Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0913 806723 700,000 Vinaphone 
57 0913 806903 550,000 Vinaphone 
58 0913 807164 550,000 Vinaphone 
59 0913 807254 550,000 Vinaphone 
60 0913 807614 550,000 Vinaphone 
61 0913 833804 600,000 Vinaphone 
62 0914.97.8984 650,000 Vinaphone 
63 0915.687.003 550,000 Vinaphone 
64 0916 976894 700,000 Vinaphone 
65 0917.4141.84 1,000,000 Vinaphone 
66 0918 308343 649,000 Vinaphone 
67 0918.31.05.84 900,000 Vinaphone 
68 0919 212 384 650,000 Vinaphone 
69 092.11.4.1984 2,000,000 Vietnamobile 
70 0927 318234 1,200,000 Vietnamobile 
71 0929 160183 1,200,000 Vietnamobile 
72 0931 070784 1,600,000 Mobifone 
73 0931 806174 450,000 Mobifone 
74 0931 806273 550,000 Mobifone 
75 0931 823436 550,000 Mobifone 
76 0931 824453 450,000 Mobifone 
77 0931 833642 550,000 Mobifone 
78 0931 836243 550,000 Mobifone 
79 0931 843542 550,000 Mobifone 
80 0931 845432 550,000 Mobifone 
81 0931 846143 550,000 Mobifone 
82 0931 852344 550,000 Mobifone 
83 0931 870254 450,000 Mobifone 
84 0931 870263 550,000 Mobifone 
85 0931 880703 550,000 Mobifone 
86 0931 882314 550,000 Mobifone 
87 0931 883214 550,000 Mobifone 
88 0931 884213 550,000 Mobifone 
89 0932 979 884 550,000 Mobifone 
90 0933 605814 450,000 Mobifone 
91 0933 605823 450,000 Mobifone 
92 0934 508514 650,000 Mobifone 
93 0934 513824 650,000 Mobifone 
94 0934 514328 650,000 Mobifone 
95 0934 521438 650,000 Mobifone 
96 0934 521834 650,000 Mobifone 
97 0934 521843 650,000 Mobifone 
98 0934 523184 650,000 Mobifone 
99 0934 523832 650,000 Mobifone 
100 0934 528431 650,000 Mobifone 
101 0934 531248 650,000 Mobifone 
102 0934 531428 650,000 Mobifone 
103 0934 532841 650,000 Mobifone 
104 0934 534218 650,000 Mobifone 
105 0934 541328 650,000 Mobifone 
106 0934 542318 650,000 Mobifone 
107 0934 570803 650,000 Mobifone 
108 0934 578003 650,000 Mobifone 
109 0934 580073 650,000 Mobifone 
110 0934 580154 650,000 Mobifone