 09318.456.30 1,000,000 Mobifone 
76 093184.6.7.01 1,000,000 Mobifone 
77 0931 852461 700,000 Mobifone 
78 0931 863621 700,000 Mobifone 
79 0931 868031 700,000 Mobifone 
80 0931 868130 700,000 Mobifone 
81 0931 878021 700,000 Mobifone 
82 0931 879020 700,000 Mobifone 
83 0931 880631 700,000 Mobifone 
84 0931 883241 700,000 Mobifone 
85 0931 887021 700,000 Mobifone 
86 0931 890180 700,000 Mobifone 
87 0931 890621 700,000 Mobifone 
88 0932 713680 700,000 Mobifone 
89 0932 736801 700,000 Mobifone 
90 0932 780190 700,000 Mobifone 
91 0935.40.1980 1,800,000 Mobifone 
92 0936 310890 3,500,000 Mobifone 
93 0938.90.10.90 2,500,000 Mobifone 
94 0938.911.800 1,000,000 Mobifone 
95 0938.921.421 600,000 Mobifone 
96 0938.922.411 1,000,000 Mobifone 
97 0939.01.08.90 2,800,000 Mobifone 
98 0939.07.02.81 2,000,000 Mobifone 
99 0941.730.780 600,000 Vinaphone 
100 0948 070191 959,000 Vinaphone 
101 0948.070.551 600,000 Vinaphone 
102 0949.996.580 680,000 Vinaphone 
103 0962 899790 850,000 Viettel 
104 0963 318801 850,000 Viettel 
105 0963 338 061 750,000 Viettel 
106 0963.353.280 600,000 Viettel 
107 0963.383.610 600,000 Viettel 
108 09646 8.7991 850,000 Viettel 
109 0965.10.08.91 1,400,000 Viettel 
110 0965 111 880 2,500,000 Viettel