Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0931 090890 750,000 Mobifone 
57 0931 840770 1,200,000 Mobifone 
58 0932 701980 1,900,000 Mobifone 
59 0935.40.1980 1,350,000 Mobifone 
60 0936 373080 1,300,000 Mobifone 
61 0939 810180 2,100,000 Mobifone 
62 0941 701980 2,900,000 Vinaphone 
63 0941 78 09 10 950,000 Vinaphone 
64 0948 061191 1,600,000 Vinaphone 
65 0948.07.01.91 800,000 Vinaphone 
66 0961 988981 1,200,000 Viettel 
67 0961.998.980 1,400,000 Viettel 
68 0963.30.08.91 1,500,000 Viettel 
69 0964 687991 750,000 Viettel 
70 0965.17.02.81 750,000 Viettel 
71 0965.18.03.61 750,000 Viettel 
72 0965 184141 1,390,000 Viettel 
73 0966 801 711 850,000 Viettel 
74 0967 711080 900,000 Viettel 
75 0968 611341 750,000 Viettel 
76 0969 580101 1,050,000 Viettel 
77 0969 789281 750,000 Viettel 
78 0969 789290 750,000 Viettel 
79 0969 918980 1,900,000 Viettel 
80 0969 919880 1,900,000 Viettel 
81 0969 998090 2,900,000 Viettel 
82 0971 408910 820,000 Viettel 
83 0973 227180 750,000 Viettel 
84 0973 271280 1,600,000 Viettel 
85 097.36888.91 900,000 Viettel 
86 0974 588990 750,000 Viettel 
87 0975.07.02.81 880,000 Viettel 
88 0975.09.01.80 1,290,000 Viettel 
89 0975 837000 1,500,000 Viettel 
90 0975 843300 1,500,000 Viettel 
91 0975.87.2010 1,200,000 Viettel 
92 0978 502431 750,000 Viettel 
93 09787.586.90 710,000 Viettel 
94 0978.980.891 990,000 Viettel 
95 0979 088990 720,000 Viettel 
96 0979 888631 1,300,000 Viettel 
97 0979 899800 1,970,000 Viettel 
98 0981.30.1980 2,100,000 Viettel 
99 0981 347700 1,400,000 Viettel 
100 0981 363180 800,000 Viettel 
101 0982 270911 800,000 Viettel 
102 0983 12 06 91 1,690,000 Viettel 
103 0983.14.7070 2,900,000 Viettel 
104 0983.14.7700 2,900,000 Viettel 
105 0983.16.02.91 950,000 Viettel 
106 0983 170281 750,000 Viettel 
107 0983 972001 2,700,000 Viettel 
108 0983.98.1010 2,900,000 Viettel 
109 0983.991.000 3,200,000 Viettel 
110 0984 083511 730,000 Viettel