Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0971 689883 1,550,000 Viettel 
57 0974 132814 496,000 Viettel 
58 0974 389883 1,900,000 Viettel 
59 0975.01.06.83 2,000,000 Viettel 
60 0977 289863 4,300,000 Viettel 
61 0978.79.86.14 600,000 Viettel 
62 0978.98.4293 496,000 Viettel 
63 0979 689623 830,000 Viettel 
64 09813.1.06.83 1,000,000 Viettel 
65 0981.3336.42 720,000 Viettel 
66 0981 341 463 650,000 Viettel 
67 0983.90.1144 1,000,000 Viettel 
68 0986 889173 1,100,000 Viettel 
69 0987 728963 600,000 Viettel 
70 0987 796454 496,000 Viettel 
71 0988.4333.01 600,000 Viettel 
72 0988 649573 496,000 Viettel 
73 0988 692773 1,400,000 Viettel 
74 0989.35.0203 900,000 Viettel 
75 0989 519864 496,000 Viettel 
76 0989 576474 850,000 Viettel 
77 0989 599424 600,000 Viettel 
78 0989 708774 950,000 Viettel 
79 0989 770883 1,450,000 Viettel 
80 0989 774474 1,800,000 Viettel 
81 052 234 3389 800,000 may-ban-VNPT 
82 0522 343839 550,000 may-ban-VNPT 
83 0767 488333 1,500,000 Mobifone 
84 078.33633.68 1,100,000 Mobifone 
85 0783.47.3232 800,000 Mobifone 
86 0783.47.4141 800,000 Mobifone 
87 0783 614343 1,200,000 Mobifone 
88 0784 254333 1,000,000 Mobifone 
89 0785 451144 500,000 Mobifone 
90 0786 233 433 500,000 Mobifone 
91 0786 336330 500,000 Mobifone 
92 0786 553663 500,000 Mobifone 
93 081.224.1993 1,500,000 Vinaphone 
94 0818.811.363 3,000,000 Vinaphone 
95 085.315.2014 1,500,000 Vinaphone 
96 085.333.2014 1,500,000 Vinaphone 
97 0855.899.663 2,500,000 Vinaphone 
98 0866 433135 496,000 Viettel 
99 0866 525313 770,000 Viettel 
100 0866 783993 4,600,000 Viettel 
101 0866 792993 496,000 Viettel 
102 0868.07.1973 2,000,000 Viettel 
103 0868 075393 670,000 Viettel 
104 0868.11.33.54 500,000 Viettel 
105 0868.11.3453 700,000 Viettel 
106 0868 131633 950,000 Viettel 
107 0868 143 153 3,200,000 Viettel 
108 0868.1514.33 800,000 Viettel 
109 0868.152.333 4,800,000 Viettel 
110 086825 7733 950,000 Viettel