Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0869.13.1984 3,200,000 Viettel 
57 0869.1789.83 500,000 Viettel 
58 0869 180953 440,000 Viettel 
59 0869.24.1973 2,000,000 Viettel 
60 0869 333368 32,000,000 Viettel 
61 0869 363923 480,000 Viettel 
62 08.6967.3233 2,300,000 Viettel 
63 08.69.79.1234 9,900,000 Viettel 
64 0869.86.1993 5,000,000 Viettel 
65 086.991.0763 500,000 Viettel 
66 0869 919584 440,000 Viettel 
67 086.9991.674 530,000 Viettel 
68 0886 152333 2,300,000 Vinaphone 
69 0886.251.333 2,700,000 Vinaphone 
70 088.66.75.333 3,500,000 Vinaphone 
71 08867 54.333 2,100,000 Vinaphone 
72 0886.79.1983 3,500,000 Vinaphone 
73 0886.79.2333 3,200,000 Vinaphone 
74 0888.01.9393 2,000,000 Vinaphone 
75 0888.0999.53 2,700,000 Vinaphone 
76 0888.311.893 500,000 Vinaphone 
77 0888.335.338 4,900,000 Vinaphone 
78 0888 347353 480,000 Vinaphone 
79 0888 363193 500,000 Vinaphone 
80 0888 391994 2,300,000 Vinaphone 
81 0888 591143 500,000 Vinaphone 
82 0888.933.613 500,000 Vinaphone 
83 0888 977983 2,400,000 Vinaphone 
84 088.898.13.13 2,300,000 Vinaphone 
85 0898.02.3333 32,000,000 Mobifone 
86 0898 093363 500,000 Mobifone 
87 0898.093.903 500,000 Mobifone 
88 0898.13.1234 4,800,000 Mobifone 
89 0898.183.183 16,000,000 Mobifone 
90 0898 297123 480,000 Mobifone 
91 0898.31.1234 4,800,000 Mobifone 
92 0898.3 333.02 2,700,000 Mobifone 
93 0898.3 333.20 2,700,000 Mobifone 
94 0898.3 333.84 2,700,000 Mobifone 
95 089.84. 3333.6 2,700,000 Mobifone 
96 0898 433338 4,100,000 Mobifone 
97 0898.53.0123 4,500,000 Mobifone 
98 089.880.1933 520,000 Mobifone 
99 0898 813813 6,800,000 Mobifone 
100 089 88 33334 2,100,000 Mobifone 
101 089.888.1313 3,300,000 Mobifone 
102 0898.903.903 6,300,000 Mobifone 
103 0899.002.353 500,000 Mobifone 
104 0899.007.493 440,000 Mobifone 
105 0899.70.0123 4,500,000 Mobifone 
106 0899.76.1234 2,100,000 Mobifone 
107 08.999.666.33 6,200,000 Mobifone 
108 08999 8.0123 3,200,000 Mobifone 
109 0899 986983 3,100,000 Mobifone 
110 08.9999.0104 2,300,000 Mobifone