Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0927 300981 650,000 Vietnamobile 
57 0928.26.11.91 840,000 Vietnamobile 
58 0928.27.01.91 840,000 Vietnamobile 
59 0928 271091 560,000 Vietnamobile 
60 0931.08.08.91 3,300,000 Mobifone 
61 0931 090890 900,000 Mobifone 
62 09318.09.6.21 1,000,000 Mobifone 
63 093.184.0770 1,200,000 Mobifone 
64 093184.2.5.70 1,000,000 Mobifone 
65 093184.5.3.60 1,000,000 Mobifone 
66 093184.5.5.40 1,000,000 Mobifone 
67 09318.456.21 1,000,000 Mobifone 
68 09318.456.30 1,000,000 Mobifone 
69 093184.6.7.01 1,000,000 Mobifone 
70 0931.849.221 1,000,000 Mobifone 
71 0933.658.140 386,000 Mobifone 
72 0935.40.1980 1,800,000 Mobifone 
73 0936 310890 3,500,000 Mobifone 
74 0938.149.140 1,000,000 Mobifone 
75 0938.911.800 1,000,000 Mobifone 
76 0938.9.1234.0 900,000 Mobifone 
77 0938.921.421 450,000 Mobifone 
78 0938.922.411 1,000,000 Mobifone 
79 0939.01.08.90 2,800,000 Mobifone 
80 0939.07.02.81 2,000,000 Mobifone 
81 0941.730.780 450,000 Vinaphone 
82 0941 789010 560,000 Vinaphone 
83 0948.070.551 450,000 Vinaphone 
84 0949.996.580 450,000 Vinaphone 
85 0962 485131 560,000 Viettel 
86 0962.89.89.71 720,000 Viettel 
87 0963 338 061 720,000 Viettel 
88 0963.353.280 450,000 Viettel 
89 0963.383.610 450,000 Viettel 
90 0965 10 08 91 1,600,000 Viettel 
91 0965.18.4141 900,000 Viettel 
92 0965 980110 530,000 Viettel 
93 0966.850.131 820,000 Viettel 
94 0967.946.891 800,000 Viettel 
95 0967.9698.50 386,000 Viettel 
96 0967 978580 386,000 Viettel 
97 0968 298971 550,000 Viettel 
98 0969 728891 620,000 Viettel 
99 0969.77.85.80 900,000 Viettel 
100 0969 918980 2,500,000 Viettel 
101 0969 919880 2,900,000 Viettel 
102 0969.962.891 550,000 Viettel 
103 0971 488011 670,000 Viettel 
104 0971.88.98.90 900,000 Viettel 
105 0973 271280 1,600,000 Viettel 
106 0974.18.02.71 650,000 Viettel 
107 0974 187021 450,000 Viettel 
108 097.58.43210 1,400,000 Viettel 
109 0975 843300 1,500,000 Viettel 
110 0975.87.2010 1,200,000 Viettel