Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 090.6666666 6,800,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
2 0905.999.999 6,000,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
3 012.78.999999 6,000,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
4 0898 999999 5,750,000,128 Mobifone  Sim Lục Quý
5 01207.000.000 5,000,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
6 0926 666666 4,899,999,744 Vietnamobile  Sim Lục Quý
7 0905.888888 4,499,999,744 Mobifone  Sim Lục Quý
8 0888 666666 4,062,500,096 Vinaphone  Sim Lục Quý
9 0975 555555 4,062,500,096 Viettel  Sim Lục Quý
10 0977 666666 3,500,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
11 01257.999 999 3,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
12 01683 333333 3,200,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
13 0927 999999 2,999,000,064 Vietnamobile  Sim Lục Quý
14 0925 999999 2,800,000,000 Vietnamobile  Sim Lục Quý
15 0124.222.2222 2,321,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
16 0993 333333 2,268,000,000 Gmobile  Sim Lục Quý
17 01275. 999999 2,200,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
18 0915 777777 2,185,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
19 0919 555555 2,185,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
20 0979 555555 2,185,999,872 Viettel  Sim Lục Quý
21 01235 888888 2,116,800,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
22 0908 555555 1,790,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
23 0868 777777 1,686,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
24 01239. 777777 1,668,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
25 0868 555555 1,586,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
26 0869.555.555 1,500,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
27 0917 333333 1,368,600,064 Vinaphone  Sim Lục Quý
28 0961 333333 1,368,600,064 Viettel  Sim Lục Quý
29 083.444.4444 1,062,499,968 Vinaphone  Sim Lục Quý
30 01234 444444 1,062,499,968 Vinaphone  Sim Lục Quý
31 01279 111111 900,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
32 01238 777777 858,480,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
33 01242 666666 823,200,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
34 0984 222222 796,867,968 Viettel  Sim Lục Quý
35 01296.222.222 688,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
36 01237 555555 588,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
37 01248 777777 565,440,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
38 0961 000000 516,868,000 Viettel  Sim Lục Quý
39 01677 000000 500,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
40 01242 555555 470,400,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
41 01237 111111 358,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
42 01247 333333 352,800,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
43 01257 222222 352,800,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
44 01207 444444 350,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
45 01695.000.000 312,500,000 Viettel  Sim Lục Quý
46 01238 444444 296,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
47 01278 444444 296,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
48 01249 111111 290,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
49 01202 444444 250,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
50 01203 444444 250,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
51 01263 444444 250,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
52 01285.444444. 200,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
53 01647 000000 200,000,000 Viettel  Sim Lục Quý