Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0908 476113 596,000 Mobifone 
57 0909.794.984 600,000 Mobifone 
58 0911.24.1984 1,900,000 Vinaphone 
59 0911.27.08.83 1,200,000 Vinaphone 
60 0912.186.273 596,000 Vinaphone 
61 0912 189144 596,000 Vinaphone 
62 0912 189 603 596,000 Vinaphone 
63 0912 914184 596,000 Vinaphone 
64 0912 914283 596,000 Vinaphone 
65 0913 049184 700,000 Vinaphone 
66 0913 056483 800,000 Vinaphone 
67 0913 063854 596,000 Vinaphone 
68 0913 09 05 84 1,300,000 Vinaphone 
69 0913.805.274 596,000 Vinaphone 
70 0913.824.174 596,000 Vinaphone 
71 0913.83.4146 596,000 Vinaphone 
72 0913.843.740 596,000 Vinaphone 
73 09138.456.03 596,000 Vinaphone 
74 0913.860.723 1,650,000 Vinaphone 
75 0913.862.514 596,000 Vinaphone 
76 0914 778003 800,000 Vinaphone 
77 0914 978984 600,000 Vinaphone 
78 0915 684303 650,000 Vinaphone 
79 0916.511.484 596,000 Vinaphone 
80 0916 798694 1,000,000 Vinaphone 
81 0916 798883 1,800,000 Vinaphone 
82 0916 976894 700,000 Vinaphone 
83 0917.418.234 1,600,000 Vinaphone 
84 0917 432184 596,000 Vinaphone 
85 0917.44.33.08 650,000 Vinaphone 
86 0917 699684 596,000 Vinaphone 
87 0917.88.9494 2,400,000 Vinaphone 
88 0918 308343 596,000 Vinaphone 
89 0918.31.05.84 900,000 Vinaphone 
90 0919 201683 600,000 Vinaphone 
91 0919 203834 596,000 Vinaphone 
92 0919 212 384 600,000 Vinaphone 
93 0919.23.03.84 1,500,000 Vinaphone 
94 0919 64 99 84 596,000 Vinaphone 
95 09 1965 88 94 596,000 Vinaphone 
96 0919 658984 596,000 Vinaphone 
97 0919.68.78.83 800,000 Vinaphone 
98 092.11.88.334 700,000 Vietnamobile 
99 0926 6789 93 596,000 Vietnamobile 
100 0928 211 763 596,000 Vietnamobile 
101 092824 3335 596,000 Vietnamobile 
102 092 846 9993 596,000 Vietnamobile 
103 0931 070784 1,600,000 Mobifone 
104 0931.088.613 700,000 Mobifone 
105 0931.88.1414 1,300,000 Mobifone 
106 0931.88.4114 1,000,000 Mobifone 
107 0932 708703 596,000 Mobifone 
108 0932 785014 596,000 Mobifone 
109 0932.786.013 596,000 Mobifone 
110 0934 524138 596,000 Mobifone