Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0563 09.01.50 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
2 0563 09 01.51 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
3 0563 09.01.52 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
4 0565 09.01.50 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
5 0565 09.01.51 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
6 0565 09.01.52 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
7 0568 09.01.48 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
8 0568 09.01.49 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
9 0568 09.01 50 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
10 0568 09.01.51 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
11 0568 09.01.52 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
12 0569 09.01.49 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
13 0569 09.01.50 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
14 0569 09.01 51 45,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh
15 0921 40.5153 45,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
16 0921 405.980 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
17 0921 406.003 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
18 0921 40 6163 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
19 0921 406.250 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
20 0921 406.716 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
21 0921 406.821 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
22 0921 40.7097 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
23 0921 40.7098 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
24 0921 407.403 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
25 0921 408.038 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
26 0921 408.094 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
27 0921 408.221 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
28 0921 408.265 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
29 0921 408.541 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
30 0921 408.792 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
31 0921 409.232 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
32 0921 409.261 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
33 0923.624.378 50,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
34 0921 405.616 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
35 0921 405.646 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
36 0921 405.896 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
37 0921 406.339 55,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
38 0921 406.798 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
39 0921 406.992 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
40 0921 407.499 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
41 0921 408.296 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
42 0921 408.485 55,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
43 0921 406.595 60,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
44 0921 408.879 60,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
45 0923.624.179 65,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
46 0923.624.338 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
47 0923.624.339 65,000 Vietnamobile  Sim Thần Tài
48 0923.624.469 65,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
49 0921 406.455 70,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
50 0921 409.183 90,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
51 0923 417.589 90,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
52 0928 860.994 90,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
53 0928 863.038 90,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
54 0921 405.398 95,000 Vietnamobile  Sim Dễ Nhớ
55 0921 22.01.83 250,000 Vietnamobile  Sim Năm Sinh

Chọn sim giá rẻ Vietnamobile

Năm 2016 Vietnamobile có những bước biến đổi cơ bạn với công nghệ GSM đang dược quan tâm, từ khi ra mắt người sử dụng vào đầu năm 2009 Vietnamobile quan tâm tới chất lượng đưa ra các gói cước giả rẻ. Đặc biệt các trương trình nạp thể nhân 300% đã làm rung động tâm hồn các tín đồ choi số đẹp. Cách thức chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng phần nào lấy lại hình ảnh Vietnamobile, người dùng không còn cảm giác dùng sim giá rẻ