Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0919 268383 5,000,000 Vinaphone 
57 0919 270784 1,000,000 Vinaphone 
58 0919.27.08.94 1,200,000 Vinaphone 
59 0919 280983 1,200,000 Vinaphone 
60 0919 566.823 680,000 Vinaphone 
61 0919.68.2013 1,800,000 Vinaphone 
62 0919 685083 596,000 Vinaphone 
63 0919 837444 1,300,000 Vinaphone 
64 0939.07.09.84 1,100,000 Mobifone 
65 0939 080893 1,800,000 Mobifone 
66 0939 090584 1,500,000 Mobifone 
67 0939 100683 1,500,000 Mobifone 
68 0939.13.4488 1,400,000 Mobifone 
69 0939.14.01.84 1,100,000 Mobifone 
70 0939 170884 1,200,000 Mobifone 
71 0939 223083 596,000 Mobifone 
72 0939.23.01.84 980,000 Mobifone 
73 0939 480123 1,800,000 Mobifone 
74 0939 484499 1,498,000 Mobifone 
75 0939 684433 1,198,000 Mobifone 
76 0963.531.084 680,000 Viettel 
77 096.45678.13 2,800,000 Viettel 
78 096.8899.594 1,380,000 Viettel 
79 0969.187.694 680,000 Viettel 
80 0969.513.284 580,000 Viettel 
81 0969.752.894 680,000 Viettel 
82 0981 010794 2,300,000 Viettel 
83 0981.07.01.94 1,000,000 Viettel 
84 0981.07.02.93 1,300,000 Viettel 
85 0981 070653 650,000 Viettel 
86 0981 080193 1,300,000 Viettel 
87 0981.09.01.83 1,100,000 Viettel 
88 0981 091984 3,250,000 Viettel 
89 098.123.2013 2,000,000 Viettel 
90 0981.30.05.94 1,190,000 Viettel 
91 0981.30.06.93 1,190,000 Viettel 
92 0981.30.34.38 596,000 Viettel 
93 0981.3344.89 750,000 Viettel 
94 0981 3344 98 890,000 Viettel 
95 0981 344389 750,000 Viettel 
96 0981 372234 1,000,000 Viettel 
97 098.14.5.1984 1,500,000 Viettel 
98 0981 461974 1,300,000 Viettel 
99 0981.499.234 596,000 Viettel 
100 0981 782013 1,200,000 Viettel 
101 0981 976234 1,500,000 Viettel 
102 0981.992.083 596,000 Viettel 
103 0982 010513 900,000 Viettel 
104 098.202.1133 1,000,000 Viettel 
105 0982.23.11.94 1,300,000 Viettel 
106 0982 396633 3,800,000 Viettel 
107 0982 731144 3,800,000 Viettel 
108 0982 911414 3,800,000 Viettel 
109 0983 053344 700,000 Viettel 
110 0983 054343 3,800,000 Viettel