Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 09.28.28.1971 590,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
2 09.23667008 170,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
3 0921 100021 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
4 0921 100061 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
5 0921 100116 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
6 0921 100117 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
7 0921 100118 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
8 0921 100121 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
9 0921 100330 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
10 0921 100770 300,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
11 0921 101118 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
12 0921 101315 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
13 0921 101378 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
14 0921 122110 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
15 0921 122116 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
16 0921 122117 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
17 0921 122440 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
18 0921 122442 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
19 0921 122443 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
20 0921 122445 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
21 0921 122446 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
22 0921 122447 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
23 0921 122448 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
24 0921 122449 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
25 0921 122550 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
26 0921 122551 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
27 0921 122553 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
28 0921 122554 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
29 0921 122770 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
30 0921 122771 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
31 0921 122773 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
32 0921 122774 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
33 0921 122775 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
34 0921 122776 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
35 0921 122884 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
36 0921 125139 300,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
37 0921 133001 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
38 0921 133002 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
39 0921 133004 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
40 0921 133006 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
41 0921 133008 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
42 0921 133009 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
43 0921 133110 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
44 0921 133220 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
45 0921 133221 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
46 0921 133224 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
47 0921 133989 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
48 0921 133990 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
49 0921 221449 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
50 0922 635625 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
51 0922 635665 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
52 0922 636036 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
53 0922 636062 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
54 0922 636261 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
55 0922 636660 300,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ

Chọn sim giá rẻ Vietnamobile

Năm 2016 Vietnamobile có những bước biến đổi cơ bạn với công nghệ GSM đang dược quan tâm, từ khi ra mắt người sử dụng vào đầu năm 2009 Vietnamobile quan tâm tới chất lượng đưa ra các gói cước giả rẻ. Đặc biệt các trương trình nạp thể nhân 300% đã làm rung động tâm hồn các tín đồ choi số đẹp. Cách thức chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng phần nào lấy lại hình ảnh Vietnamobile, người dùng không còn cảm giác dùng sim giá rẻ