Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0967.718.234 900,000 Viettel 
57 0979 138444 2,600,000 Viettel 
58 0979.834.234 1,300,000 Viettel 
59 0983 144459 700,000 Viettel 
60 0983.144.639 600,000 Viettel 
61 0983 834239 600,000 Viettel 
62 0984 323389 1,600,000 Viettel 
63 0984 331489 1,500,000 Viettel 
64 0984 332389 1,500,000 Viettel 
65 0984 335368 3,430,000 Viettel 
66 0984 483139 750,000 Viettel 
67 0984.64 .33.39 800,000 Viettel 
68 0988. 433345 2,000,000 Viettel 
69 0888.134.339 700,000 Vinaphone 
70 0888 509333 3,300,000 Vinaphone 
71 0888 905333 3,200,000 Vinaphone 
72 0898 030333 1,900,000 Mobifone 
73 0898 043339 2,100,000 Mobifone 
74 0898 805333 1,750,000 Mobifone 
75 0898 814333 1,750,000 Mobifone 
76 0898 841333 1,750,000 Mobifone 
77 0901.738.234 1,600,000 Mobifone 
78 0907.598.234 600,000 Mobifone 
79 0908 473439 770,000 Mobifone 
80 0913 439468 2,200,000 Vinaphone 
81 0913 439486 1,520,000 Vinaphone 
82 0913.44.3986 940,000 Vinaphone 
83 0913 985444 1,600,000 Vinaphone 
84 0914 349386 750,000 Vinaphone 
85 091.557.8444 1,100,000 Vinaphone 
86 092 8784 333 1,000,000 Vietnamobile 
87 0928 830333 600,000 Vietnamobile 
88 0932.349.368 1,300,000 Mobifone 
89 093.248.4539 2,000,000 Mobifone 
90 0932 834839 900,000 Mobifone 
91 0932.844.539 850,000 Mobifone 
92 0932.844.739 850,000 Mobifone 
93 0933.104.388 900,000 Mobifone 
94 0933.14.03.68 600,000 Mobifone 
95 0933.213.486 800,000 Mobifone 
96 09333.00.489 900,000 Mobifone 
97 093330.14.86 600,000 Mobifone 
98 09.3333.2088 3,500,000 Mobifone 
99 09333 4.0386 900,000 Mobifone 
100 09333 430.86 710,000 Mobifone 
101 09.3337.4468 1,600,000 Mobifone 
102 0933.423.168 1,000,000 Mobifone 
103 0933.564.368 1,600,000 Mobifone 
104 0933.634.786 800,000 Mobifone 
105 0933.943.288 900,000 Mobifone 
106 0934 301368 3,500,000 Mobifone 
107 0934.37.34.88 800,000 Mobifone 
108 0934.38.2479 900,000 Mobifone 
109 093443 39 86 800,000 Mobifone 
110 093.448.0399 600,000 Mobifone