Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0879.888888. 22,000,001,024 may-ban-VNPT  Sim Lục Quý
2 0977 777777 20,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
3 088 9999999 17,500,000,256 Vinaphone  Sim Lục Quý
4 0898 888888 11,000,000,512 Mobifone  Sim Lục Quý
5 0886.88.88.88 8,999,999,488 Vinaphone  Sim Lục Quý
6 0822 222222 8,249,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
7 0898 999999 6,249,999,872 Mobifone  Sim Lục Quý
8 0983 333333 6,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
9 0902 888888 5,200,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
10 094 6666666 4,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
11 0828 999999 4,499,999,744 Vinaphone  Sim Lục Quý
12 0905 888888 4,499,999,744 Mobifone  Sim Lục Quý
13 097 5555555 4,499,999,744 Viettel  Sim Lục Quý
14 0855 999999 4,249,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
15 0994.999999. 3,798,000,128 Gmobile  Sim Lục Quý
16 08.18.999999 3,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
17 0813 333333 3,375,000,064 Vinaphone  Sim Lục Quý
18 0867 777777 3,300,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
19 0949 888888 3,300,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
20 0978 777777 3,249,999,872 Viettel  Sim Lục Quý
21 09.03.555555 3,124,999,936 Mobifone  Sim Lục Quý
22 0913 777777 3,000,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
23 0987 666666 3,000,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
24 0855 666666 2,900,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
25 0825 555555 2,830,000,128 Vinaphone  Sim Lục Quý
26 0981 111111 2,800,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
27 0988 333333 2,790,000,128 Viettel  Sim Lục Quý
28 0919 555555 2,700,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
29 0828.66.66.66 2,624,999,936 Vinaphone  Sim Lục Quý
30 0832 666666 2,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
31 0842 222222 2,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
32 0914 777777 2,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
33 0919 000000 2,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
34 0963 777777 2,475,000,064 Viettel  Sim Lục Quý
35 0845 888888 2,400,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
36 0937 666666 2,350,000,128 Mobifone  Sim Lục Quý
37 0986 555555 2,350,000,128 Viettel  Sim Lục Quý
38 0843 888888 2,289,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
39 0854 888888 2,289,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
40 0812 222222 2,249,999,872 Vinaphone  Sim Lục Quý
41 0829 666666 2,200,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
42 0888 222222 1,950,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
43 084 3333333 1,900,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
44 0942 777777 1,800,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
45 0868 777777 1,750,000,000 Viettel  Sim Lục Quý
46 0858 555555 1,700,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
47 0889.555.555 1,700,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
48 0905 333333 1,700,000,000 Mobifone  Sim Lục Quý
49 0828 777777 1,687,500,032 Vinaphone  Sim Lục Quý
50 0839 777777 1,668,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
51 0814 888888 1,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
52 0859 555555 1,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
53 0886.555.555 1,600,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý
54 0995.777777. 1,598,000,000 Gmobile  Sim Lục Quý
55 0847 888888 1,500,000,000 Vinaphone  Sim Lục Quý