Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0936 300873 1,300,000 Mobifone 
57 0936 598964 899,000 Mobifone 
58 0936 749894 899,000 Mobifone 
59 0936 788963 899,000 Mobifone 
60 0938 910234 2,000,000 Mobifone 
61 0943 998584 1,000,000 Vinaphone 
62 0945.31.05.84 850,000 Vinaphone 
63 0948.01.3383 1,000,000 Vinaphone 
64 0949.980.983 2,900,000 Vinaphone 
65 0961.77.88.94 1,000,093 Viettel 
66 0963 332238 2,200,000 Viettel 
67 0963 381414 1,390,000 Viettel 
68 0965 100783 1,000,000 Viettel 
69 0965 141814 1,400,000 Viettel 
70 0968 887913 860,000 Viettel 
71 0969 798623 1,350,000 Viettel 
72 0969 916883 3,300,000 Viettel 
73 0969 98 4554 1,000,000 Viettel 
74 0969 998414 1,268,000 Viettel 
75 0971 422833 900,000 Viettel 
76 0971.6789.84 2,400,000 Viettel 
77 0971.8688.93 1,300,000 Viettel 
78 0972.368.103 1,800,000 Viettel 
79 0973.687.883 990,000 Viettel 
80 0974.10.07.83 1,000,000 Viettel 
81 0974 128413 900,000 Viettel 
82 0974.14.12.83 1,000,000 Viettel 
83 0974.389.883 999,000 Viettel 
84 0975.01.06.83 1,900,000 Viettel 
85 0975.07.08.03 1,500,000 Viettel 
86 0975.84.2013 1,000,000 Viettel 
87 0976 179884 710,000 Viettel 
88 0977.809.883 1,800,000 Viettel 
89 0978 708893 800,000 Viettel 
90 0979 067894 2,500,000 Viettel 
91 0979.668.293 2,400,000 Viettel 
92 0979.686.293 2,700,000 Viettel 
93 0979 695284 1,500,000 Viettel 
94 0979.82.86.73 800,000 Viettel 
95 0979.86.81.83 2,900,000 Viettel 
96 0979 883843 900,000 Viettel 
97 0981 306633 1,390,000 Viettel 
98 0981.3336.42 720,000 Viettel 
99 0981 344343 2,300,000 Viettel 
100 0981 363144 800,000 Viettel 
101 0983.10.5454 2,900,000 Viettel 
102 0983.11.06.74 800,000 Viettel 
103 0983.90.1144 1,000,000 Viettel 
104 0984 499763 800,000 Viettel 
105 0985.74.0033 2,900,000 Viettel 
106 0985.96.7744 2,900,000 Viettel 
107 0986.613.213 2,400,000 Viettel 
108 0987.7968.23 2,400,000 Viettel 
109 0987.970.883 1,800,000 Viettel 
110 0988.6996.13 3,600,000 Viettel