Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 09318.09.6.21 1,000,000 Mobifone 
57 093.184.0770 1,200,000 Mobifone 
58 093184.2.5.70 1,000,000 Mobifone 
59 093184.5.3.60 1,000,000 Mobifone 
60 093184.5.5.40 1,000,000 Mobifone 
61 09318.456.21 1,000,000 Mobifone 
62 09318.456.30 1,000,000 Mobifone 
63 093184.6.7.01 1,000,000 Mobifone 
64 0931 852461 650,000 Mobifone 
65 0931 863621 650,000 Mobifone 
66 0931 868031 650,000 Mobifone 
67 0931 868130 650,000 Mobifone 
68 0931 878021 650,000 Mobifone 
69 0931 879020 650,000 Mobifone 
70 0931 880631 650,000 Mobifone 
71 0931 883241 650,000 Mobifone 
72 0931 887021 650,000 Mobifone 
73 0931 890180 650,000 Mobifone 
74 0931 890621 650,000 Mobifone 
75 0932.70.1980 1,500,000 Mobifone 
76 0932 713680 650,000 Mobifone 
77 0932 736801 650,000 Mobifone 
78 0932 780190 650,000 Mobifone 
79 0933.658.140 400,000 Mobifone 
80 0934 551480 700,000 Mobifone 
81 0934 554180 700,000 Mobifone 
82 0934 580271 600,000 Mobifone 
83 0935.40.1980 1,800,000 Mobifone 
84 0936 308451 600,000 Mobifone 
85 0936.31.08.90 3,500,000 Mobifone 
86 0936 318270 600,000 Mobifone 
87 0936 380910 600,000 Mobifone 
88 0937.688.990 700,000 Mobifone 
89 0938.90.10.90 2,500,000 Mobifone 
90 0938.9.1234.0 900,000 Mobifone 
91 0938.921.421 3,000,000 Mobifone 
92 0938.922.411 1,000,000 Mobifone 
93 0938.9.6.2011 1,500,000 Mobifone 
94 0939.01.08.90 2,000,000 Mobifone 
95 0939.07.02.81 1,500,000 Mobifone 
96 0939.810.180 1,700,000 Mobifone 
97 0941 701980 3,800,000 Vinaphone 
98 0941.730.780 500,000 Vinaphone 
99 0948.070.551 500,000 Vinaphone 
100 0949.996.580 680,000 Vinaphone 
101 0961.583.601 380,000 Viettel 
102 0961.583.610 380,000 Viettel 
103 0962.89.89.71 600,000 Viettel 
104 0962 899790 850,000 Viettel 
105 0963 318801 750,000 Viettel 
106 0963.353.280 3,000,000 Viettel 
107 0963.383.610 3,000,000 Viettel 
108 0964 687991 850,000 Viettel 
109 0965.10.08.91 1,400,000 Viettel 
110 0965.17.02.81 950,000 Viettel