Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0977.777.777 18,749,999,104 Viettel  Sim Lục Quý
2 088 9999999 17,500,000,256 Vinaphone  Sim Lục Quý
3 08.2222.2222 8,249,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
4 0898 999999 6,249,999,872 Mobifone  Sim Lục Quý
5 0983 333333 5,375,000,064 Viettel  Sim Lục Quý
6 0905 888888 4,800,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
7 094 6666666 4,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
8 0828 999999 4,499,999,744 Vinaphone  Sim Lục Quý
9 097 5555555 4,499,999,744 Viettel  Sim Lục Quý
10 0925 999999 3,900,000,000 Vietnamobile  Sim Lục Quý
11 08.18.999999 3,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
12 081.333.3333 3,375,000,064 Vinaphone  Sim Lục Quý
13 0949 888888 3,300,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
14 09.03.555555 3,124,999,936 Mobifone  Sim Lục Quý
15 0913.777.777 3,000,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
16 0825 555555 2,950,000,128 Vinaphone  Sim Lục Quý
17 0981 111111 2,800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
18 0828.66.66.66 2,624,999,936 Vinaphone  Sim Lục Quý
19 0919 000000 2,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
20 0845 888888 2,479,000,064 Vinaphone  Sim Lục Quý
21 0937 666666 2,350,000,128 Mobifone  Sim Lục Quý
22 0843 888888 2,289,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
23 0854 888888 2,289,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
24 0889 777777 1,990,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
25 0905 333333 1,700,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
26 0828.777.777 1,687,500,032 Vinaphone  Sim Lục Quý
27 0889.5 55.555 1,650,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
28 0859 555555 1,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
29 0886.555.555 1,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
30 0828 222222 1,250,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
31 0832.777.777 1,248,749,952 Vinaphone  Sim Lục Quý
32 0913.111.111 1,237,500,032 Vinaphone  Sim Lục Quý
33 0826 555555 1,200,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
34 0857 555555 1,200,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
35 0988 444444 986,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
36 0837 555555 963,500,032 Vinaphone  Sim Lục Quý
37 0838.222.222 937,500,032 Vinaphone  Sim Lục Quý
38 0854.555.555 937,500,032 Vinaphone  Sim Lục Quý
39 0819 111111 900,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
40 0924 333333 800,000,000 Vietnamobile  Sim Lục Quý
41 0965 111111 800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
42 0835 333333 775,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
43 0837 333333 775,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
44 0827 222222 650,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
45 0974 000000 600,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
46 0978 444444 600,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
47 0837 111111 550,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
48 0849 111111 550,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
49 0997 111 111 489,500,000 Gmobile  Sim Lục Quý
50 0832 000000 350,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý