Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0984.452.773 680,000 Viettel 
57 0984.792.073 580,000 Viettel 
58 0985.430.893 680,000 Viettel 
59 0986.18.07.73 880,000 Viettel 
60 0869 134439 800,000 Viettel 
61 0869 143439 800,000 Viettel 
62 0869 144339 800,000 Viettel 
63 0898.434.939 1,420,000 Mobifone 
64 0913 439486 1,645,000 Vinaphone 
65 0924.338.639 900,000 Vietnamobile 
66 0928.354.439 500,000 Vietnamobile 
67 0928 433369 496,000 Vietnamobile 
68 0931 233486 496,000 Mobifone 
69 0931 234386 1,700,000 Mobifone 
70 0931 344689 2,100,000 Mobifone 
71 0931.48.48.39 1,500,000 Mobifone 
72 0931.84.84.39 1,600,000 Mobifone 
73 0932.834.839 1,400,000 Mobifone 
74 0932 844539 1,000,000 Mobifone 
75 0932 844739 1,000,000 Mobifone 
76 0933.10.3488 496,000 Mobifone 
77 0933.104.388 900,000 Mobifone 
78 0933.14.03.68 600,000 Mobifone 
79 0933.213.486 800,000 Mobifone 
80 0933 249388 496,000 Mobifone 
81 093330.14.86 496,000 Mobifone 
82 0933 340386 900,000 Mobifone 
83 0933 374468 1,600,000 Mobifone 
84 0933 408 499 500,000 Mobifone 
85 0933 482839 500,000 Mobifone 
86 0933 485.386 750,000 Mobifone 
87 0933 56.3488 750,000 Mobifone 
88 0933 564368 1,600,000 Mobifone 
89 0933.634.786 800,000 Mobifone 
90 0933 643388 5,700,000 Mobifone 
91 0933 834368 600,000 Mobifone 
92 0933 843368 1,100,000 Mobifone 
93 0933 846239 496,000 Mobifone 
94 0933.943.288 900,000 Mobifone 
95 0934 103388 4,600,000 Mobifone 
96 0934.18.34.89 496,000 Mobifone 
97 0934 194368 1,200,000 Mobifone 
98 093.424.7839 700,000 Mobifone 
99 0934.310.368 1,200,000 Mobifone 
100 0934.37.34.88 800,000 Mobifone 
101 093.441.39.86 496,000 Mobifone 
102 093.448.0399 496,000 Mobifone 
103 093 468 32 39 800,000 Mobifone 
104 0934.8.33388 5,300,000 Mobifone 
105 0935.343.886 1,500,000 Mobifone 
106 0936 344839 840,000 Mobifone 
107 0937.4334.68 1,500,000 Mobifone 
108 0937..824439 1,000,000 Mobifone 
109 0938.335.468 1,600,000 Mobifone 
110 0938 343368 1,900,000 Mobifone