Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0563 008.524 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
2 0563 008.526 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
3 0563 008.528 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
4 0563 008.529 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
5 0563 008.532 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
6 0563 008.533 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
7 0563 008.534 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
8 0563 008.537 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
9 0563 008.538 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
10 0563 008.541 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
11 0563 008.543 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
12 0564 008.520 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
13 0564 008.524 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
14 0564 008.526 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
15 0564 008.528 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
16 0564 008.529 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
17 0564 008.532 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
18 0564 008.533 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
19 0564 008.534 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
20 0564 008.537 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
21 0564 008.538 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
22 0564 008.541 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
23 0564 008.543 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
24 0923 417.540 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
25 0923 417.547 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
26 0923 417.549 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
27 0923 417.551 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
28 0923 417.553 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
29 0923 417.558 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
30 0923 417.561 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
31 0923 417 562 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
32 0923 417.572 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
33 0923 417.600 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
34 0923 417.613 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
35 0923 417.623 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
36 0923 417.626 30,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
37 0923 417.582 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
38 0923 417.584 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
39 0923 417.591 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
40 0923 417.593 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
41 0923 417.596 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
42 0585.27.27.67 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
43 0585.27.27.70 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
44 0585.27.27.71 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
45 0585.27.27.73 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
46 0585.27.27.74 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
47 0586.27.27.65 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
48 0586.27.27.70 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
49 0589.27.27.63 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
50 0589.27.27.65 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
51 0589.27.27.71 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
52 0589.27.27.73 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
53 0589.27.27.74 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
54 0923 417.589 90,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
55 0928 860.994 90,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ

Chọn sim giá rẻ Vietnamobile

Năm 2016 Vietnamobile có những bước biến đổi cơ bạn với công nghệ GSM đang dược quan tâm, từ khi ra mắt người sử dụng vào đầu năm 2009 Vietnamobile quan tâm tới chất lượng đưa ra các gói cước giả rẻ. Đặc biệt các trương trình nạp thể nhân 300% đã làm rung động tâm hồn các tín đồ choi số đẹp. Cách thức chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng phần nào lấy lại hình ảnh Vietnamobile, người dùng không còn cảm giác dùng sim giá rẻ