Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0961 844339 1,500,000 Viettel 
57 0963.03.34.38 800,000 Viettel 
58 0963 418.594 550,000 Viettel 
59 0963 543386 950,000 Viettel 
60 0965 021.833 496,000 Viettel 
61 0974 344558 1,000,000 Viettel 
62 0975 461.483 990,000 Viettel 
63 0976 318.294 550,000 Viettel 
64 0976.38.3003 1,500,000 Viettel 
65 0981 83 7274 390,000 Viettel 
66 0984.2347.39 950,000 Viettel 
67 0984 881333 6,500,000 Viettel 
68 0987 044339 800,000 Viettel