Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 01633 333333 43,200,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
2 0889 999999 19,000,000,512 Vinaphone  Sim Lục Quý
3 01266 666666 10,800,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
4 01668 888888 9,600,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
5 01669 999999 9,600,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
6 01677 777777 8,999,999,488 Viettel  Sim Lục Quý
7 01659 999999 8,400,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
8 01679 999999 8,400,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
9 01629 999999 7,200,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
10 0905.999.999 6,499,999,744 Mobifone  Sim Lục Quý
11 0898 999999 6,249,999,872 Mobifone  Sim Lục Quý
12 01688 999999 6,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
13 01686 666666 5,400,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
14 08.18.999999 5,000,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
15 0905 888888 5,000,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
16 0977.888.888 5,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
17 092.6 666666 4,899,999,744 Vietnamobile  Sim Lục Quý
18 01277 777777 4,200,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
19 01668 999999 4,200,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
20 01677 999999 4,200,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
21 0931.888.888 3,999,000,064 Mobifone  Sim Lục Quý
22 0855 999999 3,980,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
23 0925. 999999 3,800,000,000 Vietnamobile  Sim Lục Quý
24 0927. 999999 3,800,000,000 Vietnamobile  Sim Lục Quý
25 0988.777.777 3,375,000,064 Viettel  Sim Lục Quý
26 01636 999999 3,360,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
27 01657 777777 3,360,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
28 0911 666666 3,300,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
29 01683 333333 3,300,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
30 01679 888888 3,172,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
31 01677 888888 3,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
32 01687 888888 3,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
33 01275.999.999 2,889,200,128 Vinaphone  Sim Lục Quý
34 0978 777777 2,875,000,064 Viettel  Sim Lục Quý
35 0825 555555 2,840,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
36 01628 999999 2,806,000,128 Viettel  Sim Lục Quý
37 01626 999999 2,684,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
38 01632 999999 2,400,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
39 01691 888888 2,280,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
40 01657 888888 2,160,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
41 01634 999999 2,040,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
42 01693 666666 2,040,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
43 01694 999999 2,040,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
44 0889 777777 1,990,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
45 01638 666666 1,952,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
46 01694 888888 1,952,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
47 01662 222222 1,920,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
48 01672 888888 1,920,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
49 01682 222222 1,920,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
50 01683 666666 1,920,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
51 01699 666666 1,895,000,064 Viettel  Sim Lục Quý
52 01628 666666 1,800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
53 01634 888888 1,800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
54 01642 888888 1,800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
55 01642 999999 1,800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý