Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0944 381839 500,000 Vinaphone 
57 0944 384179 700,000 Vinaphone 
58 0944 393188 900,000 Vinaphone 
59 0944 518439 520,000 Vinaphone 
60 0944 681339 600,000 Vinaphone 
61 0944.78.14.39 535,000 Vinaphone 
62 0944 814379 600,000 Vinaphone 
63 0944 841379 850,000 Vinaphone 
64 0944 841739 600,000 Vinaphone 
65 0944 890339 975,000 Vinaphone 
66 0945.83.24.39 540,000 Vinaphone 
67 0946 332839 500,000 Vinaphone 
68 0946 334189 840,000 Vinaphone 
69 0947 234389 570,000 Vinaphone 
70 0947 824339 800,000 Vinaphone 
71 0948 334099 660,000 Vinaphone 
72 0948 427339 900,000 Vinaphone 
73 0948 433279 750,000 Vinaphone 
74 0948 443179 700,000 Vinaphone 
75 0961 484339 949,000 Viettel 
76 0962.38.34.39 800,000 Viettel 
77 0963.418.594 370,000 Viettel 
78 0976.318.294 370,000 Viettel 
79 0976.38.3003 1,870,000 Viettel 
80 0978 044339 950,000 Viettel 
81 0981.34.3388 2,700,000 Viettel 
82 0981 445439 800,000 Viettel 
83 0983 308439 750,000 Viettel