Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0974 643538 496,000 Viettel 
57 0979 214.683 1,800,000 Viettel 
58 0981 83 6563 890,000 Viettel 
59 0983 143038 496,000 Viettel 
60 0983 575444 2,850,000 Viettel 
61 0984.155.674 299,000 Viettel 
62 0984.18.34.39 900,000 Viettel 
63 0984 313489 2,080,000 Viettel 
64 0984 331489 2,080,000 Viettel 
65 0984 332389 2,740,000 Viettel 
66 0984.3339.28 900,000 Viettel 
67 0984 335368 3,860,000 Viettel 
68 0984 349138 496,000 Viettel 
69 0984 453439 699,000 Viettel 
70 0984 474139 699,000 Viettel 
71 0984.792.073 299,000 Viettel 
72 0985.430.893 550,000 Viettel 
73 0985 591444 1,900,000 Viettel 
74 0985 771444 1,900,000 Viettel 
75 0986 180.773 1,500,000 Viettel 
76 0988 333429 700,000 Viettel 
77 0988 343329 986,000 Viettel 
78 08688 35333 4,750,000 Viettel 
79 0869.3333.86 11,400,000 Viettel 
80 08867 29.333 1,300,000 Vinaphone 
81 0886 817333 1,600,000 Vinaphone 
82 0888 187333 2,850,000 Vinaphone 
83 0888 509333 3,140,000 Vinaphone 
84 0888.73.6333 2,850,000 Vinaphone 
85 0898 021333 900,000 Mobifone 
86 0898 04 3339 1,700,000 Mobifone 
87 0898 049333 800,000 Mobifone 
88 0898.3 333.28 2,850,000 Mobifone 
89 0898 439439 14,300,000 Mobifone 
90 089.844 39.39 8,550,000 Mobifone 
91 0898 805 333 1,300,000 Mobifone 
92 0898 814 333 1,300,000 Mobifone 
93 0898.82.3333 27,000,000 Mobifone 
94 0898 841 333 1,300,000 Mobifone 
95 0903 033489 496,000 Mobifone 
96 0903 943489 496,000 Mobifone 
97 0904 313478 496,000 Mobifone 
98 0904 333098 700,000 Mobifone 
99 0908 526333 3,330,000 Mobifone 
100 0909.34.34.98 1,900,000 Mobifone 
101 0913 345408 496,000 Vinaphone 
102 0913 634238 600,000 Vinaphone 
103 0914 436839 900,000 Vinaphone 
104 0923 284333 496,000 Vietnamobile 
105 0923 349386 496,000 Vietnamobile 
106 0924 332338 496,000 Vietnamobile 
107 0928 354439 496,000 Vietnamobile 
108 09284 33369 496,000 Vietnamobile 
109 0931 436489 496,000 Mobifone 
110 0931 447489 496,000 Mobifone