Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0913 09 05 84 1,300,000 Vinaphone 
57 0913 806723 650,000 Vinaphone 
58 0914.778.003 850,000 Vinaphone 
59 0914.97.8984 600,000 Vinaphone 
60 0916.58.1414 1,000,000 Vinaphone 
61 0916.584.123 1,000,000 Vinaphone 
62 0916 976894 700,000 Vinaphone 
63 0917.418.234 1,600,000 Vinaphone 
64 0917.44.33.08 650,000 Vinaphone 
65 0918.31.05.84 900,000 Vinaphone 
66 0919 212384 550,000 Vinaphone 
67 0919.23.03.84 1,500,000 Vinaphone 
68 09.1965.88.94 500,000 Vinaphone 
69 0919.687.883 800,000 Vinaphone 
70 0922 833435 500,000 Vietnamobile 
71 0931.066.833 650,000 Mobifone 
72 0931 070784 1,600,000 Mobifone 
73 0931.07.08.83 1,600,000 Mobifone 
74 0931.88.1414 1,300,000 Mobifone 
75 0931.88.4114 1,000,000 Mobifone 
76 0936 300873 1,300,000 Mobifone 
77 0936 598964 899,000 Mobifone 
78 0936 749894 899,000 Mobifone 
79 0936 784994 600,000 Mobifone 
80 0938 910234 2,000,000 Mobifone 
81 0938 914014 1,100,000 Mobifone 
82 0938 923023 1,100,000 Mobifone 
83 0938.93.2014 1,500,000 Mobifone 
84 0942.88.99.73 600,000 Vinaphone 
85 0945.31.06.83 700,000 Vinaphone 
86 0945 788774 680,000 Vinaphone 
87 0946 689593 680,000 Vinaphone 
88 0948.01.3383 1,000,000 Vinaphone 
89 0948 05 09 13 600,000 Vinaphone 
90 0948 085113 700,000 Vinaphone 
91 0948.09.05.13 600,000 Vinaphone 
92 0949.980.983 2,900,000 Vinaphone 
93 0961.77.88.94 1,000,093 Viettel 
94 0961.789.784 2,100,000 Viettel 
95 0961.7899.64 700,000 Viettel 
96 096.1985.894 699,000 Viettel 
97 096 268 9973 600,000 Viettel 
98 0963 311844 710,000 Viettel 
99 0963 381414 1,300,000 Viettel 
100 0964.28.3331 600,000 Viettel 
101 0965 100783 1,000,000 Viettel 
102 0965.11.05.84 1,100,000 Viettel 
103 0965 14 18 14 850,000 Viettel 
104 0965.18.06.13 800,000 Viettel 
105 0967.168.994 550,000 Viettel 
106 0967.907.984 530,000 Viettel 
107 096795.8.2.94 530,000 Viettel 
108 096796.1.8.94 530,000 Viettel 
109 0967.97.1.8.84 620,000 Viettel 
110 0967 985474 780,000 Viettel